เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

32
หุ้น
94.896B
เงินทุนของตลาด
111.508K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.05%
เปลี่ยนแปลง
−2.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
+39.51%
ประสิทธิภาพ ปี
+46.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AFHLAFCON HOLD
11370 ILA−0.79%4.562K575.437M ILS−6.29 ILS−650.03%8.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AICS-MAI CONVERSATION
83.0 ILA−7.16%4.435K6.37M ILS−1.80 ILS60.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALLTALLOT
825.4 ILA2.23%16.639K313.032M ILS−5.13 ILS−175.70%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ARYTARYT
201.1 ILA0.15%15.516K194.252M ILS−0.03 ILS−171.43%4.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ASHOASHOT
2039 ILA1.29%682480.641M ILS15.751.29 ILS157.73%4.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AUDCAUDIOCODES
3858 ILA1.87%23.038K1.226B ILS24.281.59 ILS−51.34%3.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
BSENBET SHEMESH
9300 ILA1.87%22.568K787.484M ILS0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BVCBATM
130.0 ILA1.17%49.677K555.986M ILS763.650.00 ILS−97.72%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CAMTCAMTEK
23500 ILA2.62%80.598K10.698B ILS39.196.00 ILS16.68%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CISYC I SYSTEMS
1528 ILA3.80%500161.843M ILS1.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CLABC-LAB LTD
1594 ILA0.19%79135.179M ILS19.360.82 ILS0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CPIACIPIA VISION LTD
53.2 ILA15.40%956.134Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DRSLEONARDO DRS INC
6410 ILA−0.79%16.028K16.812B ILS7.248.85 ILS138.76%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ESLTELBIT SYSTEMS
75810 ILA−0.18%86.943K33.662B ILS36.1121.00 ILS22.17%0.95%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
FGASFIRE & GAS DETECTI
832.1 ILA−0.28%107148.742M ILS−0.50 ILS34.98%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GILTGILAT
2472 ILA1.94%63.42K1.399B ILS62.780.39 ILS1151.28%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
IMCOIMCO
1045 ILA2.85%51752.349M ILS8.691.20 ILS57.93%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
INININTER INDSTRIES
281.0 ILA−2.26%1.865K62.895M ILS−0.12 ILS−138.14%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NVMINOVA
42120 ILA0.05%83.928K12.445B ILS26.6015.83 ILS15.77%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ONDSONDAS HOLDINGS INC
231.9 ILA−10.12%8.46K127.539M ILS−6.18 ILS−138.22%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ORBIORBIT
2017 ILA2.65%5.3K498.247M ILS13.711.47 ILS9.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ORTCO.R.T.
1868 ILA5.18%20983.481M ILS−2.39 ILS−150.23%5.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PCBTP.C.B TEC
285.8 ILA−0.42%24.08K204.826M ILS−0.03 ILS−20.63%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PWFLPOWERFLEET
770.8 ILA1.59%745288.209M ILS−0.76 ILS57.54%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
QLTUQUALITAU
7005 ILA2.50%5.709K304.372M ILS8.118.64 ILS302.63%5.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RPACRAPAC
2537 ILA0.71%3.151K388.977M ILS7.073.59 ILS5.29%0.87%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RSELRSL
509.1 ILA2.13%49851.535M ILS6.920.74 ILS7.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SARNSARINE TECHNOLOGIE
98.6 ILA1.13%103.863K321.427M ILS28.500.03 ILS−72.87%4.99%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
TATTTAT TECHNO
3350 ILA−0.50%3.297K295.504M ILS35.870.93 ILS0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TLSYTELSYS
26500 ILA0.57%10.676K1.792B ILS13.6719.39 ILS140.29%3.78%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TSEMTOWER
9321 ILA−1.53%503.948K10.392B ILS10.139.20 ILS43.08%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
UNITUNITRONICS
3101 ILA0.16%5.398K429.849M ILS16.131.92 ILS8.97%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์