การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัทอิสราเอล companies operating in one industry: การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอิสราเอล ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น HIRON หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ELBIT IMAGING LTD ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
AZRGAZRIELI GROUP
29.591 B ILS24040 ILA−1.48%76.123 K1.0013.1018.35 ILS+23.82%2.37%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MLSRMELISRON
12.284 B ILS25500 ILA−1.35%39.235 K0.5811.6821.83 ILS−25.49%1.95%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ARPTAIRPORT CITY
6.887 B ILS5541 ILA−0.43%91.24 K0.690.00%การเงิน
MVNEMIVNE
6.451 B ILS893.4 ILA−2.09%2.412 M1.959.540.94 ILS−43.07%4.17%การเงิน
AFPRAFI PROPERTIES
5.97 B ILS15490 ILA−1.27%2.43 K0.690.00%การเงิน
GVYMGAV-YAM LANDS CORP
5.773 B ILS2674 ILA−0.37%2.361 K0.054.60%การเงิน
DIMRIDIMRI
5.465 B ILS28470 ILA−0.11%5.125 K0.4321.4313.29 ILS−9.20%1.39%การเงิน
ALHEALONY HETZ
4.518 B ILS2529 ILA+0.56%199.819 K0.68−13.31 ILS−729.70%4.53%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ISRSISRAS
3.851 B ILS75320 ILA+1.18%6760.109.1682.20 ILS−49.27%4.03%การเงิน
MGORMEGA OR
3.425 B ILS9300 ILA−0.62%16.691 K0.52−7.92 ILS−164.74%1.02%การเงิน
SMTSUMMIT
3.12 B ILS4470 ILA−0.58%5.354 K0.17−2.85 ILS−158.88%0.15%การเงิน
BLSRBLUE SQ REAL ES
3.111 B ILS26170 ILA+2.63%9.113 K0.595.0451.95 ILS+114.33%6.43%การเงิน
EQTLEQUITAL
3.071 B ILS10390 ILA+1.86%4.949 K0.1612.548.28 ILS−47.27%0.00%การเงิน
ALRPRALROV PROPERT
2.998 B ILS14240 ILA−0.97%3090.400.63%การเงิน
AFREAFRICA RESIDENC
2.769 B ILS21380 ILA−2.37%7.393 K0.5518.4411.59 ILS−52.37%3.25%การเงิน
ACROKVUTZAT ACRO LTD
2.435 B ILS3934 ILA−1.18%7.881 K0.180.39%การเงิน
ELCREELECTRA REAL E.
2.119 B ILS3469 ILA−1.64%25.563 K0.58−1.99 ILS−115.58%1.95%การเงิน
GCTG CITY LTD
2.074 B ILS1102 ILA−1.08%73.849 K0.31−6.80 ILS+16.50%11.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
IISHOISRAS HOLDINGS LTD
2.039 B ILS31270 ILA−1.85%5070.210.00%การเงิน
BCNV-MBRACK CAPITAL PROP
1.701 B ILS22000 ILA−5.21%9019.570.00%การเงิน
PTBLPROPERT & BUIL
1.472 B ILS19680 ILA−1.30%7.188 K0.60−71.78 ILS−157.99%0.00%การเงิน
ILDCLAND DEV
1.279 B ILS3144 ILA−0.57%10.965 K0.134.25%การเงิน
ARGOARGO PROPERTIES NV
1.211 B ILS6678 ILA−0.15%1.024 K0.050.00%การเงิน
IIESIES
1.197 B ILS20300 ILA−2.40%1.034 K0.040.00%การเงิน
HHGGHAGAG
1.027 B ILS1719 ILA−1.26%8.899 K0.070.00%การเงิน
VTNAVITANIA
931.108 M ILS1982 ILA+0.20%8670.077.702.57 ILS−27.87%4.62%การเงิน
HHRONHIRON
906.115 M ILS190800 ILA+1.32%30.089.91192.53 ILS−32.35%2.12%การเงิน
LLAHAVLAHAV
895.914 M ILS362.9 ILA+0.81%13.834 K0.289.500.38 ILS−42.82%4.69%การเงิน
AADGRADGAR INV.
