หุ้นบราซิล ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทบราซิล สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
PETR3PETROBRAS ON N2
188.328B BRL37.89 BRL1.01%10.25M472.146B BRL3.1611.99 BRL−3.20%24.43%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
VALE3VALE ON NM
95.924B BRL67.58 BRL1.32%19.018M286.709B BRL5.3512.63 BRL−41.09%6.05%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
ITUB3ITAUUNIBANCOON EJ N1
29.702B BRL23.06 BRL0.17%390.2K245.528B BRL7.203.20 BRL17.75%5.66%การเงิน
BBAS3BRASIL ON NM
27.63B BRL47.18 BRL−0.97%5.453M135.936B BRL4.5010.49 BRL31.64%9.48%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
23.382B BRL54.28 BRL0.84%5.343M70.629B BRL3.0717.67 BRL101.59%4.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BBDC3BRADESCO ON N1
20.984B BRL12.66 BRL0.96%5.553M142.145B BRL8.411.51 BRL−31.03%1.40%การเงิน
JBSS3JBS ON NM
15.458B BRL18.05 BRL1.52%8.81M39.438B BRL8.622.10 BRL−78.83%11.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ABEV3AMBEV S/A ON
14.458B BRL13.11 BRL1.00%22.877M204.429B BRL14.550.90 BRL5.50%4.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SANB3SANTANDER BRON
14.287B BRL12.27 BRL0.57%92.2K97.518B BRL8.321.47 BRL−28.65%5.84%การเงิน
ปานกลาง
ITSA3ITAUSA ON EJ N1
13.674B BRL9.15 BRL0.88%53.1K87.598B BRL6.501.41 BRL12.36%5.55%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GGBR3GERDAU ON N1
11.426B BRL22.22 BRL−1.33%49.2K41.289B BRL4.045.51 BRL−39.40%14.11%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BPAC3BTGP BANCO ON N2
7.842B BRL14.44 BRL0.00%2.8K103.513B BRL6.592.19 BRL12.04%1.46%การเงิน
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
6.045B BRL31.21 BRL−1.55%4.972M63.295B BRL8.673.60 BRL50.03%11.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
5.1B BRL33.61 BRL−1.61%5.327M39.361B BRL7.014.80 BRL26.90%8.45%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
NEOE3NEOENERGIA ON NM
4.718B BRL18.41 BRL0.11%877.9K22.322B BRL5.113.60 BRL4.07%6.29%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
KLBN3KLABIN S/A ON N2
4.461B BRL4.76 BRL1.06%357K25.903B BRL5.790.82 BRL21.37%5.94%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
B3SA3B3 ON EDJ NM
4.226B BRL12.29 BRL0.66%23.003M68.754B BRL17.220.71 BRL−2.73%2.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
WEGE3WEG ON EJ NM
4.208B BRL36.27 BRL−0.33%5.248M152.693B BRL30.291.20 BRL41.83%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MRFG3MARFRIG ON NM
4.166B BRL7.13 BRL0.71%9.172M6.871B BRL−2.50 BRL−125.13%31.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
CCRO3CCR SA ON NM
4.133B BRL12.89 BRL0.62%12.05M25.876B BRL20.200.64 BRL−66.03%2.57%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CMIG3CEMIG ON EJ N1
4.092B BRL19.10 BRL−2.05%153.7K32.513B BRL8.042.38 BRL81.10%5.79%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
VIVT3TELEF BRASILON EJ
4.085B BRL43.18 BRL−0.35%3.273M71.576B BRL15.892.72 BRL−16.71%4.58%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
GOAU3GERDAU MET ON N1
3.745B BRL11.14 BRL−0.27%29.9K11.531B BRL3.643.06 BRL−37.89%10.39%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BRAP3BRADESPAR ON N1
