หุ้นที่มีรายได้สุทธิสูงสุด — ตลาดหุ้นบราซิล

รายได้สุทธิคือกำไรของบริษัทที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด — แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและการบริหารจัดการที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าบริษัทนั้น คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดหลายๆ ตัวก็ตาม) ในรายการด้านล่าง คุณจะพบบริษัทที่มีรายได้สุทธิสูงสุด คุณสามารถเริ่มออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้ทันที

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
VALE3VALE ON NM
24.19BRL22.88BRL22.88BRL161.01BBRL32.081BBRL174.634BBRL293.524BBRL24.19BRL293.524BBRL121.228BBRL
PETR3PETROBRAS ON N2
8.18BRL11.50BRL11.50BRL258.769BBRL72.518BBRL208.063BBRL452.668BBRL8.18BRL452.668BBRL106.668BBRL
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
2.74BRL2.83BRL2.82BRL188.67BBRL2.72BRL188.67BBRL26.76BBRL
BBDC3BRADESCO ON N1
2.06BRL2.00BRL2.20BRL233.216BBRL2.06BRL233.216BBRL21.946BBRL
JBSS3JBS ON ED NM
8.26BRL8.40BRL8.40BRL40.84BBRL18.985BBRL64.959BBRL350.696BBRL8.26BRL350.696BBRL20.487BBRL
BBAS3BRASIL ON NM
6.43BRL159.413BBRL6.43BRL159.413BBRL18.344BBRL
SANB3SANTANDER BRON
2.08BRL2.05BRL2.05BRL100.408BBRL2.08BRL100.408BBRL15.528BBRL
GGBR3GERDAU ON EJ N1
9.09BRL9.36BRL9.33BRL24.137BBRL5.181BBRL20.817BBRL78.345BBRL9.04BRL78.345BBRL15.494BBRL
BRKM3BRASKEM ON N1
17.56BRL17.56BRL17.56BRL31.04BBRL6.114BBRL31.469BBRL105.625BBRL17.54BRL105.625BBRL13.985BBRL
ABEV3AMBEV S/A ON
0.81BRL0.86BRL0.85BRL21.968BBRL8.496BBRL35.12BBRL72.854BBRL0.80BRL72.854BBRL12.671BBRL
CSNA3SID NACIONALON
8.91BRL6.01BRL6.01BRL19.978BBRL4.452BBRL21.929BBRL47.912BBRL8.91BRL47.912BBRL12.259BBRL
ITSA3ITAUSA ON N1
1.38BRL1.38BRL1.41BRL2.111BBRL753MBRL2.719BBRL8.17BBRL1.38BRL8.17BBRL12.2BBRL
USIM3USIMINAS ON N1
7.37BRL7.58BRL7.58BRL11.52BBRL1.679BBRL11.104BBRL33.776BBRL7.37BRL33.776BBRL9.071BBRL
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
6.39BRL16.07BRL16.07BRL25.666BBRL4.171BBRL19.296BBRL40.965BBRL6.39BRL40.965BBRL8.626BBRL
BRAP3BRADESPAR ON N1
20.55BRL20.55BRL21.85BRL0BRL0BRL0BRL20.55BRL0BRL8.079BBRL
CMIN3CSNMINERACAOON N2
1.15BRL0.85BRL0.85BRL9.033BBRL2.285BBRL11.012BBRL19.04BBRL1.15BRL19.04BBRL6.371BBRL
VIVT3TELEF BRASILON
3.71BRL3.60BRL3.60BRL17.69BBRL4.307BBRL16.902BBRL44.033BBRL3.71BRL44.033BBRL6.239BBRL
