บริษัทบราซิล ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทบราซิล ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
FFRTA3POMIFRUTAS ON NM
2.69 M BRL1.31 BRL−0.76%2 K0.44−2.50 BRL+1.33%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MMAPT3CEMEPE ON
7.779 M BRL7.00 BRL−6.91%5000.30−0.16 BRL−587.45%0.00%อื่นๆ
NNEXP3NEXPE ON NM
8.674 M BRL4.200 BRL0.00%1.5 K0.46−1.79 BRL+97.67%0.00%การเงิน
DDMFN3DMFINANCEIRAON
11.397 M BRL12.50 BRL0.00%1000.1210.311.21 BRL−70.78%4.27%การเงิน
MMWET3WETZEL S/A ON
12.543 M BRL11.11 BRL−16.47%1000.71−13.11 BRL−176.01%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
OOSXB3OSX BRASIL ON NM
12.813 M BRL4.12 BRL+1.23%11.1 K2.75−377.62 BRL−313.18%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BBDLL3BARDELLA ON
16.347 M BRL12.01 BRL0.00%3000.701.348.95 BRL+160.11%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
HHAGA3HAGA S/A ON
19.357 M BRL2.50 BRL0.00%1000.1211.970.21 BRL−55.19%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TXRX3TEX RENAUX ON
19.556 M BRL9.00 BRL−0.55%1000.772.293.93 BRL+1389.66%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PDGR3PDG REALT ON NM
20.075 M BRL0.24 BRL−7.69%5.573 M3.860.0098.70 BRL0.00%การเงิน
GGSHP3GENERALSHOPPON
20.254 M BRL10.80 BRL0.00%1000.130.2249.68 BRL0.00%การเงิน
TEKA3TEKA ON
22.124 M BRL50.00 BRL0.00%5001.16−301.24 BRL+5.09%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FFIEI3FICA ON
24.222 M BRL9.95 BRL−0.50%3.8 K0.73−5.31 BRL−100.09%0.00%การเงิน
OIBR3OI ON N1
27.007 M BRL0.70 BRL−1.41%19.029 M2.12−9.12 BRL+71.81%0.00%การสื่อสาร
JJFEN3JOAO FORTES ON
35.138 M BRL1.65 BRL−1.20%85.4 K1.31−1.39 BRL+76.34%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SSGPS3SPRINGS ON NM
37.5 M BRL0.75 BRL0.00%116.1 K0.720.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CCTSA3SANTANENSE ON
48.046 M BRL2.67 BRL+6.37%1.3 K0.31−1.77 BRL−42.76%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DDTCY3DTCOM-DIRECTON
50.284 M BRL4.70 BRL0.00%1000.42−0.36 BRL−1362.96%0.00%การสื่อสาร
AATOM3ATOMPAR ON
51.657 M BRL2.15 BRL−0.92%17.5 K0.28−0.02 BRL−105.31%14.76%บริการเชิงพาณิชย์
AATMP3ATMASA ON
54.485 M BRL2.00 BRL−1.96%5 K0.160.00%บริการเชิงพาณิชย์
NNORD3NORDON MET ON
59.461 M BRL8.60 BRL−4.23%1.1 K1.13−1.06 BRL+10.69%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SNSY3SANSUY ON
60.011 M BRL10.80 BRL+2.86%8000.36−17.64 BRL+58.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LLUPA3LUPATECH ON NM
64.599 M BRL1.58 BRL+0.64%163.6 K0.571.391.14 BRL+118.29%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
NNUTR3NUTRIPLANT ON MA
67.678 M BRL5.23 BRL+2.35%20.7 K3.5819.740.27 BRL−58.15%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DDOTZ3DOTZ SA ON NM
73.372 M BRL5.450 BRL−1.62%17.4 K0.75−4.64 BRL+36.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
VIVR3VIVER ON NM
83.134 M BRL3.05 BRL+0.33%28 K0.37−3.11 BRL−514.10%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PLAS3PLASCAR PARTON
90.706 M BRL6.59 BRL−9.73%6.2 K2.55−0.06 BRL+99.26%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RCSL3RECRUSUL ON
103.314 M BRL1.53 BRL+6.99%1.129 M1.36−0.06 BRL+82.84%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CCALI3CONST A LINDON ED
105.601 M BRL28.38 BRL−0.01%1000.2410.912.60 BRL+4.89%1.57%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AMAR3LOJAS MARISAON NM
106.703 M BRL1.67 BRL+7.05%604.3 K1.27−7.34 BRL−24.55%0.00%การค้าปลีก
RRSID3ROSSI RESID ON NM
108.443 M BRL5.29 BRL+12.79%283.3 K3.610.4112.86 BRL0.00%การเงิน
MMNDL3MUNDIAL ON
109.097 M BRL46.69 BRL+6.11%4000.55−2.75 BRL−100.77%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EEPAR3EMBPAR S/A ON
109.968 M BRL7.500 BRL+1.35%1.5 K0.114.951.52 BRL−68.83%52.25%การผลิตของผู้ผลิต
BBALM3BAUMER ON