3.728B BRL20.95 BRL1.31%21.2K8.55B BRL2.997.01 BRL−54.50%13.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
ELET3ELETROBRAS ON N1
3.635B BRL36.89 BRL1.65%7.997M84.487B BRL50.310.73 BRL−79.35%0.61%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
PRIO3PETRORIO ON NM
3.427B BRL47.04 BRL−0.42%14.769M40.067B BRL10.764.37 BRL37.70%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SBSP3SABESP ON NM
3.121B BRL61.03 BRL2.99%4.085M40.505B BRL12.984.70 BRL32.06%2.15%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CXSE3CAIXA SEGURION NM
2.953B BRL11.160 BRL−0.98%3.856M33.81B BRL9.911.13 BRL48.43%7.66%การเงิน
มีแรงซื้อ
CMIN3CSNMINERACAOON N2
2.95B BRL4.850 BRL3.63%10.682M25.53B BRL11.110.44 BRL−21.49%18.84%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
AURE3AUREN ON NM
2.674B BRL13.730 BRL0.88%1.669M13.61B BRL4.433.10 BRL11.02%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
EGIE3ENGIE BRASILON NM
2.663B BRL41.43 BRL0.10%1.365M33.771B BRL10.443.97 BRL84.51%8.57%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
TRPL3TRAN PAULISTON N1
2.262B BRL31.00 BRL0.98%2.1K17.249B BRL8.623.60 BRL−16.25%3.46%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
ENGI3ENERGISA ON N2
2.135B BRL15.03 BRL−2.15%4.7K22.04B BRL18.710.80 BRL−45.99%1.95%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BNBR3NORD BRASIL ON
2.015B BRL93.80 BRL4.80%3008.102B BRL3.6325.85 BRL38.73%6.61%การเงิน
RENT3LOCALIZA ON NM
1.844B BRL58.56 BRL2.52%13.156M60.653B BRL44.811.31 BRL−52.50%2.51%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CGAS3COMGAS ON
1.811B BRL119.98 BRL−1.64%10016.141B BRL8.7913.66 BRL−14.40%9.93%สาธารณูปโภค
UGPA3ULTRAPAR ON NM
1.801B BRL18.75 BRL0.86%4.941M20.272B BRL15.061.25 BRL71.81%1.88%การค้าปลีก
ปานกลาง
CRFB3CARREFOUR BRON NM
1.739B BRL8.90 BRL0.11%8.435M18.738B BRL47.190.19 BRL−85.78%3.92%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HYPE3HYPERA ON NM
1.697B BRL37.14 BRL1.95%2.437M23.032B BRL13.702.71 BRL28.38%3.38%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
TIMS3TIM ON EJ NM
1.671B BRL14.89 BRL−0.27%6.696M36.142B BRL18.350.81 BRL−27.06%5.69%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
USIM3USIMINAS ON N1
1.616B BRL6.94 BRL2.51%177.5K8.232B BRL32.460.21 BRL−95.65%4.41%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
CEEB3COELBA ON
1.567B BRL39.60 BRL−0.03%2K7.505B BRL6.566.04 BRL−16.60%11.47%สาธารณูปโภค
EQPA3EQTL PARA ON
1.556B BRL6.41 BRL−1.08%7.4K14.323B BRL9.100.70 BRL51.77%13.90%สาธารณูปโภค
CSNA3SID NACIONALON
1.554B BRL12.14 BRL0.91%3.944M15.864B BRL−0.45 BRL−117.44%23.65%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
VBBR3VIBRA ON EJ NM
1.537B BRL18.92 BRL0.42%5.128M21.005B BRL29.400.64 BRL−72.36%4.54%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
REDE3REDE ENERGIAON
1.486B BRL5.72 BRL0.53%10.2K12.008B BRL9.260.62 BRL−19.94%12.46%สาธารณูปโภค
TAEE3TAESA ON N2
1.449B BRL11.51 BRL0.00%98.1K11.902B BRL4.252.71 BRL−55.26%9.79%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CIEL3CIELO ON NM
1.411B BRL3.51 BRL1.15%36.313M9.375B BRL5.010.70 BRL57.22%8.35%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
EQTL3EQUATORIAL ON NM
1.374B BRL32.06 BRL−0.25%4.637M35.876B BRL21.601.48 BRL−54.40%1.09%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
