สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
472.806M
เงินทุนของตลาด
262.021K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.23%
เปลี่ยนแปลง
−20.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−31.54%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
GEFRGEFFEN R&R
40.9 ILA8.49%3.2 ILA
มีแรงขาย
33.377K1.365M81.295M ILS21
MEDNMEHADRIN
11000 ILA4.66%490 ILA
มีแรงขาย
11121K349.439M ILS3.9526.79 ILS390
TKUNTIKUN OLAM CANB
63.5 ILA−4.08%−2.7 ILA
มีแรงขาย
1.25K79.375K37.479M ILS−0.60 ILS114