หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกติ — ตลาดหุ้นบราซิล

ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายถึงสิ่งที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นกับหุ้น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นประโยชน์ เนื่องจากสามารถเตือนการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ โปรดให้ความสนใจกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณและอย่าได้พลาดโอกาส

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
GETT3GETNET BR ON
2.22BRL22.65%0.41BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.134M4.738M4.172BBRL7.100.26BRL1.3Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CGRA3GRAZZIOTIN ON
31.59BRL−1.28%−0.41BRL
มีแรงขาย
97.6K3.083M612.063MBRL3.588.93BRL2.612Kการค้าปลีก
FIQE3UNIFIQUE ON NM
4.25BRL−2.07%−0.09BRL
มีแรงขายรุนแรง
2.725M11.583M1.539BBRL19.340.22BRL1.572Kการสื่อสาร
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
3.58BRL−10.50%−0.42BRL
มีแรงขาย
11.6K41.528K7.352MBRL−3.99BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OSXB3OSX BRASIL ON NM
6.37BRL0.79%0.05BRL
ปานกลาง
22.9K145.873K20.053MBRL0.1638.93BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CMIG3CEMIG ON N1
14.46BRL2.99%0.42BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.195M31.744M27.237BBRL6.441.68BRL5.025Kสาธารณูปโภค
BSLI3BRB BANCO ON
23.00BRL4.12%0.91BRL
มีแรงขาย
1K23K9.111BBRL13.651.48BRLการเงิน
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.52BRL0.28%0.01BRL
มีแรงขาย
1.21M4.258M1.344BBRL16.150.22BRLบริการผู้บริโภค
BAHI3BAHEMA ON MA
13.55BRL−5.18%−0.74BRL
มีแรงขายรุนแรง
25.9K350.945K320.946MBRL−2.58BRLบริการผู้บริโภค
CAML3CAMIL ON NM
7.98BRL2.05%0.16BRL
มีแรงขาย
2.931M23.386M2.809BBRL6.831.15BRL6.5Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTSA3SANTANENSE ON
1.74BRL2.35%0.04BRL
ปานกลาง
50.9K88.566K136.519MBRL6.980.24BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REDE3REDE ENERGIAON
5.90BRL0.85%0.05BRL
มีแรงขาย
3.7K21.83K12.451BBRL8.130.72BRL8.709Kสาธารณูปโภค
SLED3SARAIVA LIVRON N2
12.49BRL−7.41%−1.00BRL
มีแรงขายรุนแรง
2.8K34.972K14.438MBRL0.5325.49BRL470การค้าปลีก
RNEW3RENOVA ON N2
1.97BRL4.23%0.08BRL
มีแรงซื้อ
162K319.14K195.172MBRL−0.21BRLสาธารณูปโภค
IRBR3IRBBRASIL REON NM
2.60BRL6.56%0.16BRL
มีแรงขาย
36.368M94.557M3.264BBRL−0.54BRL457การเงิน
HAGA3HAGA S/A ON
3.39BRL−3.14%−0.11BRL
มีแรงขาย
24.8K84.072K26.061MBRL5.190.67BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HYPE3HYPERA ON NM
38.76BRL4.98%1.84BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.687M220.42M24.505BBRL17.292.17BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MEAL3IMC S/A ON NM
2.14BRL−1.83%−0.04BRL
มีแรงขาย
3.343M7.154M610.848MBRL−0.28BRLบริการผู้บริโภค
ENMT3ENERGISA MT ON
85.00BRL0.05%0.04BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
70059.5K18.609BBRL16.415.18BRL3.3Kสาธารณูปโภค
EPAR3EMBPAR S/A ON
15.00BRL−6.25%−1.00BRL
มีแรงขาย
2.9K43.5K222.909MBRL3.224.97BRLการผลิตของผู้ผลิต
LEVE3METAL LEVE ON NM
23.10BRL−0.43%−0.10BRL
มีแรงขาย
602.5K13.918M2.964BBRL5.254.42BRL7.395Kการผลิตของผู้ผลิต
KRSA3KORA SAUDE ON NM
3.92BRL1.82%0.07BRL
มีแรงซื้อ
427.2K1.675M3.024BBRL−0.06BRLการเงิน