CSAN3COSAN ON NM
3.34BRL3.31BRL3.29BRL5.836BBRL1.442BBRL6.339BBRL24.907BBRL3.33BRL24.907BBRL6.123BBRL
ELET3ELETROBRAS ON N1
3.60BRL3.60BRL3.55BRL6.703BBRL6.67BBRL25.482BBRL37.616BBRL3.54BRL37.616BBRL5.646BBRL
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
4.68BRL4.67BRL4.67BRL24.924BBRL5.181BBRL20.817BBRL78.345BBRL4.68BRL78.345BBRL5.063BBRL
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
4.12BRL4.12BRL4.12BRL8.832BBRL2.602BBRL8.841BBRL39.21BBRL4.12BRL39.21BBRL4.748BBRL
B3SA3B3 ON NM
0.78BRL0.77BRL0.77BRL7.376BBRL9.248BBRL0.77BRL9.248BBRL4.717BBRL
BPAC3BTGP BANCO ON N2
1.23BRL14.006BBRL1.23BRL14.006BBRL4.375BBRL
MRFG3MARFRIG ON NM
6.42BRL6.12BRL6.12BRL15.585BBRL3.384BBRL16.799BBRL85.388BBRL6.42BRL85.388BBRL4.342BBRL
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
1.97BRL1.97BRL1.97BRL3.449BBRL1.97BRL3.449BBRL3.933BBRL
NEOE3NEOENERGIA ON NM
3.23BRL3.40BRL3.40BRL11.306BBRL3.286BBRL10.755BBRL43.165BBRL3.23BRL43.165BBRL3.925BBRL
CPLE3COPEL ON N2
1.40BRL1.81BRL1.81BRL4.808BBRL1.016BBRL4.799BBRL23.984BBRL1.40BRL23.984BBRL3.836BBRL
CMIG3CEMIG ON N1
1.70BRL1.68BRL2.18BRL6.912BBRL1.787BBRL6.62BBRL33.646BBRL1.70BRL33.646BBRL3.751BBRL
EQTL3EQUATORIAL ON NM
3.76BRL3.76BRL3.76BRL6.086BBRL2.309BBRL6.581BBRL24.241BBRL3.76BRL24.241BBRL3.695BBRL
WEGE3WEG ON NM
0.85BRL0.90BRL0.90BRL4.507BBRL1.742BBRL6.391BBRL23.563BBRL0.85BRL23.563BBRL3.586BBRL
CRFB3CARREFOUR BRON NM
1.58BRL1.31BRL1.30BRL5.861BBRL3.897BBRL15.008BBRL77.751BBRL1.58BRL77.751BBRL3.144BBRL
KLBN3KLABIN S/A ON N2
0.55BRL0.66BRL0.66BRL7.29BBRL2.008BBRL7.905BBRL16.481BBRL0.55BRL16.481BBRL3.02BBRL
TRPL3TRAN PAULISTON N1
4.58BRL4.52BRL4.52BRL3.994BBRL895.681MBRL4.099BBRL5.534BBRL4.58BRL5.534BBRL3.019BBRL
TIMS3TIM ON NM
1.22BRL1.27BRL1.27BRL8.908BBRL2.231BBRL8.771BBRL18.058BBRL1.22BRL18.058BBRL2.957BBRL
ENGI3ENERGISA ON N2
1.56BRL1.55BRL1.52BRL6.376BBRL1.724BBRL5.965BBRL26.798BBRL1.52BRL26.798BBRL2.818BBRL
VBBR3VIBRA ON NM
2.16BRL2.18BRL2.16BRL3.888BBRL2.04BBRL6.305BBRL130.121BBRL2.16BRL130.121BBRL2.497BBRL
SBSP3SABESP ON NM
3.37BRL4.07BRL4.07BRL6.417BBRL1.708BBRL6.521BBRL19.491BBRL3.37BRL19.491BBRL2.306BBRL
TAEE3TAESA ON N2
6.43BRL6.43BRL6.43BRL2.69BBRL587.674MBRL2.809BBRL3.472BBRL6.43BRL3.472BBRL2.214BBRL
