ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นสามัญหุ้นบราซิล

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นบราซิล ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
AALR3ALLIAR ON NM
22.99 BRL0.09%0.02 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
291.1K6.692M BRL2.696B BRL−1.93 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ABEV3AMBEV S/A ON
14.46 BRL1.54%0.22 BRL
ปานกลาง
26.641M385.232M BRL227.738B BRL15.540.94 BRL52Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AERI3AERIS ON NM
1.510 BRL−0.66%−0.010 BRL
ปานกลาง
7.215M10.894M BRL1.157B BRL−0.15 BRL5.686Kการผลิตของผู้ผลิต
AESB3AES BRASIL ON NM
12.140 BRL0.08%0.010 BRL
ปานกลาง
2.635M31.986M BRL7.425B BRL52.670.24 BRLสาธารณูปโภค
AGRO3BRASILAGRO ON NM
22.68 BRL0.40%0.09 BRL
มีแรงขาย
747.8K16.96M BRL2.241B BRL39.530.58 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGXY3AGROGALAXY ON NM
5.900 BRL−2.16%−0.130 BRL
มีแรงขายรุนแรง
100K590K BRL987.833M BRL22.840.26 BRL2.54Kบริการการกระจายสินค้า
ALLD3ALLIED ON NM
6.800 BRL1.64%0.110 BRL
มีแรงซื้อ
43.3K294.44K BRL633.9M BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALPA3ALPARGATAS ON N1
10.88 BRL−0.55%−0.06 BRL
มีแรงซื้อ
4.3K46.784K BRL7.256B BRL−0.16 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALPK3ESTAPAR ON NM
3.490 BRL18.31%0.540 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.602M5.592M BRL748.349M BRL−0.74 BRLบริการผู้บริโภค
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
22.30 BRL−0.80%−0.18 BRL
มีแรงซื้อ
7.23M161.233M BRL12.784B BRL2.459.09 BRL440การเงิน
ALUP3ALUPAR ON N2
9.81 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงซื้อ
7.9K77.499K BRL8.984B BRL12.510.78 BRL851สาธารณูปโภค
AMAR3LOJAS MARISAON NM
0.67 BRL−2.90%−0.02 BRL
มีแรงซื้อ
5.104M3.419M BRL229.591M BRL−1.18 BRLการค้าปลีก
AMBP3AMBIPAR ON NM
21.54 BRL−0.28%−0.06 BRL
มีแรงซื้อ
824.1K17.751M BRL2.433B BRL38.120.57 BRLบริการเชิงพาณิชย์
AMER3AMERICANAS ON NM
1.10 BRL−1.79%−0.02 BRL
ปานกลาง
13.493M14.843M BRL986.674M BRL25.520.04 BRLการค้าปลีก
ANIM3ANIMA ON NM
3.43 BRL6.52%0.21 BRL
มีแรงซื้อ
13.452M46.141M BRL1.367B BRL−0.23 BRLอื่นๆ
APER3ALPER S.A. ON NM
28.78 BRL0.84%0.24 BRL
มีแรงซื้อ
6.1K175.558K BRL561.501M BRL26.341.09 BRLการเงิน
ARML3ARMAC ON NM
15.390 BRL−2.84%−0.450 BRL
มีแรงซื้อ
1.003M15.428M BRL5.325B BRL36.230.42 BRL4Kการเงิน
ARZZ3AREZZO CO ON NM
75.65 BRL−0.43%−0.33 BRL
มีแรงซื้อ
1.962M148.433M BRL8.354B BRL21.773.54 BRL7.45Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ASAI3ASSAI ON NM
11.500 BRL4.45%0.490 BRL
ปานกลาง
40.421M464.839M BRL15.528B BRL14.430.80 BRL76Kการค้าปลีก
ATMP3ATMASA ON
0.95 BRL1.06%0.01 BRL
มีแรงขาย
29.1K27.645K BRL25.373M BRL−17.05 BRLบริการเชิงพาณิชย์
ATOM3ATOMPAR ON
2.40 BRL1.69%0.04 BRL
มีแรงขาย
24.2K58.08K BRL57.132M BRL16.080.15 BRLการเงิน
AURE3AUREN ON NM
14.060 BRL−0.57%−0.080 BRL
ปานกลาง
5.725M80.495M BRL14.06B BRL4.832.91 BRLสาธารณูปโภค
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
3.800 BRL2.70%0.100 BRL
มีแรงซื้อ
5.2K19.76K BRL108.738M BRL−17.23 BRLการเงิน
AZEV3AZEVEDO ON
1.63 BRL−3.55%−0.06 BRL
มีแรงซื้อ
247.2K402.936K BRL139.913M BRL3.830.43 BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
B3SA3B3 ON NM