UNIP3UNIPAR ON
1.326B BRL73.72 BRL1.17%5.3K8.068B BRL9.747.57 BRL−67.84%15.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
LREN3LOJAS RENNERON EJ NM
1.292B BRL13.40 BRL−0.15%25.611M12.884B BRL12.781.05 BRL−9.53%5.37%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
1.267B BRL39.39 BRL0.74%892.9K8.72B BRL9.504.15 BRL−36.73%6.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ASAI3ASSAI ON NM
1.22B BRL12.160 BRL−0.33%16.724M16.488B BRL17.970.68 BRL−42.87%0.71%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
RDOR3REDE D OR ON NM
1.195B BRL25.410 BRL1.88%7.123M56.124B BRL45.400.56 BRL−15.27%1.63%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ENMT3ENERGISA MT ON
1.191B BRL61.96 BRL−0.11%2.7K14.007B BRL13.924.45 BRL−22.03%6.94%สาธารณูปโภค
CSAN3COSAN ON NM
1.176B BRL17.14 BRL1.48%8.226M31.55B BRL−0.62 BRL−123.66%2.54%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
RECV3PETRORECSA ON NM
1.153B BRL20.940 BRL3.10%4.038M5.955B BRL6.153.40 BRL36.04%5.21%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SAPR3SANEPAR ON N2
1.152B BRL4.42 BRL0.91%193.9K6.75B BRL4.880.91 BRL21.57%7.75%สาธารณูปโภค
PSSA3PORTO SEGUROON NM
1.135B BRL26.29 BRL−0.92%987.6K17.258B BRL9.092.89 BRL107.06%2.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
BAZA3AMAZONIA ON
1.122B BRL88.84 BRL2.11%1.5K4.877B BRL3.9922.28 BRL−13.53%6.39%การเงิน
CPLE3COPEL ON N2
1.112B BRL8.41 BRL0.72%4.575M25.935B BRL11.930.70 BRL−42.34%10.81%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
FESA3FERBASA ON N1
1.062B BRL57.01 BRL−2.21%4004.43B BRL7.118.02 BRL−38.11%5.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
1.052B BRL6.840 BRL0.74%3.498M15.001B BRL13.480.51 BRL28.33%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
SMTO3SAO MARTINHOON NM
1.016B BRL39.26 BRL1.26%2.013M13.429B BRL13.412.93 BRL−32.92%3.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
RADL3RAIADROGASILON NM
996.112M BRL27.62 BRL0.77%9.86M46.96B BRL44.610.62 BRL30.14%1.15%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
EKTR3ELEKTRO ON
986M BRL33.50 BRL−1.47%1006.848B BRL7.884.25 BRL−24.75%17.54%สาธารณูปโภค
ALUP3ALUPAR ON N2
918.466M BRL9.68 BRL0.83%17.9K8.737B BRL11.580.84 BRL−28.60%6.06%สาธารณูปโภค
MNDL3MUNDIAL ON
881.992M BRL56.10 BRL2.94%200135.132M BRL0.15368.17 BRL0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MRSA3BMRS LOGISTICA
874.176M BRL25.06 BRL0.00%1.4K8.621B BRL8.402.98 BRL106.05%2.33%ระบบขนส่ง
CBAV3CBA ON NM
867.549M BRL4.570 BRL2.24%4.633M2.663B BRL−0.04 BRL−101.55%7.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
CSMG3COPASA ON EJ NM
843.362M BRL17.31 BRL1.52%1.683M6.465B BRL6.062.85 BRL152.56%8.73%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
BRSR3BANRISUL ON N1
841.823M BRL12.73 BRL1.27%1.7K5.059B BRL5.99%การเงิน
ปานกลาง
CYRE3CYRELA REALTON NM
808.88M BRL20.27 BRL0.85%7.911M7.729B BRL8.122.50 BRL24.91%2.54%การเงิน
มีแรงซื้อ
RNEW3RENOVA ON N2
777.12M BRL1.21 BRL2.54%103.5K296.886M BRL0.148.53 BRL486.94%0.00%สาธารณูปโภค
MULT3MULTIPLAN ON N2
769.255M BRL24.57 BRL1.74%4.626M13.449B BRL16.581.48 BRL34.20%3.40%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DXCO3DEXCO ON NM