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
3.70BRL3.79BRL4.299BBRL1.337BBRL3.942BBRL18.874BBRL3.68BRL18.874BBRL2.16BBRL
RENT3LOCALIZA ON NM
2.72BRL2.76BRL2.75BRL4.023BBRL1.257BBRL4.621BBRL10.901BBRL2.70BRL10.901BBRL2.044BBRL
UNIP3UNIPAR ON
19.11BRL21.02BRL21.02BRL2.762BBRL937.21MBRL2.803BBRL6.289BBRL19.11BRL6.289BBRL1.985BBRL
CXSE3CAIXA SEGURION NM
0.63BRL0.67BRL0.67BRL1.146BBRL0.63BRL1.146BBRL1.896BBRL
DXCO3DEXCO ON NM
2.49BRL2.41BRL2.40BRL2.557BBRL657.359MBRL2.689BBRL8.17BBRL2.48BRL8.17BBRL1.725BBRL
CEEB3COELBA ON
6.37BRL7.06BRL7.06BRL3.938BBRL1.138BBRL3.511BBRL14.265BBRL6.37BRL14.265BBRL1.669BBRL
ASAI3ASSAI ON NM
1.20BRL1.20BRL1.20BRL3.272BBRL1.812BBRL6.507BBRL41.898BBRL1.19BRL41.898BBRL1.61BBRL
RDOR3REDE D OR ON NM
0.80BRL0.72BRL0.71BRL4.813BBRL1.063BBRL4.683BBRL20.382BBRL0.80BRL20.382BBRL1.575BBRL
EGIE3ENGIE BRASILON ED NM
1.92BRL2.06BRL2.06BRL6.755BBRL1.507BBRL5.86BBRL12.514BBRL1.92BRL12.514BBRL1.564BBRL
PSSA3PORTO SEGUROON NM
2.40BRL2.21BRL2.21BRL21.177BBRL2.40BRL21.177BBRL1.544BBRL
REDE3REDE ENERGIAON
0.74BRL0.72BRL0.72BRL3.931BBRL1.151BBRL4.051BBRL15.611BBRL0.74BRL15.611BBRL1.519BBRL
ENAT3ENAUTA PART ON NM
5.49BRL5.49BRL5.48BRL1.246BBRL210.35MBRL537.291MBRL1.805BBRL5.48BRL1.805BBRL1.445BBRL
PRIO3PETRORIO ON NM
1.62BRL2.93BRL2.92BRL3.8BBRL1.045BBRL2.402BBRL4.396BBRL1.60BRL4.396BBRL1.333BBRL
HYPE3HYPERA ON NM
2.10BRL2.17BRL2.14BRL2.177BBRL917.211MBRL3.73BBRL5.937BBRL2.08BRL5.937BBRL1.33BBRL
INEP3INEPAR ON
7.72BRL7.72BRL7.72BRL−121.051MBRL8.509MBRL987KBRL24.385MBRL7.72BRL24.385MBRL1.287BBRL
SYNE3SYN PROP TECON NM
8.43BRL1.72BBRL2.361BBRL8.43BRL2.361BBRL1.287BBRL
CEBR3CEB ON
17.35BRL17.35BRL81.66BRL123.57MBRL50.47MBRL166.816MBRL343.088MBRL17.35BRL343.088MBRL1.25BBRL
SAPR3SANEPAR ON N2
0.78BRL0.81BRL0.81BRL2.412BBRL779.581MBRL3.01BBRL5.204BBRL0.78BRL5.204BBRL1.178BBRL
ENEV3ENEVA ON NM
0.93BRL0.99BRL0.98BRL2.045BBRL662.236MBRL1.881BBRL5.124BBRL0.92BRL5.124BBRL1.173BBRL
ENMT3ENERGISA MT ON
5.18BRL5.18BRL5.18BRL1.958BBRL546.511MBRL2.094BBRL7.323BBRL5.18BRL7.323BBRL1.133BBRL
ALUP3ALUPAR ON N2
1.27BRL1.39BRL1.39BRL3.847BBRL1.107BBRL3.831BBRL5.234BBRL1.27BRL5.234BBRL1.115BBRL
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
4.64BRL5.05BRL5.03BRL2.113BBRL944.583MBRL2.294BBRL4.949BBRL4.61BRL4.949BBRL1.062BBRL
