ตลาดหุ้นอิสราเอล

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อิสราเอล

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์4.102B ILS3.47%−2.51%41.351K216
การสื่อสาร19.68B ILS2.82%−2.75%10.145M36
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25.719B ILS2.31%−0.16%62.672K325
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26.692B ILS2.06%−1.06%40.681K523
บริการผู้บริโภค15.18B ILS0.38%−1.01%6.947K614
บริการการกระจายสินค้า18.908B ILS6.76%−1.17%74.804K425
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90.125B ILS0.66%0.18%61.037K932
แร่พลังงาน44.914B ILS7.33%−0.80%1.181M318
การเงิน347.062B ILS3.76%−0.15%1.435M10145
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.253B ILS1.72%0.31%299.614K24
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35.579B ILS0.49%1.239M539
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31.677B ILS1.64%0.24%174.957K220
อื่นๆ4.494B ILS7.51%2.49%541.901K1136
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.39B ILS1.10%0.95%165.299K58
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ45.041B ILS8.85%−7.02%5.091M724
การผลิตของผู้ผลิต19.464B ILS2.20%−1.72%29.316K838
การค้าปลีก13.256B ILS1.87%−0.98%103.204K512
บริการทางด้านเทคโนโลยี86.773B ILS0.96%0.42%79.053K353
ระบบขนส่ง5.563B ILS1.53%−2.23%180.571K49
สาธารณูปโภค53.798B ILS1.66%0.22%207.993K318