755.861M BRL7.70 BRL0.00%3.792M6.114B BRL9.220.84 BRL−45.53%3.40%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
JALL3JALLESMACHADON NM
692.329M BRL8.560 BRL−0.47%744.8K2.614B BRL4.062.11 BRL58.76%5.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
VAMO3VAMOS ON NM
668.629M BRL9.750 BRL0.72%6.662M10.612B BRL14.440.68 BRL30.63%2.88%การเงิน
มีแรงซื้อ
JHSF3JHSF PART ON NM
656.5M BRL4.76 BRL2.59%4.69M3.13B BRL7.080.67 BRL−46.74%7.23%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BEEF3MINERVA ON NM
652.533M BRL8.09 BRL−0.74%9.251M4.761B BRL13.490.60 BRL−54.49%6.76%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
648.145M BRL28.30 BRL0.00%2004.565B BRL5.694.97 BRL13.93%9.86%สาธารณูปโภค
CSRN3COSERN ON
581M BRL24.00 BRL−2.36%2003.94B BRL6.313.80 BRL13.90%12.14%สาธารณูปโภค
TTEN33TENTOS ON NM
571.437M BRL12.800 BRL0.87%861.5K6.323B BRL11.101.15 BRL29.36%0.91%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
GRND3GRENDENE ON NM
568.027M BRL6.70 BRL2.29%1.801M5.909B BRL10.850.62 BRL−11.55%21.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LEVE3METAL LEVE ON NM
565.24M BRL48.25 BRL−0.82%231.9K6.242B BRL8.765.51 BRL38.93%4.79%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
MOVI3MOVIDA ON NM
556.406M BRL11.88 BRL5.13%4.009M1.493B BRL37.480.32 BRL−88.94%5.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
CLSC3CELESC ON N2
540.562M BRL61.17 BRL−1.32%3002.464B BRL3.8515.88 BRL−22.72%8.37%สาธารณูปโภค
TASA3TAURUS ARMASON N2
519.984M BRL15.88 BRL2.52%5.8K1.985B BRL6.452.46 BRL−55.87%9.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GGPS3GPS ON NM
516.683M BRL17.190 BRL0.76%1.694M11.467B BRL20.180.85 BRL30.02%1.52%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
RAIL3RUMO S.A. ON NM
514.94M BRL22.82 BRL0.18%11.891M42.234B BRL53.760.42 BRL0.29%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
TUPY3TUPY ON NM
508.272M BRL27.19 BRL0.30%557.7K3.909B BRL8.723.12 BRL1.56%3.99%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
TOTS3TOTVS ON NM
498.136M BRL27.00 BRL0.93%4.04M16.266B BRL34.120.79 BRL16.81%1.64%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
481.839M BRL36.53 BRL2.12%2.458M12.078B BRL24.751.48 BRL−19.41%0.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
INTB3INTELBRAS ON NM
480.262M BRL20.700 BRL−1.94%2.084M6.916B BRL12.711.63 BRL38.24%2.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RAPT3RANDON PART ON N1
471.72M BRL9.32 BRL0.43%4.8K3.359B BRL6.421.45 BRL−29.33%5.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VULC3VULCABRAS ON NM
469.9M BRL19.79 BRL0.51%393.6K4.842B BRL9.122.17 BRL47.29%1.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ODPV3ODONTOPREV ON EJ NM
452.171M BRL10.89 BRL−0.09%1.445M6.031B BRL13.280.82 BRL4.51%3.09%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
POMO3MARCOPOLO ON N2
449.114M BRL4.60 BRL1.32%60.2K5.052B BRL6.250.74 BRL124.88%5.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
STBP3SANTOS BRP ON NM
429.45M BRL8.57 BRL0.82%4.108M7.342B BRL19.930.43 BRL−1.22%4.81%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ARZZ3AREZZO CO ON NM
424.709M BRL64.96 BRL2.15%2.037M7.023B BRL19.943.26 BRL−13.40%2.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง