หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นบราซิล

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
GETT3GETNET BR ON
2.22BRL22.65%0.41BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.134M4.738M4.172BBRL7.100.26BRL1.3Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TRAD3TC ON NM
5.34BRL9.43%0.46BRL
มีแรงซื้อ
3.18M16.982M1.504BBRL1109.090.00BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
BIOM3BIOMM ON MA
11.29BRL7.52%0.79BRL
มีแรงซื้อ
7.3K82.417K830.135MBRL−1.19BRL148เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ENGI3ENERGISA ON N2
14.49BRL7.17%0.97BRL
มีแรงขาย
3.7K53.613K19.064BBRL8.901.55BRL33.025Kสาธารณูปโภค
PDTC3PADTEC ON NM
3.83BRL6.69%0.24BRL
มีแรงขาย
110.6K423.598K300.463MBRL11.020.33BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IRBR3IRBBRASIL REON NM
2.60BRL6.56%0.16BRL
มีแรงขาย
36.368M94.557M3.264BBRL−0.54BRL457การเงิน
CARD3CSU CARDSYSTON NM
13.91BRL5.86%0.77BRL
มีแรงซื้อ
262.9K3.657M572.313MBRL8.931.47BRL6.2Kบริการเชิงพาณิชย์
LOGN3LOG-IN ON NM
32.20BRL5.85%1.78BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
476.1K15.33M3.389BBRL17.841.72BRLระบบขนส่ง
CLSA3CLEARSALE ON NM
4.42BRL5.49%0.23BRL
มีแรงขาย
1.416M6.26M830.633MBRL5.390.78BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.74BRL5.48%0.35BRL
มีแรงซื้อ
10.262M69.167M4.688BBRL13.570.47BRL4.692Kระบบขนส่ง
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.74BRL5.33%0.24BRL
มีแรงขาย
1.314M6.229M1.335BBRL−0.15BRLบริการการกระจายสินค้า
ATMP3ATMASA ON NM
2.00BRL5.26%0.10BRL
มีแรงขาย
10.8K21.6K53.416MBRL−5.22BRLบริการเชิงพาณิชย์
CEBR3CEB ON
14.00BRL5.26%0.70BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
7009.8K972.663MBRL0.1617.35BRLสาธารณูปโภค
ALLD3ALLIED ON NM
12.69BRL5.22%0.63BRL
มีแรงขาย
92.9K1.179M1.183BBRL4.063.13BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
HYPE3HYPERA ON NM
38.76BRL4.98%1.84BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.687M220.42M24.505BBRL17.292.17BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CSNA3SID NACIONALON
19.84BRL4.97%0.94BRL
ปานกลาง
14.734M292.321M26.163BBRL3.146.01BRL35.179Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ATOM3ATOMPAR ON
2.73BRL4.60%0.12BRL
มีแรงซื้อ
23K62.79K64.987MBRL10.240.25BRLการเงิน
SGPS3SPRINGS ON NM
3.25BRL4.50%0.14BRL
มีแรงขาย
84.9K275.925K162.5MBRL−3.07BRL9.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RDNI3RNI ON NM
7.90BRL4.50%0.34BRL
มีแรงขาย
15.4K121.66K333.404MBRL37.690.20BRL296การเงิน
VLID3VALID ON NM
10.24BRL4.49%0.44BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
460.1K4.711M828.199MBRL16.960.58BRLบริการเชิงพาณิชย์
RNEW3RENOVA ON N2
1.97BRL4.23%0.08BRL
มีแรงซื้อ
162K319.14K195.172MBRL−0.21BRLสาธารณูปโภค
BSLI3BRB BANCO ON
23.00BRL4.12%0.91BRL
มีแรงขาย
1K23K9.111BBRL13.651.48BRLการเงิน
NGRD3NEOGRID ON NM
2.29BRL4.09%0.09BRL
มีแรงซื้อ
1.215M2.783M542.124MBRL42.800.05BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
BBAS3BRASIL ON NM
37.00BRL3.64%1.30BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