GSHP3GENERALSHOPPON
25.93BRL0.70%0.18BRL
มีแรงขาย
3007.779K48.628MBRL−136.77BRL163การเงิน
TELB3TELEBRAS ON
34.90BRL0.58%0.20BRL
มีแรงขาย
3.3K115.17K1.977BBRL−1.95BRL370การสื่อสาร
B3SA3B3 ON NM
12.04BRL1.95%0.23BRL
มีแรงขาย
70.264M845.98M73.117BBRL15.310.77BRLการเงิน
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
23.91BRL−2.17%−0.53BRL
มีแรงขายรุนแรง
1.304M31.183M5.647BBRL16.951.44BRL3.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MATD3MATER DEI ON NM
9.30BRL0.32%0.03BRL
มีแรงขาย
974.5K9.063M3.302BBRL17.170.55BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BRML3BR MALLS PARON NM
8.58BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขายรุนแรง
25.943M222.589M6.819BBRL38.720.23BRL610การเงิน
AALR3ALLIAR ON NM
20.20BRL−0.49%−0.10BRL
มีแรงซื้อ
832.3K16.812M2.369BBRL−0.05BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CARD3CSU CARDSYSTON NM
13.91BRL5.86%0.77BRL
มีแรงซื้อ
262.9K3.657M572.313MBRL8.931.47BRL6.2Kบริการเชิงพาณิชย์
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.74BRL5.48%0.35BRL
มีแรงซื้อ
10.262M69.167M4.688BBRL13.570.47BRL4.692Kระบบขนส่ง
PTNT3PETTENATI ON
12.39BRL1.47%0.18BRL
มีแรงซื้อ
3.8K47.082K372.37MBRL8.331.47BRL1.745Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SBFG3GRUPO SBF ON NM
23.75BRL1.89%0.44BRL
มีแรงซื้อ
1.916M45.5M5.771BBRL11.172.27BRLการค้าปลีก
PRIO3PETRORIO ON NM
25.48BRL2.45%0.61BRL
มีแรงซื้อ
27.471M699.964M21.494BBRL8.512.93BRLแร่พลังงาน
VLID3VALID ON NM
10.24BRL4.49%0.44BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
460.1K4.711M828.199MBRL16.960.58BRLบริการเชิงพาณิชย์
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
39.99BRL0.00%0.00BRL
มีแรงซื้อ
80031.992K6.451BBRL6.965.75BRLสาธารณูปโภค
BBAS3BRASIL ON NM
37.00BRL3.64%1.30BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
25.793M954.323M105.576BBRL84.597Kการเงิน
VBBR3VIBRA ON NM
19.80BRL3.23%0.62BRL
มีแรงขาย
12.03M238.19M22.521BBRL8.882.18BRL3.38Kบริการการกระจายสินค้า
MILS3MILLS ON NM
7.56BRL2.58%0.19BRL
มีแรงซื้อ
1.489M11.259M1.803BBRL15.930.46BRL1.587Kการเงิน
MLAS3MULTILASER ON NM
4.64BRL−1.90%−0.09BRL
มีแรงขายรุนแรง
3.062M14.21M3.771BBRL4.980.95BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VAMO3VAMOS ON NM
14.66BRL0.41%0.06BRL
มีแรงซื้อ
4.422M64.832M14.205BBRL30.390.48BRL1.375Kการเงิน
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
51.35BRL1.18%0.60BRL
ปานกลาง
8.007M411.139M69.283BBRL3.1616.07BRL37Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RECV3PETRORECSA ON NM
28.36BRL3.13%0.86BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.747M49.553M7.048BBRL11.332.44BRLแร่พลังงาน
LOGN3LOG-IN ON NM
32.20BRL5.85%1.78BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
476.1K15.33M3.389BBRL17.841.72BRLระบบขนส่ง
PDTC3PADTEC ON NM
3.83BRL6.69%0.24BRL
มีแรงขาย
110.6K423.598K300.463MBRL11.020.33BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ODPV3ODONTOPREV ON NM
9.96BRL0.91%0.09BRL
มีแรงขาย
1.973M19.649M5.662BBRL13.060.76BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CEAB3CEA MODAS ON NM
3.00BRL−1.96%−0.06BRL
มีแรงขาย
9.116M27.348M924.735MBRL3.011.02BRLการค้าปลีก
