ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
5.527B
เงินทุนของตลาด
41.177K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.27%
เปลี่ยนแปลง
−11.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+84.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+26.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AMXAUTOMAX
59.1 ILA2.07%1.2 ILA
มีแรงขาย
1K59.1K ILA47.134M ILS−0.02 ILS65
BLNDBLENDER
432.7 ILA0.05%0.2 ILA
มีแรงขาย
20588.704K ILA42.458M ILS−2.22 ILS87
CNZNCANZON
310.2 ILA−12.05%−42.5 ILA
มีแรงขายรุนแรง
8.688K2.695M ILA14.508M ILS−0.94 ILS3
GUIDGUIDELINE
1012.0 ILA0.00%0.0 ILA
มีแรงซื้อ
22.024K ILA86.942M ILS146
PERIPERION NETWORK
11260 ILA2.36%260 ILA
มีแรงขาย
42.656K480.307M ILA5.331B ILS14.098.51 ILS417
VNTZ-MVONETIZE-M
45.2 ILA0.00%0.0 ILA
มีแรงขาย
1K45.2K ILA5.01M ILS−0.16 ILS2