สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

23
หุ้น
26.409B
เงินทุนของตลาด
34.270K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.10%
เปลี่ยนแปลง
−2.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.32%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ALBAALBAAD
871.8 ILA0.29%2.5 ILA
มีแรงซื้อ
1.6K1.395M ILA163.93M ILS−8.14 ILS1.802K
ANGLANGEL SALOMON
3572 ILA−0.64%−23 ILA
มีแรงขายรุนแรง
1.214K4.336M ILA187.737M ILS0.8243.38 ILS1.048K
BRILBRILL
1578 ILA1.68%26 ILA
มีแรงขาย
9001.42M ILA96.098M ILS3.115.07 ILS173
CASTCASTRO
3620 ILA−3.18%−119 ILA
มีแรงขาย
1.43K5.177M ILA298.564M ILS9.723.72 ILS4.249K
CRMTCARMIT
695.0 ILA−0.93%−6.5 ILA
มีแรงขาย
6.994K4.861M ILA39.548M ILS65.380.11 ILS93
DELGDELTA-GALIL IND
14560 ILA1.53%220 ILA
มีแรงขาย
78211.386M ILA3.71B ILS10.4114.44 ILS24.4K
DLTIDELTA ISRAEL BRAND
3752 ILA−0.61%−23 ILA
มีแรงขาย
123461.496K ILA947.5M ILS9.683.87 ILS950
FLYSFLYING SPARK LTD
296.3 ILA5.00%14.1 ILA
มีแรงซื้อ
4.573K1.355M ILA27.164M ILS−2.08 ILS47
FOXFOX
29400 ILA1.20%350 ILA
มีแรงขาย
1.441K42.365M ILA4.125B ILS19.0015.73 ILS12.145K
GOLFGOLF
680.0 ILA0.22%1.5 ILA
ปานกลาง
929631.72K ILA300.434M ILS−0.40 ILS2.259K
GSFIGAN SHMUEL
1360 ILA0.59%8 ILA
มีแรงซื้อ
3.994K5.432M ILA202.992M ILS−1.59 ILS513
HMAMHAMAMA
232.8 ILA0.00%0.0 ILA
มีแรงขาย
10023.28K ILA33.027M ILS−0.25 ILS39
KRURKERUR
8121 ILA−0.56%−46 ILA
ปานกลาง
1.129K9.169M ILA1.027B ILS15.035.40 ILS956
NXFRNEXTFERM TECHNOLOG
26.5 ILA1.53%0.4 ILA
มีแรงซื้อ
99026.235K ILA20.248M ILS−1.89 ILS19
PRMGPRIMOTEC GROUP LTD
1086 ILA−1.27%−14 ILA
มีแรงขายรุนแรง
474514.764K ILA160.076M ILS8.551.27 ILS235
SANO1SANO
22430 ILA−1.02%−230 ILA
มีแรงขาย
1152.579M ILA2.547B ILS17.0213.18 ILS1.283K
SMNRSHEMEN ESTATE
2140 ILA1.71%36 ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
919.26K ILA461.733M ILS6.413.34 ILS17
STRSSTRAUSS GROUP
8632 ILA0.07%6 ILA
มีแรงซื้อ
4.282K36.962M ILA10.134B ILS35.752.41 ILS18.157K
SVRTSAVOREAT LTD
1215 ILA−5.23%−67 ILA
มีแรงซื้อ
1.185K1.44M ILA28.118M ILS−6.42 ILS17
TFRLFTEFRON
1467 ILA2.23%32 ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
670982.89K ILA176.299M ILS8.831.73 ILS1.184K
TPGMTOP GUM INDUSTRIES
751.3 ILA2.26%16.6 ILA
มีแรงขาย
1.441K1.083M ILA691.345M ILS72.940.11 ILS150
TRPZTURPAZ INDUSTRIES
1027 ILA−0.77%−8 ILA
มีแรงขาย
1.4K1.438M ILA1.052B ILS0.70 ILS392
ZNKLZANLAKOL
1792 ILA0.00%0 ILA
มีแรงขาย
23.584K ILA255.648M ILS8.662.07 ILS179