NTCO3GRUPO NATURAON NM
0.76BRL0.41BRL0.40BRL4.045BBRL4.718BBRL23.616BBRL40.165BBRL0.75BRL40.165BBRL1.048BBRL
EQPA3EQTL PARA ON
0.46BRL0.46BRL0.46BRL2.098BBRL694.382MBRL2.284BBRL8.12BBRL0.46BRL8.12BBRL1.026BBRL
JHSF3JHSF PART ON NM
1.46BRL1.47BRL1.45BRL1.141BBRL311.641MBRL1.37BBRL2.007BBRL1.45BRL2.007BBRL1.003BBRL
LCAM3LOCAMERICA ON NM
1.98BRL1.98BRL1.96BRL2.436BBRL757.448MBRL2.585BBRL6.513BBRL1.96BRL6.513BBRL1.003BBRL
WHRL3WHIRLPOOL ON
0.65BRL0.65BRL0.65BRL1.146BBRL549.662MBRL2.015BBRL11.38BBRL0.65BRL11.38BBRL980.325MBRL
CIEL3CIELO ON NM
0.36BRL0.34BRL0.34BRL2.783BBRL667.619MBRL2.513BBRL11.685BBRL0.36BRL11.685BBRL970.471MBRL
BRSR3BANRISUL ON N1
2.32BRL2.32BRL2.32BRL10.635BBRL2.32BRL10.635BBRL948.535MBRL
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
5.75BRL5.75BRL5.75BRL1.501BBRL585.22MBRL1.703BBRL5.39BBRL5.75BRL5.39BBRL943.423MBRL
SMTO3SAO MARTINHOON NM
2.68BRL4.22BRL4.22BRL3.321BBRL703.057MBRL1.554BBRL4.305BBRL2.68BRL4.305BBRL927.124MBRL
CYRE3CYRELA REALTON NM
2.38BRL2.38BRL2.38BRL821.224MBRL446.103MBRL1.679BBRL4.804BBRL2.38BRL4.804BBRL914.355MBRL
UGPA3ULTRAPAR ON NM
0.78BRL0.82BRL0.82BRL2.74BBRL1.799BBRL4.905BBRL109.733BBRL0.78BRL109.733BBRL850.463MBRL
MOVI3MOVIDA ON NM
2.52BRL2.93BRL2.93BRL2.745BBRL866.665MBRL2.337BBRL5.333BBRL2.51BRL5.333BBRL819.439MBRL
MRVE3MRV ON NM
1.67BRL1.67BRL1.66BRL723.692MBRL173.378MBRL1.796BBRL7.134BBRL1.66BRL7.134BBRL804.945MBRL
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
2.98BRL7.76BRL7.76BRL3.507BBRL2.199BBRL11.192BBRL51.291BBRL2.98BRL51.291BBRL802MBRL
MLAS3MULTILASER ON NM
0.95BRL0.95BRL0.95BRL418.768MBRL8.131MBRL1.34BBRL4.847BBRL0.95BRL4.847BBRL774.715MBRL
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
0.34BRL0.36BRL0.36BRL1.466BBRL950.116MBRL3.442BBRL15.877BBRL0.34BRL15.877BBRL758.931MBRL
RADL3RAIADROGASILON NM
0.46BRL0.44BRL0.43BRL2.664BBRL1.576BBRL5.914BBRL24.127BBRL0.45BRL24.127BBRL751.934MBRL
CBAV3CBA ON NM
0.84BRL2.18BRL2.18BRL1.779BBRL548.924MBRL1.608BBRL8.423BBRL0.84BRL8.423BBRL742.944MBRL
BAZA3AMAZONIA ON
24.67BRL24.67BRL24.67BRL3.846BBRL24.67BRL3.846BBRL737.839MBRL
RAPT3RANDON PART ON N1
2.12BRL2.12BRL2.12BRL1.267BBRL596.891MBRL2.268BBRL9.057BBRL2.12BRL9.057BBRL697.876MBRL
CCRO3CCR SA ON NM
0.34BRL0.34BRL0.34BRL6.683BBRL1.145BBRL4.583BBRL12.244BBRL0.34BRL12.244BBRL695.631MBRL
ALPA3ALPARGATAS ON N1
1.19BRL1.03BRL1.03BRL705.463MBRL419.981MBRL1.886BBRL3.949BBRL1.18BRL3.949BBRL689.608MBRL
FHER3FER HERINGERON NM
12.39BRL12.39BRL12.39BRL807.611MBRL435.28MBRL999.313MBRL4.291BBRL12.39BRL4.291BBRL667.21MBRL
TASA3TAURUS ARMASON N2
6.00BRL5.65BRL5.53BRL897.939MBRL396.245MBRL1.318BBRL2.74BBRL5.68BRL2.74BBRL635.06MBRL
LREN3LOJAS RENNERON NM
0.66BRL0.99BRL0.99BRL2.131BBRL1.343BBRL5.071BBRL10.572BBRL0.66BRL10.572BBRL633.112MBRL
BSLI3BRB BANCO ON
1.49BRL1.48BRL1.62BRL4.217BBRL1.49BRL4.217BBRL607.712MBRL
GRND3GRENDENE ON NM
0.67BRL0.66BRL0.66BRL429.305MBRL189.258MBRL996.697MBRL2.343BBRL0.67BRL2.343BBRL601.005MBRL
BEEF3MINERVA ON NM
1.03BRL0.81BRL1.202BBRL4.559BBRL26.965BBRL1.03BRL26.965BBRL598.879MBRL
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
19.58BRL−0.41BRL−0.41BRL819.966MBRL129.739MBRL132.505MBRL238.303MBRL19.58BRL238.303MBRL598.231MBRL
MOAR3MONT ARANHA ON
48.27BRL48.27BRL48.27BRL−30.409MBRL−168KBRL−629KBRL1.475MBRL48.27BRL1.475MBRL591.383MBRL
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
0.09BRL0.09BRL0.09BRL1.53BBRL2.148BBRL7.67BBRL35.278BBRL0.09BRL35.278BBRL590.661MBRL
LEVE3METAL LEVE ON NM
4.42BRL4.42BRL4.42BRL792.074MBRL234.263MBRL966.121MBRL3.615BBRL4.42BRL3.615BBRL566.858MBRL
AMER3AMERICANAS ON NM
0.72BRL0.49BRL0.49BRL2.297BBRL2.222BBRL5.468BBRL22.696BBRL0.72BRL22.696BBRL543.795MBRL
CSMG3COPASA ON NM
1.42BRL1.28BRL1.28BRL1.615BBRL500.353MBRL2.1BBRL5.895BBRL1.42BRL5.895BBRL537.587MBRL
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
3.53BRL4.24BRL4.24BRL1.744BBRL611MBRL1.704BBRL13.688BBRL3.53BRL13.688BBRL537.221MBRL
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
1.50BRL1.50BRL1.49BRL236.337MBRL414.474MBRL1.664BBRL7.814BBRL1.49BRL7.814BBRL504.986MBRL
SBFG3GRUPO SBF ON NM
2.05BRL2.27BRL2.09BRL931.038MBRL534.918MBRL2.05BBRL5.11BBRL1.96BRL5.11BBRL498.157MBRL
HAPV3HAPVIDA ON NM
0.13BRL0.13BRL0.13BRL1.412BBRL672.707MBRL2.358BBRL9.883BBRL0.13BRL9.883BBRL497.795MBRL
GETT3GETNET BR ON
0.26BRL0.26BRL0.26BRL1.008BBRL282.187MBRL1.015BBRL2.853BBRL0.26BRL2.853BBRL476.191MBRL
CAML3CAMIL ON NM
1.30BRL1.15BRL1.15BRL709.062MBRL471.708MBRL1.661BBRL7.466BBRL1.29BRL7.466BBRL462.676MBRL