14.42 BRL0.84%0.12 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
44.298M638.78M BRL81.199B BRL20.250.71 BRLการเงิน
BAHI3BAHEMA ON MA
8.45 BRL0.60%0.05 BRL
มีแรงขาย
1.6K13.52K BRL230.939M BRL−4.66 BRLบริการผู้บริโภค
BAZA3AMAZONIA ON
68.00 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงซื้อ
1.9K129.2K BRL3.812B BRL3.2021.27 BRL2.867Kการเงิน
BBAS3BRASIL ON NM
44.87 BRL2.06%0.91 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
10.51M471.597M BRL128.032B BRL4.3010.43 BRL85.953Kการเงิน
BBDC3BRADESCO ON N1
13.72 BRL2.65%0.35 BRL
มีแรงซื้อ
8.331M114.296M BRL157.901B BRL8.131.69 BRL88.381Kการเงิน
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
30.99 BRL1.54%0.47 BRL
มีแรงขาย
8.484M262.904M BRL61.877B BRL9.243.35 BRL223การเงิน
BEEF3MINERVA ON NM
10.36 BRL2.17%0.22 BRL
มีแรงซื้อ
13.905M144.051M BRL6.053B BRL9.201.13 BRL21Kบริการการกระจายสินค้า
BEES3BANESTES ON
7.88 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงซื้อ
16.5K130.02K BRL2.664B BRLการเงิน
BGIP3BANESE ON
27.57 BRL−1.47%−0.41 BRL
มีแรงขายรุนแรง
1002.757K BRL378.917M BRL5.584.94 BRL850การเงิน
BIOM3BIOMM ON MA
6.28 BRL1.29%0.08 BRL
มีแรงซื้อ
2.6K16.328K BRL526.668M BRL−1.19 BRL127เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BLAU3BLAU ON NM
20.940 BRL1.85%0.380 BRL
มีแรงซื้อ
373.8K7.827M BRL3.757B BRL10.571.98 BRL1.7Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BMEB3MERC BRASIL ON N1
11.52 BRL3.69%0.41 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
4004.608K BRL1.15B BRL5.472.11 BRLการเงิน
BMKS3BIC MONARK ON
329.99 BRL−1.50%−5.01 BRL
มีแรงซื้อ
3990 BRL150.063M BRL5.7157.77 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
14.220 BRL1.86%0.260 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
439.7K6.253M BRL1.264B BRL15.270.93 BRL700บริการทางด้านเทคโนโลยี
BOAS3BOA VISTA ON NM
7.720 BRL0.39%0.030 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
765.3K5.908M BRL4.112B BRL14.700.53 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
BPAC3BTGP BANCO ON N2
14.10 BRL5.94%0.79 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
8.3K117.03K BRL108.158B BRL6.732.09 BRLการเงิน
BRAP3BRADESPAR ON N1
20.86 BRL2.71%0.55 BRL
ปานกลาง
60.1K1.254M BRL8.603B BRL2.309.09 BRLการเงิน
BRFS3BRF SA ON NM
8.59 BRL1.42%0.12 BRL
มีแรงซื้อ
26.081M224.038M BRL9.264B BRL−2.44 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRIT3BRISANET ON NM
2.55 BRL3.24%0.08 BRL
มีแรงซื้อ
757.1K1.931M BRL1.145B BRL14.890.17 BRLการสื่อสาร
BRIV3ALFA INVEST ON
10.00 BRL−2.15%−0.22 BRL
มีแรงซื้อ
1001K BRL885.323M BRL8.231.21 BRLการเงิน
BRKM3BRASKEM ON N1
23.94 BRL3.41%0.79 BRL
มีแรงซื้อ
25.3K605.682K BRL19.036B BRL−5.07 BRL8.668Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRPR3BR PROPERT ON
63.00 BRL4.13%2.50 BRL
มีแรงซื้อ
36.4K2.293M BRL94.816M BRL−132.24 BRL74การเงิน
BRSR3BANRISUL ON N1
13.28 BRL−0.45%−0.06 BRL
มีแรงซื้อ
5.7K75.696K BRL5.289B BRL7.631.74 BRL8.658Kการเงิน
BSLI3BRB BANCO ON
15.38 BRL2.77%0.41 BRL
มีแรงซื้อ
2003.076K BRL5.279B BRLการเงิน
CAMB3CAMBUCI ON
8.26 BRL−5.06%−0.44 BRL
มีแรงซื้อ
48.4K399.784K BRL349.192M BRL5.011.65 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CAML3CAMIL ON NM
7.28 BRL3.41%0.24 BRL
มีแรงซื้อ
