ระบบขนส่ง (ภาค)

30
หุ้น
3982.467B
เงินทุนของตลาด
127.797K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.65%
เปลี่ยนแปลง
+10.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.09%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
A1LK34ALASKA AIR GDRN
DR
177.48 BRL+6.53%10.0523.374B BRLระบบขนส่ง
AALL34AMERICAN AIRDRN
DR
59.88 BRL−0.91%1.355K0.6439.456B BRL5346.430.01 BRL0.00%ระบบขนส่ง
CCRO3CCR SA ON NM
13.30 BRL+1.84%4.998M0.7526.381B BRL28.760.46 BRL−77.85%1.48%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
CNIC34CANAD NATIONDRN
DR
23.02 BRL−1.83%20.08365.995B BRL1656.120.01 BRL−3.47%1.50%ระบบขนส่ง
CPRL34CANAD KANSASDRN
DR
85.41 BRL−2.77%700.36327.522B BRL20335.720.00 BRL+31.25%0.58%ระบบขนส่ง
CSXC34CSX CORP DRN
DR
78.54 BRL−2.22%420.64316.336B BRL16362.500.00 BRL−2.04%0.91%ระบบขนส่ง
D2AS34DOORDASH INCDRN
DR
30.810 BRL+22.94%50.01183.297B BRLระบบขนส่ง
DEAI34DELTA DRN
DR
175.51 BRL−2.21%150.07113.924B BRL6673.380.03 BRL0.37%ระบบขนส่ง
ECOR3ECORODOVIAS ON ED NM
8.38 BRL−0.36%2.074M0.475.85B BRL10.400.81 BRL+273.35%0.09%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
FDXB34FEDEX CORP DRN
DR
1241.08 BRL−2.10%1120.38317.648B BRL14916.830.08 BRL+15.72%1.28%ระบบขนส่ง
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.620 BRL+0.84%9.531M0.632.73B BRL53.240.07 BRL0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
JSLG3JSL ON NM
9.26 BRL−0.32%518.5K0.902.645B BRL6.901.34 BRL+130.67%4.87%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
LOGN3LOG-IN ON NM
45.76 BRL−1.80%36.3K0.704.932B BRL12.533.65 BRL+176.01%0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
MRSA3BMRS LOGISTICA
24.25 BRL−3.19%2000.478.14B BRL7.423.27 BRL+66.06%2.41%ระบบขนส่ง
P2CF34GP AEROPACIFDRN
DR
5.070 BRL+4.32%90.1536.61B BRLระบบขนส่ง
PORT3WILSON SONS ON NM
15.610 BRL+0.64%137.4K0.486.824B BRL17.400.90 BRL+55.69%4.08%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
PSVM11PORTO VM TPR
5.50 BRL+4.76%1000.19ระบบขนส่ง
R1YA34RYANAIR HOLDDRN
DR
67.820 BRL+1.34%20.53106.029B BRLระบบขนส่ง
RAIL3RUMO S.A. ON NM
22.57 BRL+0.04%6.32M0.3941.826B BRL43.570.52 BRL0.29%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
0.450 BRL−4.26%10.633M1.35155.895M BRL−3.62 BRL−659.03%0.00%ระบบขนส่ง
SIMH3SIMPAR ON NM
8.260 BRL−0.36%2.599M0.686.848B BRL137.210.06 BRL−90.21%1.90%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
STBP3SANTOS BRP ON NM
8.20 BRL−0.61%3.555M0.847.126B BRL17.690.46 BRL−4.41%4.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TGMA3TEGMA ON NM
26.45 BRL+0.72%133.2K0.661.732B BRL9.322.84 BRL+41.71%6.02%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
3.94 BRL+1.03%45.9K0.54161.876M BRL−1.39 BRL−2109.52%18.83%ระบบขนส่ง
U1AL34UNITED AIRLIDRN
DR
95.30 BRL−2.76%1030.6663.882B BRL4432.560.02 BRL0.00%ระบบขนส่ง
U1BE34UBER TECH INDRN
DR
69.07 BRL+1.81%20.807K2.69558.316B BRL115116.670.00 BRL0.00%ระบบขนส่ง
UPAC34UNIONPACIFICDRN
DR
268.60 BRL+0.18%10.00670.527B BRL20348.490.01 BRL−10.20%1.66%ระบบขนส่ง
UPSS34UPS DRN
DR
45.94 BRL−0.97%8.946K7.07635.205B BRL14356.250.00 BRL−23.81%2.95%ระบบขนส่ง
Z1TO34ZTO EXPRESS DRN
DR
27.330 BRL+1.86%100.0387.415B BRLระบบขนส่ง