บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
633.916M
เงินทุนของตลาด
9.910K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.03%
เปลี่ยนแปลง
−1.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
−53.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BRAMBRAM INDUS
176.0 ILA−1.62%−2.9 ILA
มีแรงขาย
1176 ILA36.462M ILS7.020.26 ILS172
HICNHIGHCON SYSTM
50.4 ILA0.00%0.0 ILA
มีแรงขาย
6.289K316.966K ILA45.842M ILS−1.07 ILS130
IMPCIMPACX
251.1 ILA0.92%2.3 ILA
มีแรงขาย
6.072K1.525M ILA
PLCRPLASTO CARGAL
39.0 ILA1.04%0.4 ILA
มีแรงขาย
140.141K5.465M ILA15.396M ILS−1.34 ILS391
PLRMPALRAM
2194 ILA2.19%47 ILA
มีแรงซื้อ
9.557K20.968M ILA552.326M ILS4.055.32 ILS1.709K