ชุดประกันภัยรวม (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
30.577B
เงินทุนของตลาด
406.429K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.34%
เปลี่ยนแปลง
−2.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.49%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AYALAYALON HOLD.
1590 ILA3.38%52 ILA
มีแรงซื้อ
8.186K13.016M ILA279.882M ILS3.145.07 ILS1.193K
CLISCLAL INSURANCE
5622 ILA4.61%248 ILA
มีแรงซื้อ
114.571K644.118M ILA4.247B ILS4.403K
HARLHAREL
3015 ILA4.25%123 ILA
มีแรงขาย
571.2K1.722B ILA6.085B ILS26.601.13 ILS4.932K
IDINIDI INSUR
8084 ILA1.61%128 ILA
มีแรงขาย
16.986K137.315M ILA1.168B ILS11.297.16 ILS1.643K
LBRALIBRA INSURANCE CO
340.6 ILA1.34%4.5 ILA
มีแรงซื้อ
16.59K5.651M ILA152.16M ILS−0.13 ILS152
MGDLMIGDAL INSUR.
435.1 ILA4.59%19.1 ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
2.162M940.677M ILA4.384B ILS−0.09 ILS4.592K
MMHDMENORA MIV HLD
7978 ILA4.97%378 ILA
มีแรงซื้อ
40.428K322.535M ILA4.703B ILS14.715.42 ILS3.533K
PHOEPHOENIX
3917 ILA3.90%147 ILA
มีแรงซื้อ
488.481K1.913B ILA9.557B ILS7.995.00 ILS5.008K