RDNI3RNI ON NM
7.90BRL4.50%0.34BRL
มีแรงขาย
15.4K121.66K333.404MBRL37.690.20BRL296การเงิน
KEPL3KEPLER WEBERON
18.63BRL−0.59%−0.11BRL
มีแรงซื้อ
900.6K16.778M1.674BBRL3.561.76BRLการผลิตของผู้ผลิต
EQTL3EQUATORIAL ON NM
23.61BRL1.07%0.25BRL
มีแรงขาย
12.737M300.711M25.973BBRL6.213.76BRLสาธารณูปโภค
VALE3VALE ON NM
81.26BRL1.77%1.41BRL
ปานกลาง
38.372M3.118B397.519BBRL3.4922.88BRL72.266Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BRFS3BRF SA ON NM
13.57BRL0.89%0.12BRL
มีแรงขาย
14.828M201.215M14.634BBRL−1.13BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PRNR3PRINER ON NM
6.84BRL0.88%0.06BRL
มีแรงซื้อ
180.2K1.233M262.569MBRL17.930.38BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRAD3TC ON NM
5.34BRL9.43%0.46BRL
มีแรงซื้อ
3.18M16.982M1.504BBRL1109.090.00BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
BRPR3BR PROPERT ON NM
9.14BRL−1.30%−0.12BRL
มีแรงซื้อ
5.171M47.265M4.241BBRL−0.03BRL90การเงิน
PETZ3PETZ ON NM
12.10BRL−5.17%−0.66BRL
มีแรงขาย
19.896M240.739M5.565BBRL73.590.17BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BAZA3AMAZONIA ON
40.20BRL0.27%0.11BRL
มีแรงซื้อ
4.5K180.9K2.254BBRL1.6324.67BRL2.818Kการเงิน
DXCO3DEXCO ON NM
11.62BRL1.66%0.19BRL
มีแรงขาย
3.858M44.833M8.535BBRL4.752.41BRL14.228Kการผลิตของผู้ผลิต
KLBN3KLABIN S/A ON N2
4.93BRL−1.40%−0.07BRL
มีแรงขาย
137.7K678.861K24.74BBRL7.560.66BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGXY3AGROGALAXY ON NM
9.94BRL−1.09%−0.11BRL
มีแรงซื้อ
79.8K793.212K1.664BBRL12.130.84BRL1.6Kบริการการกระจายสินค้า
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.10BRL−1.35%−0.07BRL
มีแรงขาย
17.4K88.74K7.678BBRL7.930.65BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LIPR3ELETROPAR ON
66.66BRL2.55%1.66BRL
มีแรงซื้อ
70046.662K784.248MBRL39.181.66BRLสาธารณูปโภค
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.22BRL2.22%0.07BRL
มีแรงซื้อ
4.908M15.804M2.448BBRL−0.45BRLระบบขนส่ง
NEOE3NEOENERGIA ON NM
18.66BRL1.03%0.19BRL
มีแรงซื้อ
1.782M33.26M22.649BBRL5.433.40BRL15.058Kสาธารณูปโภค
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
19.01BRL−0.47%−0.09BRL
มีแรงขาย
2.024M38.472M5.04BBRL30.840.62BRLการเงิน
BRSR3BANRISUL ON N1
11.30BRL0.80%0.09BRL
มีแรงขาย
10.4K117.52K4.33BBRL4.832.32BRL9.002Kการเงิน
ABEV3AMBEV S/A ON
14.02BRL−0.85%−0.12BRL
มีแรงขาย
24.557M344.292M220.758BBRL16.660.86BRL53Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ELET3ELETROBRAS ON N1
43.97BRL0.21%0.09BRL
มีแรงซื้อ
7.057M310.283M68.748BBRL12.353.60BRL12.126Kสาธารณูปโภค
DESK3DESKTOP ON NM
11.02BRL−4.51%−0.52BRL
มีแรงขาย
338.4K3.729M960.723MBRL33.390.35BRLการสื่อสาร
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
10.61BRL2.31%0.24BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
105.9K1.124M12.221BBRL2.224.67BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGRO3BRASILAGRO ON NM
30.74BRL−0.32%−0.10BRL
ปานกลาง
722K22.194M3.049BBRL3.947.96BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAMB3CAMBUCI ON
4.81BRL−3.99%−0.20BRL
มีแรงขาย
49.3K237.133K203.343MBRL6.240.80BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CSMG3COPASA ON NM
12.61BRL−1.10%−0.14BRL
มีแรงขาย
1.423M17.938M4.781BBRL9.961.28BRLสาธารณูปโภค