803.011 M ILS489.3 ILA+0.45%4220.01−0.40 ILS−135.26%7.29%การเงิน
AARINARI REAL ESTATE (A
722.302 M ILS223.0 ILA−1.06%72.146 K0.730.00%การเงิน
MMGRTMGURIT
REIT
656.294 M ILS445.2 ILA−1.29%8.205 K0.040.00%การเงิน
ZMHZMH
582.656 M ILS2918 ILA+0.27%1.774 K0.3012.172.40 ILS−26.63%3.16%การเงิน
EEFCPEFFI CAPITAL NADLA
567.484 M ILS1232 ILA+1.40%1200.060.00944512.00 ILS−0.36%0.00%การเงิน
NNSTRNORSTAR
564.315 M ILS885.0 ILA−1.49%35.082 K0.33−11.34 ILS+42.64%0.00%การเงิน
BBOTIBONEI TICHON
540.113 M ILS3519 ILA+2.27%1580.0494.340.37 ILS−90.62%1.90%การเงิน
IILDRILD RENEWAL
442.956 M ILS779.9 ILA−0.62%6320.14−0.45 ILS+38.61%0.00%การเงิน
AASGRASPEN GROUP
416.718 M ILS651.3 ILA−1.30%2.633 K0.11−0.97 ILS−159.71%6.13%การเงิน
AALMAALMOGIM
294.998 M ILS799.9 ILA+1.73%5.697 K0.379.650.83 ILS−53.42%6.81%การเงิน
YBOXYBOX
286.84 M ILS79.0 ILA−4.13%289.455 K1.030.00%การเงิน
MMSLAMASLAVI
282.243 M ILS1251 ILA0.00%560.074.34%การเงิน
MMDPRMEDIPOWER 0.1$
266.527 M ILS521.2 ILA0.00%240.000.00%การเงิน
MMSHRMISHORIM
244.168 M ILS697.3 ILA−0.84%9010.027.120.98 ILS−24.54%0.00%การเงิน
AAVGDAV-GAD HOLDINGS
242.884 M ILS1270 ILA0.00%9.063 K0.380.00%การเงิน
HHGGEHAGAG EUROPE DEVEL
229.446 M ILS536.0 ILA−0.72%3.144 K0.0636.760.15 ILS0.00%การเงิน
PPOLYPOLYGON
188.168 M ILS3827 ILA+4.68%3990.2111.703.27 ILS+58.75%0.00%การเงิน
RRAVDRAVAD
165.007 M ILS628.0 ILA−0.40%2.218 K0.5710.600.59 ILS+169.96%0.00%การเงิน
CCNGLCANADA GLOBAL
160.586 M ILS382.3 ILA+0.90%2640.09−0.04 ILS−130.70%0.00%การเงิน
LLBTLLIBENTAL
136.919 M ILS1318 ILA−4.08%6.654 K0.29−1.89 ILS−999.59%0.00%การเงิน
SSFRNSUFRIN HLDGS LTD
126.836 M ILS828.1 ILA−2.59%5.279 K1.7390.310.09 ILS0.00%การเงิน
LLODZLODZIA
107.35 M ILS2535 ILA−3.72%260.020.00%การเงิน
LLEOFLEVINSKI OFER
87.207 M ILS344.0 ILA−0.29%2.302 K0.24−0.54 ILS−4.22%0.00%การเงิน
AAUISE.S. AUSTRALIA ISR
77.517 M ILS1392 ILA+3.73%710.01−0.93 ILS−73.57%0.00%การเงิน
CCTPL1CITRUS PLANT1
71.129 M ILS31500 ILA+2.47%662.5013.04%การเงิน
EMITF-MELBIT IMAGING LTD
34.955 M ILS355.5 ILA+7.73%1.11 K0.208.84%การเงิน
PPLAZ-LPLAZA CENTERS-L
18.261 M ILS221.2 ILA−4.98%5001.060.00%การเงิน
PPNAXPANAXIA ISRAEL
14.947 M ILS10170 ILA+2.96%710.410.00%การเงิน
BBHNYBEEIO HONEY LTD
9.776 M ILS54.9 ILA+3.78%2000.000.00%การเงิน
DRSHDORSEL HOLDINGS LT
1210 ILA+1.51%8360.09การเงิน
NNTNBNETANEL MENIVIM LT
240.2 ILA0.00%30.00การเงิน