2.198M15.999M BRL2.49B BRL7.431.00 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CBAV3CBA ON NM
5.550 BRL6.32%0.330 BRL
มีแรงซื้อ
5.078M28.184M BRL3.307B BRL6.260.89 BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CCRO3CCR SA ON NM
14.15 BRL2.09%0.29 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
7.84M110.937M BRL28.583B BRL21.820.65 BRL18.086Kระบบขนส่ง
CEAB3CEA MODAS ON NM
5.09 BRL−4.68%−0.25 BRL
มีแรงซื้อ
8.152M41.496M BRL1.569B BRL58.640.09 BRL5.647Kการค้าปลีก
CEBR3CEB ON
12.70 BRL2.01%0.25 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.3K67.31K BRL917.976M BRL4.662.72 BRLสาธารณูปโภค
CEDO3CEDRO ON N1
7.86 BRL−5.30%−0.44 BRL
มีแรงซื้อ
3.2K25.152K BRL78.171M BRL−1.80 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CEEB3COELBA ON
38.00 BRL−2.69%−1.05 BRL
มีแรงขายรุนแรง
2007.6K BRL6.735B BRL6.156.18 BRLสาธารณูปโภค
CGAS3COMGAS ON
116.00 BRL5.44%5.99 BRL
ปานกลาง
20023.2K BRL15.709B BRL8.4913.67 BRLสาธารณูปโภค
CGRA3GRAZZIOTIN ON
29.10 BRL1.04%0.30 BRL
ปานกลาง
4.2K122.22K BRL561.958M BRL5.305.49 BRL2.827Kการค้าปลีก
CIEL3CIELO ON NM
4.71 BRL1.51%0.07 BRL
มีแรงขาย
41.437M195.169M BRL12.726B BRL7.670.62 BRLบริการเชิงพาณิชย์
CLSA3CLEARSALE ON NM
6.380 BRL−0.93%−0.060 BRL
มีแรงซื้อ
334.1K2.132M BRL1.199B BRL−0.08 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
CLSC3CELESC ON N2
51.90 BRL−0.12%−0.06 BRL
มีแรงซื้อ
20010.38K BRL2.047B BRL4.0112.93 BRL3.925Kสาธารณูปโภค
CMIG3CEMIG ON N1
17.42 BRL1.93%0.33 BRL
ปานกลาง
508.3K8.855M BRL30.221B BRL9.501.83 BRL4.969Kสาธารณูปโภค
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.670 BRL4.47%0.200 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
11.129M51.971M BRL25.476B BRL9.390.50 BRL7.366Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COGN3COGNA ON ON NM
2.91 BRL−3.32%−0.10 BRL
มีแรงซื้อ
55.109M160.366M BRL5.289B BRL−0.25 BRLบริการเชิงพาณิชย์
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
30.01 BRL0.44%0.13 BRL
มีแรงขาย
2.607M78.242M BRL34.579B BRLสาธารณูปโภค
CPLE3COPEL ON N2
6.73 BRL0.45%0.03 BRL
มีแรงขาย
2.266M15.253M BRL19.699B BRL17.140.39 BRL6.029Kสาธารณูปโภค
CRDE3CR2 ON
14.49 BRL5.84%0.80 BRL
มีแรงซื้อ
2.1K30.429K BRL35.097M BRL−2.46 BRLการเงิน
CRFB3CARREFOUR BRON NM
10.05 BRL3.50%0.34 BRL
มีแรงซื้อ
7.766M78.048M BRL21.183B BRL16.320.62 BRLบริการการกระจายสินค้า
CRIV3ALFA FINANC ON
5.37 BRL−0.19%−0.01 BRL
มีแรงซื้อ
100537 BRL555.652M BRL14.460.37 BRLการเงิน
CRPG3CRISTAL ON
55.00 BRL9.78%4.90 BRL
มีแรงซื้อ
60033K BRL1.289B BRL16.133.41 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSAN3COSAN ON NM
16.53 BRL7.90%1.21 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
18.989M313.891M BRL30.878B BRL−0.13 BRL53.498Kสาธารณูปโภค
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.210 BRL0.00%0.000 BRL
มีแรงซื้อ
385.4K1.237M BRL1.178B BRL80.650.04 BRLบริการผู้บริโภค
CSMG3COPASA ON NM
20.18 BRL0.45%0.09 BRL
มีแรงซื้อ
2.327M46.961M BRL7.652B BRL7.552.67 BRL10.185Kสาธารณูปโภค
CSNA3SID NACIONALON
12.82 BRL4.91%0.60 BRL
ปานกลาง
17.029M218.317M BRL16.906B BRL−0.44 BRL24.924Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CSRN3COSERN ON
21.87 BRL1.72%0.37 BRL
ปานกลาง
1002.187K BRL3.754B BRL6.143.56 BRLสาธารณูปโภค
CSUD3CSU DIGITAL ON NM