110.021 M BRL12.00 BRL0.00%1000.407.451.61 BRL+174.80%5.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMNPR3MINUPAR ON
127.802 M BRL18.97 BRL+5.39%2.3 K1.4611.321.68 BRL+82.05%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WEST3WESTWING ON NM
129.641 M BRL1.210 BRL+3.42%39.6 K0.84−0.49 BRL−5.79%0.00%การค้าปลีก
RRPMG3PET MANGUINHON
136.722 M BRL2.09 BRL+3.47%3.3 K0.77−12.20 BRL+9.31%0.00%แร่พลังงาน
CCTNM3COTEMINAS ON
140.216 M BRL8.65 BRL−1.48%3000.530.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RRDNI3RNI ON NM
149.821 M BRL3.59 BRL+1.13%1.4 K0.25−1.22 BRL−398.14%4.06%การเงิน
IINEP3INEPAR ON
156.013 M BRL3.43 BRL−6.79%84.6 K1.070.2911.79 BRL0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
157.725 M BRL3.89 BRL+2.37%20.9 K0.72−0.18 BRL−195.70%4.83%ระบบขนส่ง
UCAS3UNICASA ON NM
159.929 M BRL2.36 BRL−2.48%98.7 K1.8310.280.23 BRL−53.96%8.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PPMAM3PARANAPANEMAON NM
161.894 M BRL2.65 BRL−7.34%163.5 K2.10−32.30 BRL+47.96%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AHEB3SPTURIS ON
162.23 M BRL19.00 BRL0.00%1000.431.8910.06 BRL+32.74%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
163.653 M BRL0.450 BRL+7.14%24.431 M1.41−4.34 BRL−489.48%0.00%ระบบขนส่ง
SHOW3TIME FOR FUNON NM
167.857 M BRL2.52 BRL+1.20%74.4 K0.402.960.85 BRL0.00%บริการผู้บริโภค
PPDTC3PADTEC ON NM
182.194 M BRL2.28 BRL−0.87%56.9 K0.8611.700.19 BRL+56.72%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TCSA3TECNISA ON NM
184.784 M BRL2.47 BRL−1.59%71.5 K0.48−0.76 BRL−5473.24%0.00%การเงิน
มีแรงขาย
BBMKS3BIC MONARK ON
186.448 M BRL434.98 BRL+6.09%2061.3611.0939.22 BRL−27.22%14.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TRAD3TC ON NM
218.515 M BRL0.770 BRL−1.28%167.2 K0.14−0.88 BRL−199.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EEALT3ACO ALTONA ON
224.978 M BRL9.88 BRL0.00%1000.124.512.19 BRL+33.27%5.77%การผลิตของผู้ผลิต
JJOPA3JOSAPAR ON
225.547 M BRL21.33 BRL0.00%2000.3214.021.52 BRL−47.27%3.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NGRD3NEOGRID ON NM
232.001 M BRL1.03 BRL+5.10%384.2 K0.7790.350.01 BRL−81.31%1.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
LLVTC3WDC NETWORKSON NM
240.547 M BRL3.870 BRL+4.03%54 K4.72−0.19 BRL−151.87%0.36%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
AAZEV3AZEVEDO ON
242.221 M BRL1.47 BRL+1.38%287.5 K0.260.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BBAHI3BAHEMA ON MA
243.511 M BRL8.91 BRL0.00%3000.07−0.26 BRL+94.69%0.00%บริการผู้บริโภค
MMBLY3MOBLY ON NM
244.927 M BRL2.370 BRL+3.04%614.8 K0.75−0.80 BRL+5.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
NNINJ3GETNINJAS ON NM
259.364 M BRL5.180 BRL+1.57%72.8 K2.3671.350.07 BRL0.00%บริการเชิงพาณิชย์
FHER3FER HERINGERON NM
272.518 M BRL5.05 BRL−0.20%1.8 K0.16−6.70 BRL−139.76%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TECN3TECHNOS ON NM
288.349 M BRL4.59 BRL+6.50%259.1 K1.226.120.75 BRL+51.45%3.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LPSB3LOPES BRASILON NM
296.912 M BRL2.05 BRL+0.49%138.1 K1.4611.990.17 BRL+96.33%1.01%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
CCEDO3CEDRO ON N1
303.493 M BRL32.50 BRL0.00%9001.084.048.04 BRL0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGXY3AGROGALAXY ON NM
314.767 M BRL1.800 BRL−4.26%298.5 K0.85−2.23 BRL−2825.12%2.11%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
ESPA3ESPACOLASER ON NM
325.281 M BRL0.900 BRL0.00%970.8 K1.02−0.06 BRL+65.87%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
HBOR3HELBOR ON NM
345.005 M BRL2.65 BRL+1.92%375.4 K0.726.920.38 BRL−0.39%3.51%การเงิน
ปานกลาง
QUAL3QUALICORP ON NM
374.786 M BRL1.47 BRL+8.89%11.07 M1.52−0.30 BRL−188.47%5.86%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
CASH3MELIUZ ON NM
382.182 M BRL4.620 BRL+5.00%2.559 M1.38−0.55 BRL+16.60%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
DDMVF3D1000VFARMA ON NM
393.184 M BRL8.17 BRL+5.15%201.3 K1.5919.360.42 BRL+88.10%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
PPTNT3PETTENATI ON
394.785 M BRL9.80 BRL−0.31%5000.1511.850.83 BRL2.16%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EENJU3ENJOEI ON NM
397.156 M BRL1.980 BRL+1.02%706.9 K0.77−0.26 BRL+21.71%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
MEAL3IMC S/A ON NM
431.019 M BRL1.52 BRL+0.66%295 K0.29−0.29 BRL−214.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
DOHL3DOHLER ON
444.801 M BRL6.44 BRL−0.46%1000.771038.710.01 BRL−86.52%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCAMB3CAMBUCI ON
448.116 M BRL10.30 BRL−2.83%166.9 K1.816.011.71 BRL+27.51%2.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BBGIP3BANESE ON
451.075 M BRL25.00 BRL−3.85%3001.15219.880.11 BRL7.30%การเงิน
IFCM3INFRACOMM ON NM
452.613 M BRL0.700 BRL−1.41%12.059 M1.07−0.78 BRL+9.30%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
ETER3ETERNIT ON NM
463.869 M BRL7.68 BRL+2.26%200.3 K1.113.732.06 BRL−7.50%6.65%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MMTRE3MITRE REALTYON NM
464.351 M BRL4.54 BRL+3.42%1.075 M0.735.310.85 BRL+159.49%19.97%การเงิน
ปานกลาง
AMER3AMERICANAS ON NM
466.427 M BRL0.52 BRL0.00%18.459 M1.110.00%การค้าปลีก
AAFLT3AFLUENTE T ON ED
476.92 M BRL7.56 BRL0.00%6000.5416.610.46 BRL−23.41%7.86%สาธารณูปโภค
CCGRA3GRAZZIOTIN ON
531.991 M BRL26.41 BRL+0.04%4.3 K2.255.444.86 BRL−21.16%8.70%การค้าปลีก
HHBRE3HBR REALTY ON NM
532.455 M BRL5.300 BRL+2.71%674.9 K0.904.151.28 BRL0.00%การเงิน
ปานกลาง
KRSA3KORA SAUDE ON NM
541.344 M BRL0.760 BRL+8.57%678 K0.64−0.22 BRL−54.80%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
PPRNR3PRINER ON NM
577.497 M BRL12.57 BRL+0.56%448.4 K0.6634.050.37 BRL−30.29%2.07%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
587.658 M BRL6.220 BRL+0.32%7.236 M1.30−23.46 BRL−16104.84%0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
LLIPR3ELETROPAR ON
588.244 M BRL50.00 BRL−3.66%5000.9430.751.63 BRL−29.54%4.93%สาธารณูปโภค
PFRM3PROFARMA ON NM
668.229 M BRL5.74 BRL+5.32%627.8 K3.0910.000.57 BRL−12.96%6.02%บริการการกระจายสินค้า
SEER3SER EDUCA ON NM
678.363 M BRL5.40 BRL+2.47%662.9 K0.66−0.22 BRL+87.35%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
AERI3AERIS ON NM
683.322 M BRL0.570 BRL+3.64%912.2 K0.51−0.14 BRL−10.36%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALLD3ALLIED ON EJ NM
711.372 M BRL7.500 BRL−1.45%149.3 K0.515.821.29 BRL−63.71%12.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RRPAD3ALFA HOLDINGON
713.229 M BRL8.48 BRL+0.59%9000.3343.380.20 BRL−75.06%0.00%การเงิน
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
727.426 M BRL17.62 BRL−0.34%60.3 K0.918.182.15 BRL+20.37%6.13%บริการเชิงพาณิชย์
PTBL3PORTOBELLO ON NM
791.876 M BRL6.03 BRL+2.38%543.1 K0.78−0.25 BRL−122.95%8.43%การผลิตของผู้ผลิต
GFSA3GAFISA ON NM
809.123 M BRL5.77 BRL−0.86%1.298 M0.41−2.95 BRL−43.81%0.00%การเงิน
TRIS3TRISUL ON NM
847.773 M BRL4.58 BRL−0.87%577.9 K0.876.730.68 BRL+82.41%2.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AALPK3ESTAPAR ON NM
868.096 M BRL4.050 BRL+1.25%93.6 K0.66−0.37 BRL+54.06%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
VITT3VITTIA ON EB NM
887.477 M BRL5.590 BRL−0.89%351.5 K0.458.950.62 BRL−34.80%4.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PPEAB3PAR AL BAHIAON
894.113 M BRL45.00 BRL+12.64%1.5 K3.7547.650.94 BRL−70.10%0.66%การเงิน
AAPER3ALPER S.A. ON
911.603 M BRL44.83 BRL+0.02%7.6 K3.96−0.36 BRL−125.93%0.72%การเงิน
MMELK3MELNICK ON NM
912.204 M BRL4.55 BRL0.00%77.3 K0.099.090.50 BRL+21.66%12.32%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
920.743 M BRL4.74 BRL+0.42%3.681 M1.5845.750.10 BRL2.95%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