ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
12.573B
เงินทุนของตลาด
10.391K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.38%
เปลี่ยนแปลง
+0.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
−28.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DANHDAN HOTELS
2279 ILA0.40%9 ILA
มีแรงขาย
1227.348K ILA2.565B ILS23.660.96 ILS2.681K
FTALFATTAL
33500 ILA1.92%630 ILA
มีแรงซื้อ
16.588K555.698M ILA5.431B ILS−5.91 ILS10.37K
ISROISROTEL
7273 ILA1.17%84 ILA
มีแรงขาย
5023.651M ILA4.064B ILS16.024.53 ILS
QNCOQUEENCO
297.8 ILA−3.28%−10.1 ILA
มีแรงขาย
30.12K8.97M ILA88.689M ILS14.380.22 ILS457
SKLNSKYLINE
1188 ILA0.59%7 ILA
ปานกลาง
310368.28K ILA198.402M ILS−0.27 ILS935
TRATARYA
38.1 ILA6.13%2.2 ILA
มีแรงซื้อ
158.082K6.023M ILA226.207M ILS−0.13 ILS