CSNA3SID NACIONALON
19.84BRL4.97%0.94BRL
ปานกลาง
14.734M292.321M26.163BBRL3.146.01BRL35.179Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EZTC3EZTEC ON ED NM
17.26BRL1.17%0.20BRL
มีแรงซื้อ
2.514M43.39M3.786BBRL8.951.91BRL342การเงิน
BBDC3BRADESCO ON N1
16.29BRL1.94%0.31BRL
มีแรงซื้อ
11.515M187.579M191.661BBRL7.252.00BRL87.274Kการเงิน
CASH3MELIUZ ON NM
1.95BRL−5.34%−0.11BRL
มีแรงขาย
43.134M84.111M1.567BBRL−0.06BRL155บริการเชิงพาณิชย์
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.61BRL3.60%0.16BRL
ปานกลาง
9.852M45.415M25.148BBRL5.220.85BRL6.5Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OFSA3OUROFINO S/AON NM
21.80BRL−1.58%−0.35BRL
มีแรงขาย
21.4K466.52K1.176BBRL10.482.11BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
WEST3WESTWING ON NM
2.49BRL−6.04%−0.16BRL
มีแรงขาย
457K1.138M274.392MBRL−0.41BRLการค้าปลีก
PTBL3PORTOBELLO ON NM
8.25BRL−1.90%−0.16BRL
มีแรงขาย
697.9K5.758M1.109BBRL5.601.50BRLการผลิตของผู้ผลิต
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.43BRL−2.80%−0.07BRL
มีแรงขาย
656.1K1.594M496.338MBRL3.800.66BRLการเงิน
PORT3WILSON SONS ON EB NM
9.14BRL0.88%0.08BRL
มีแรงขาย
863.2K7.89M4.005BBRL18.410.49BRLระบบขนส่ง
ASAI3ASSAI ON NM
15.96BRL3.30%0.51BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
8.143M129.961M21.502BBRL12.911.20BRL60.277Kการค้าปลีก
VIIA3VIA ON NM
3.00BRL0.33%0.01BRL
ปานกลาง
59.874M179.623M4.794BBRL−0.29BRLการค้าปลีก
FRAS3FRAS-LE ON N1
9.86BRL−1.89%−0.19BRL
มีแรงขาย
288.3K2.843M2.633BBRL0.83BRLการผลิตของผู้ผลิต
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
14.14BRL−2.42%−0.35BRL
มีแรงซื้อ
1.869M26.428M2.155BBRL3.424.24BRL17Kการผลิตของผู้ผลิต
CXSE3CAIXA SEGURION NM
7.64BRL−2.05%−0.16BRL
มีแรงขาย
2.349M17.946M22.92BBRL11.580.67BRLการเงิน
WEGE3WEG ON NM
25.99BRL1.80%0.46BRL
มีแรงขาย
9.311M241.982M109.054BBRL28.450.90BRL36.987Kการผลิตของผู้ผลิต
SBSP3SABESP ON NM
45.96BRL0.33%0.15BRL
มีแรงซื้อ
3.639M167.253M31.414BBRL11.244.07BRL12.515Kสาธารณูปโภค
USIM3USIMINAS ON N1
10.53BRL1.54%0.16BRL
ปานกลาง
597.5K6.292M13.233BBRL1.377.58BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.18BRL1.36%0.27BRL
ปานกลาง
2.072M41.809M12.98BBRL9.002.21BRL12.164Kการเงิน
AESB3AES BRASIL ON NM
10.70BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
1.005M10.754M5.266BBRL9.721.10BRLสาธารณูปโภค
CCRO3CCR SA ON NM
13.03BRL0.70%0.09BRL
มีแรงซื้อ
10.555M137.529M26.321BBRL37.570.34BRL17.934Kระบบขนส่ง
NINJ3GETNINJAS ON NM
3.88BRL2.11%0.08BRL
ปานกลาง
394K1.529M194.872MBRL−0.87BRL237บริการเชิงพาณิชย์
HBOR3HELBOR ON NM
3.17BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
596.3K1.89M420.64MBRL4.170.76BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SEER3SER EDUCA ON NM
7.93BRL−2.10%−0.17BRL
มีแรงขาย
411K3.259M1.021BBRL19.870.41BRLบริการผู้บริโภค
SHOW3TIME FOR FUNON NM
3.79BRL0.26%0.01BRL
มีแรงซื้อ
301.8K1.144M255.494MBRL−0.95BRLบริการผู้บริโภค
ENEV3ENEVA ON NM
14.84BRL0.75%0.11BRL
มีแรงซื้อ
6.188M91.827M19.036BBRL15.050.99BRL1.224Kสาธารณูปโภค
RDOR3REDE D OR ON NM
34.04BRL3.09%1.02BRL
มีแรงขาย
3.891M132.433M67.108BBRL46.370.72BRL67.285Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