25.793M954.323M105.576BBRL84.597Kการเงิน
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.61BRL3.60%0.16BRL
ปานกลาง
9.852M45.415M25.148BBRL5.220.85BRL6.5Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GGBR3GERDAU ON EJ N1
22.04BRL3.47%0.74BRL
มีแรงซื้อ
31.7K698.668K44.302BBRL2.289.36BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UGPA3ULTRAPAR ON NM
13.63BRL3.41%0.45BRL
มีแรงซื้อ
6.883M93.821M14.862BBRL16.090.82BRL16.422Kแร่พลังงาน
ASAI3ASSAI ON NM
15.96BRL3.30%0.51BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
8.143M129.961M21.502BBRL12.911.20BRL60.277Kการค้าปลีก
MBLY3MOBLY ON NM
3.15BRL3.28%0.10BRL
มีแรงขาย
676.7K2.132M335.443MBRL−0.80BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
VBBR3VIBRA ON NM
19.80BRL3.23%0.62BRL
มีแรงขาย
12.03M238.19M22.521BBRL8.882.18BRL3.38Kบริการการกระจายสินค้า
RECV3PETRORECSA ON NM
28.36BRL3.13%0.86BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.747M49.553M7.048BBRL11.332.44BRLแร่พลังงาน
RDOR3REDE D OR ON NM
34.04BRL3.09%1.02BRL
มีแรงขาย
3.891M132.433M67.108BBRL46.370.72BRL67.285Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
13.69BRL3.01%0.40BRL
มีแรงขาย
459.9K6.296M1.216BBRL15.760.84BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
CMIG3CEMIG ON N1
14.46BRL2.99%0.42BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.195M31.744M27.237BBRL6.441.68BRL5.025Kสาธารณูปโภค
CIEL3CIELO ON NM
3.55BRL2.90%0.10BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
25.825M91.679M9.592BBRL10.250.34BRLบริการเชิงพาณิชย์
BLUT3B TECH EQI ON
1.07BRL2.88%0.03BRL
ปานกลาง
75.8K81.106K14.121MBRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BRAP3BRADESPAR ON N1
24.98BRL2.59%0.63BRL
ปานกลาง
117.6K2.938M10.399BBRL1.1120.55BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MILS3MILLS ON NM
7.56BRL2.58%0.19BRL
มีแรงซื้อ
1.489M11.259M1.803BBRL15.930.46BRL1.587Kการเงิน
LIPR3ELETROPAR ON
66.66BRL2.55%1.66BRL
มีแรงซื้อ
70046.662K784.248MBRL39.181.66BRLสาธารณูปโภค
BRIT3BRISANET ON NM
2.87BRL2.50%0.07BRL
มีแรงขาย
540.9K1.552M1.289BBRL32.670.09BRLการสื่อสาร
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
4.57BRL2.47%0.11BRL
มีแรงขาย
4.151M18.968M10.097BBRL12.270.36BRLการค้าปลีก
PRIO3PETRORIO ON NM
25.48BRL2.45%0.61BRL
มีแรงซื้อ
27.471M699.964M21.494BBRL8.512.93BRLแร่พลังงาน
CTSA3SANTANENSE ON
1.74BRL2.35%0.04BRL
ปานกลาง
50.9K88.566K136.519MBRL6.980.24BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
10.61BRL2.31%0.24BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
105.9K1.124M12.221BBRL2.224.67BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TGMA3TEGMA ON NM
15.06BRL2.31%0.34BRL
มีแรงซื้อ
152.9K2.303M993.023MBRL9.111.62BRLระบบขนส่ง
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.22BRL2.22%0.07BRL
มีแรงซื้อ
4.908M15.804M2.448BBRL−0.45BRLระบบขนส่ง
FLRY3FLEURY ON NM
14.98BRL2.18%0.32BRL
มีแรงซื้อ
1.582M23.701M4.748BBRL13.641.08BRL13Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
8.45BRL2.18%0.18BRL
ปานกลาง
1.503M12.704M1.583BBRL33.500.25BRLการค้าปลีก
BLAU3BLAU ON NM
23.50BRL2.17%0.50BRL
มีแรงขาย
189.7K4.458M4.216BBRL13.591.69BRL1.4Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.88BRL2.13%0.06BRL
มีแรงขาย
470.3K1.354M419.171MBRL9.630.29BRL555บริการเชิงพาณิชย์
DIRR3DIRECIONAL ON NM
10.62BRL2.12%0.22BRL
มีแรงขาย
1.395M14.814M1.54BBRL9.561.10BRLการเงิน
NINJ3GETNINJAS ON NM
3.88BRL2.11%0.08BRL
ปานกลาง
394K1.529M194.872MBRL−0.87BRL237บริการเชิงพาณิชย์
GFSA3GAFISA ON NM
1.47BRL2.08%0.03BRL
มีแรงขาย
4.566M6.712M495.61MBRL5.740.25BRL426สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CAML3CAMIL ON NM
7.98BRL2.05%0.16BRL
มีแรงขาย
2.931M23.386M2.809BBRL6.831.15BRL6.5Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MNPR3MINUPAR ON
7.02BRL2.03%0.14BRL
มีแรงขาย
1.8K12.636K49.843MBRL1.454.76BRL2.822Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UNIP3UNIPAR ON
96.00BRL1.99%1.87BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
24.6K2.362M10.454BBRL4.4821.02BRL1.4Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VULC3VULCABRAS ON NM
11.36BRL1.97%0.22BRL
มีแรงซื้อ
415.5K4.72M2.792BBRL7.831.44BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
B3SA3B3 ON NM
12.04BRL1.95%0.23BRL
มีแรงขาย
70.264M845.98M73.117BBRL15.310.77BRLการเงิน
BBDC3BRADESCO ON N1
16.29BRL1.94%0.31BRL
มีแรงซื้อ
11.515M187.579M191.661BBRL7.252.00BRL87.274Kการเงิน
SANB3SANTANDER BRON
16.05BRL1.90%0.30BRL
มีแรงซื้อ
24.2K388.41K123.801BBRL7.702.05BRL48.834Kการเงิน
SBFG3GRUPO SBF ON NM
23.75BRL1.89%0.44BRL
มีแรงซื้อ
1.916M45.5M5.771BBRL11.172.27BRLการค้าปลีก
KRSA3KORA SAUDE ON NM
3.92BRL1.82%0.07BRL
มีแรงซื้อ
427.2K1.675M3.024BBRL−0.06BRLการเงิน
WEGE3WEG ON NM
25.99BRL1.80%0.46BRL
มีแรงขาย
9.311M241.982M109.054BBRL28.450.90BRL36.987Kการผลิตของผู้ผลิต
MULT3MULTIPLAN ON N2
24.97BRL1.79%0.44BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.418M60.377M13.906BBRL25.360.98BRL8.015Kการเงิน
CYRE3CYRELA REALTON NM
14.79BRL1.79%0.26BRL
มีแรงซื้อ
4.726M69.9M5.687BBRL6.112.38BRLการเงิน
CBAV3CBA ON NM
14.91BRL1.77%0.26BRL
ปานกลาง
4.037M60.192M8.884BBRL6.722.18BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TEND3TENDA ON NM
5.18BRL1.77%0.09BRL
มีแรงขาย
2.296M11.892M498.39MBRL−1.99BRL13.895Kการเงิน
VALE3VALE ON NM
81.26BRL1.77%1.41BRL
ปานกลาง
38.372M3.118B397.519BBRL3.4922.88BRL72.266Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RRRP33R PETROLEUMON NM
42.56BRL1.75%0.73BRL
มีแรงซื้อ
2.231M94.947M8.622BBRL−1.18BRL287แร่พลังงาน
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
8.82BRL1.73%0.15BRL
มีแรงซื้อ
332.9K2.936M821.412MBRL2.982.91BRLการเงิน
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
8.45BRL1.68%0.14BRL
มีแรงขาย
1.948M16.458M1.182BBRL−0.21BRLระบบขนส่ง
ITSA3ITAUSA ON N1
9.71BRL1.68%0.16BRL
ปานกลาง
48.6K471.906K83.703BBRL6.751.38BRLการเงิน
RAIL3RUMO S.A. ON NM
15.87BRL1.67%0.26BRL
มีแรงขาย
9.231M146.499M29.412BBRL−0.05BRLระบบขนส่ง
DXCO3DEXCO ON NM
11.62BRL1.66%0.19BRL
มีแรงขาย
3.858M44.833M8.535BBRL4.752.41BRL14.228Kการผลิตของผู้ผลิต
