การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.239B
เงินทุนของตลาด
3.726K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.70%
เปลี่ยนแปลง
−12.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
−43.06%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
DANEDANEL
23180 ILA0.70%160 ILA
มีแรงขาย
3.726K86.369M ILA1.239B ILS11.9919.44 ILS3.942K