กลุ่มบริษัททางการเงิน (อุตสาหกรรม)

37
หุ้น
11.215B
เงินทุนของตลาด
24.710K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.74%
เปลี่ยนแปลง
+4.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.13%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AILNAXILION
68.4 ILA1.18%0.8 ILA
มีแรงขาย
62.329K4.263M ILA19.654M ILS50
ALMAALMOGIM
493.0 ILA0.43%2.1 ILA
มีแรงขาย
7.527K3.711M ILA183.27M ILS2.772.02 ILS99
ALUMAALUMA INFRASTRUCTU
ETF
31.6 ILA1.61%0.5 ILA
มีแรงซื้อ
5.643K178.319K ILA95.599M ILS−0.13 ILS
AMDAALMEDA VENTURES LI
202.1 ILA0.25%0.5 ILA
มีแรงซื้อ
14.41K2.912M ILA24.999M ILS2
ATRYATREYU CAP
4906 ILA−0.35%−17 ILA
มีแรงซื้อ
3.629K17.804M ILA724.839M ILS8.695.65 ILS250
BIGTBIG TECH 50 R&D LP
239.4 ILA0.97%2.3 ILA
มีแรงซื้อ
38.25K9.157M ILA31.244M ILS−1.64 ILS1
BRKTBAREKET CAPITAL LT
136.5 ILA1.11%1.5 ILA
มีแรงซื้อ
20.26K2.765M ILA72.924M ILS6.300.22 ILS16
CBICLAL BIOTECH
61.0 ILA−0.97%−0.6 ILA
มีแรงซื้อ
66.133K4.034M ILA96.617M ILS−0.39 ILS146
CPTPCAPITAL POINT
56.0 ILA−0.71%−0.4 ILA
มีแรงซื้อ
5.635K315.56K ILA74.805M ILS−0.23 ILS32
CRMLCARMEL CORP LTD
2207 ILA0.82%18 ILA
มีแรงซื้อ
8.093K17.861M ILA387.17M ILS13.561.63 ILS255
CSURECANNASSURE
36.8 ILA−7.54%−3.0 ILA
มีแรงขาย
10.558K388.534K ILA3.296M ILS−0.66 ILS30
ELDAVELDAV
191.2 ILA1.43%2.7 ILA
มีแรงขาย
40076.48K ILA68.412M ILS−0.32 ILS3
ELRNELRON
455.7 ILA−1.11%−5.1 ILA
มีแรงขาย
11.752K5.355M ILA239.251M ILS0.955.04 ILS11
EMDVEMILIA DEVEL
2357 ILA−0.38%−9 ILA
มีแรงซื้อ
7571.784M ILA662.333M ILS10.552.23 ILS1.625K
FEATFEAT FUND INVESTME
154.3 ILA−1.09%−1.7 ILA
ปานกลาง
1.2K185.16K ILA6.569M ILS3
GAONGAON
3880 ILA0.00%0 ILA
มีแรงขายรุนแรง
2597K ILA105.396M ILS22.111.93 ILS597
GFC-MG.F.C GREEN FIELDS
969.3 ILA0.27%2.6 ILA
มีแรงซื้อ
2524.233K ILA97.042M ILS−0.21 ILS
GPSTGROUP PSAGOT
64.1 ILA−1.84%−1.2 ILA
มีแรงขาย
43.72K2.802M ILA149.545M ILS79
IGLD-MINTERNET GOLD-GOLD
759.6 ILA6.67%47.5 ILA
มีแรงขาย
7.365K5.594M ILA15.723M ILS−1.20 ILS
IMEDIMED INFINITY
117.1 ILA−4.02%−4.9 ILA
มีแรงขาย
1.744K204.222K ILA
ISPCISPAC 1 LTD
9899 ILA0.01%1 ILA
มีแรงซื้อ
549.495K ILA395.96M ILS−1.17 ILS
ISRGISRAIR GROUP LTD
153.4 ILA−3.34%−5.3 ILA
ปานกลาง
1.154M176.955M ILA58.953M ILS5.220.29 ILS624
LAPDLAPIDOTH CAP.
5910 ILA−1.50%−90 ILA
ปานกลาง
17.303K102.261M ILA3.714B ILS13.674.32 ILS219
MIAMIA DYNAMICS MOTOR
32.1 ILA0.00%0.0 ILA
มีแรงขาย
12.123K389.148K ILA50.672M ILS−0.46 ILS
MIFTMILLENNIUM FOOD-TE
70.8 ILA3.36%2.3 ILA
มีแรงขาย
46.186K3.27M ILA22.402M ILS−1.40 ILS2
MISHMIVTACH SHAMIR
8646 ILA0.19%16 ILA
มีแรงซื้อ
18.18K157.184M ILA823.958M ILS6.4713.37 ILS
MNIFMENIF FINANCIAL
914.8 ILA0.88%8.0 ILA
ปานกลาง
18.345K16.782M ILA548.375M ILS5.221.75 ILS5
MPRSMEDIPRESS HEALTH-L
119.8 ILA3.19%3.7 ILA
มีแรงซื้อ
1.23K147.354K ILA17.984M ILS
MRHLMERCHAVIA HOLD
24.5 ILA3.81%0.9 ILA
มีแรงซื้อ
698.04K17.102M ILA19.823M ILS−0.04 ILS1
MTAVMEITAV INVESTMENTS
1303 ILA−0.69%−9 ILA
มีแรงขาย
31.208K40.664M ILA1.03B ILS8.991.45 ILS1.147K
SHOMSHOHAM BUSINESS
559.6 ILA0.32%1.8 ILA
มีแรงขาย
19.674K11.01M ILA213.659M ILS5.760.98 ILS12
SRACS.R ACCORD
3600 ILA0.25%9 ILA
มีแรงซื้อ
7.897K28.429M ILA478.786M ILS46
STECSURE TECH INVS
863.7 ILA0.08%0.7 ILA
ปานกลาง
108.637K ILA23.042M ILS−1.01 ILS30
TRLTTERA LIGHT LTD
527.3 ILA−3.09%−16.8 ILA
ปานกลาง
5.745K3.029M ILA395.715M ILS−0.13 ILS89
UNCTUNICORN TECHS LTD
43.5 ILA0.00%0.0 ILA
มีแรงซื้อ
79.2K3.445M ILA15.225M ILS−0.19 ILS
UNTCUNIC-TECH LTD
313.9 ILA−4.68%−15.4 ILA
ปานกลาง
1.489K467.397K ILA8.338M ILS−2.22 ILS9
ZURZUR
500.5 ILA−3.88%−20.2 ILA
มีแรงขายรุนแรง
94.05K47.072M ILA338.975M ILS−0.50 ILS134