AMER3AMERICANAS ON NM
23.47BRL1.65%0.38BRL
มีแรงขาย
7.316M171.702M21.16BBRL46.890.49BRLการค้าปลีก
BIDI3BANCO INTER ON N2
4.97BRL1.64%0.08BRL
ปานกลาง
1.083M5.384M13.028BBRLการเงิน
CSAN3COSAN ON NM
18.62BRL1.58%0.29BRL
มีแรงขาย
6.312M117.526M34.782BBRL5.573.31BRL41.763Kสาธารณูปโภค
JHSF3JHSF PART ON NM
7.07BRL1.58%0.11BRL
มีแรงซื้อ
2.216M15.666M4.769BBRL4.801.47BRLการเงิน
USIM3USIMINAS ON N1
10.53BRL1.54%0.16BRL
ปานกลาง
597.5K6.292M13.233BBRL1.377.58BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HAPV3HAPVIDA ON NM
6.63BRL1.53%0.10BRL
มีแรงขาย
52.714M349.493M47.32BBRL50.190.13BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
OIBR3OI ON N1
0.67BRL1.52%0.01BRL
มีแรงขาย
50.914M34.112M4.51BBRL−1.51BRL39.052Kการสื่อสาร
PTNT3PETTENATI ON
12.39BRL1.47%0.18BRL
มีแรงซื้อ
3.8K47.082K372.37MBRL8.331.47BRL1.745Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PNVL3DIMED ON NM
10.85BRL1.40%0.15BRL
มีแรงขาย
550.5K5.973M1.613BBRL20.210.53BRL8.646Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PETR3PETROBRAS ON N2
37.67BRL1.40%0.52BRL
มีแรงซื้อ
14.633M551.206M475.465BBRL3.2311.50BRL45.532Kแร่พลังงาน
ENAT3ENAUTA PART ON NM
19.79BRL1.38%0.27BRL
ปานกลาง
1.888M37.371M5.207BBRL3.565.49BRL128แร่พลังงาน
RAPT3RANDON PART ON N1
8.94BRL1.36%0.12BRL
มีแรงขาย
10.2K91.188K3.054BBRL4.162.12BRL15.433Kการผลิตของผู้ผลิต
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.18BRL1.36%0.27BRL
ปานกลาง
2.072M41.809M12.98BBRL9.002.21BRL12.164Kการเงิน
MRFG3MARFRIG ON NM
15.03BRL1.35%0.20BRL
มีแรงขาย
7.29M109.569M9.98BBRL2.426.12BRL31.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BKBR3ZAMP S.A
7.70BRL1.32%0.10BRL
มีแรงซื้อ
1.538M11.84M2.111BBRL−1.00BRLบริการผู้บริโภค
EGIE3ENGIE BRASILON ED NM
43.61BRL1.28%0.55BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.169M50.967M35.583BBRL20.922.06BRL1.201Kสาธารณูปโภค
CRFB3CARREFOUR BRON NM
19.77BRL1.23%0.24BRL
ปานกลาง
2.731M53.998M39.268BBRL14.991.31BRL92.118Kบริการการกระจายสินค้า
TECN3TECHNOS ON NM
2.50BRL1.21%0.03BRL
ปานกลาง
316.9K792.25K181.256MBRL7.850.36BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
51.35BRL1.18%0.60BRL
ปานกลาง
8.007M411.139M69.283BBRL3.1616.07BRL37Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JALL3JALLESMACHADON NM
9.44BRL1.18%0.11BRL
มีแรงขาย
445.3K4.204M2.782BBRL7.941.17BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EZTC3EZTEC ON ED NM
17.26BRL1.17%0.20BRL
มีแรงซื้อ
2.514M43.39M3.786BBRL8.951.91BRL342การเงิน
MRVE3MRV ON NM
9.63BRL1.16%0.11BRL
มีแรงขาย
6.039M58.157M4.654BBRL5.741.67BRLการเงิน
COGN3COGNA ON ON NM
2.63BRL1.15%0.03BRL
มีแรงซื้อ
40.002M105.206M4.928BBRL−0.26BRLบริการเชิงพาณิชย์
DOTZ3DOTZ SA ON NM
3.55BRL1.14%0.04BRL
มีแรงซื้อ
26K92.3K468.843MBRL−0.62BRL452บริการทางด้านเทคโนโลยี
APER3ALPER S.A. ON NM
35.37BRL1.11%0.39BRL
มีแรงซื้อ
16.7K590.679K536.941MBRL116.330.31BRLการเงิน
MOAR3MONT ARANHA ON
459.95BRL1.09%4.95BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
20091.99K5.635BBRL9.4348.27BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