13.05 BRL−0.38%−0.05 BRL
มีแรงซื้อ
67.3K878.265K BRL536.929M BRL6.851.90 BRL9.299Kบริการเชิงพาณิชย์
CTNM3COTEMINAS ON
10.44 BRL5.78%0.57 BRL
มีแรงซื้อ
5.5K57.42K BRL201.441M BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CTSA3SANTANENSE ON
4.17 BRL6.65%0.26 BRL
มีแรงซื้อ
98.2K409.494K BRL86.177M BRL−1.24 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CURY3CURY S/A ON NM
14.45 BRL2.56%0.36 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
4.101M59.264M BRL4.218B BRL11.661.24 BRLการเงิน
CVCB3CVC BRASIL ON NM
3.60 BRL−0.83%−0.03 BRL
มีแรงซื้อ
41.91M150.874M BRL998.06M BRL−1.42 BRLบริการผู้บริโภค
CXSE3CAIXA SEGURION NM
10.450 BRL0.10%0.010 BRL
มีแรงซื้อ
1.82M19.021M BRL31.35B BRL9.691.08 BRLการเงิน
CYRE3CYRELA REALTON NM
19.20 BRL1.32%0.25 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
8.609M165.297M BRL7.382B BRL9.022.13 BRLการเงิน
DASA3DASA ON NM
10.72 BRL−1.65%−0.18 BRL
ปานกลาง
2.001M21.446M BRL8.069B BRL−1.06 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DESK3DESKTOP ON NM
9.960 BRL1.94%0.190 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
115K1.145M BRL1.148B BRL18.670.54 BRLการสื่อสาร
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
10.09 BRL1.10%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
131.7K1.329M BRL942.263M BRLการเงิน
DIRR3DIRECIONAL ON NM
18.60 BRL4.26%0.76 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.141M58.424M BRL2.697B BRL11.621.61 BRLการเงิน
DMVF3D1000VFARMA ON NM
4.58 BRL0.66%0.03 BRL
มีแรงซื้อ
37.8K173.124K BRL231.761M BRL13.690.33 BRLบริการการกระจายสินค้า
DOTZ3DOTZ SA ON NM
1.010 BRL5.21%0.050 BRL
มีแรงซื้อ
75.1K75.851K BRL133.389M BRL−0.72 BRL451บริการทางด้านเทคโนโลยี
DXCO3DEXCO ON NM
8.86 BRL0.11%0.01 BRL
มีแรงซื้อ
5.264M46.635M BRL7.036B BRL10.340.86 BRL15.236Kการผลิตของผู้ผลิต
EALT3ACO ALTONA ON
8.55 BRL0.12%0.01 BRL
ปานกลาง
4003.42K BRL191.228M BRL5.561.54 BRL1.331Kการผลิตของผู้ผลิต
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.95 BRL4.35%0.29 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
6.398M44.463M BRL4.835B BRL14.110.49 BRL4.875Kระบบขนส่ง
EGIE3ENGIE BRASILON NM
42.92 BRL1.44%0.61 BRL
มีแรงซื้อ
2.298M98.639M BRL35.02B BRL12.083.55 BRL1.215Kสาธารณูปโภค
ELET3ELETROBRAS ON N1
36.34 BRL2.08%0.74 BRL
มีแรงซื้อ
13.088M475.611M BRL84.866B BRL40.300.92 BRL9.67Kสาธารณูปโภค
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
15.110 BRL−0.59%−0.090 BRL
มีแรงขาย
40.1K605.911K BRL2.115B BRL76.780.20 BRLบริการเชิงพาณิชย์
EMBR3EMBRAER ON NM
19.49 BRL0.15%0.03 BRL
มีแรงซื้อ
8.886M173.178M BRL14.318B BRL−0.05 BRL18.873Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENAT3ENAUTA PART ON NM
13.16 BRL4.61%0.58 BRL
มีแรงซื้อ
2.129M28.011M BRL3.463B BRL5.782.28 BRL152แร่พลังงาน
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
23.29 BRL0.09%0.02 BRL
มีแรงซื้อ
3.37M78.487M BRL12.932B BRL13.491.73 BRL3.337Kสาธารณูปโภค
ENEV3ENEVA ON NM
11.96 BRL1.87%0.22 BRL
มีแรงซื้อ
13.8M165.047M BRL18.945B BRL39.010.31 BRL1.49Kสาธารณูปโภค
ENGI3ENERGISA ON N2
12.95 BRL2.37%0.30 BRL
มีแรงซื้อ
12.4K160.58K BRL19.89B BRL12.091.08 BRL16.676Kสาธารณูปโภค
ENJU3ENJOEI ON NM
1.250 BRL−3.10%−0.040 BRL
มีแรงซื้อ
2.344M2.93M BRL250.304M BRL−0.22 BRLการค้าปลีก