หุ้นบราซิล มีการซื้อขายกันมากที่สุด

หุ้นบราซิล ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตลาดสามารถพบได้ด้านล่าง บริษัทต่างๆ จะถูกจัดเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวันและมาพร้อมกับสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากในตอนนี้
สัญลักษณ์
Vol * Price
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
BBAS3BRASIL ON NM
857.843 M BRL27.41 BRL+1.22%31.297 M2.00156.753 B BRL4.096.70 BRL8.32%การเงิน
มีแรงซื้อ
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
367.891 M BRL13.15 BRL−0.38%27.977 M2.308.783 B BRL33.590.39 BRL0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
VALE3VALE ON NM
334.297 M BRL65.30 BRL+0.34%5.119 M0.27280.691 B BRL7.298.96 BRL−50.29%10.70%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ABEV3AMBEV S/A ON
195.225 M BRL11.81 BRL−0.51%16.531 M0.50186.047 B BRL12.900.92 BRL−1.58%5.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PRIO3PETRORIO ON NM
192.493 M BRL43.67 BRL+0.51%4.408 M0.4137.25 B BRL7.266.01 BRL+45.65%0.17%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
B3SA3B3 ON NM
160.54 M BRL11.10 BRL−0.36%14.463 M0.3059.479 B BRL15.890.70 BRL−1.94%3.66%การเงิน
มีแรงซื้อ
EQTL3EQUATORIAL ON NM
159.481 M BRL30.43 BRL+0.93%5.241 M0.8534.552 B BRL16.101.89 BRL+119.40%1.15%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RENT3LOCALIZA ON NM
159.182 M BRL44.94 BRL−1.01%3.542 M0.3347.889 B BRL23.851.88 BRL−6.44%3.38%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
143.942 M BRL49.00 BRL+0.12%2.938 M0.2063.312 B BRL7.017.00 BRL−49.66%2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
119.187 M BRL32.86 BRL+0.52%3.627 M0.7465.611 B BRL8.034.09 BRL+22.02%8.72%การเงิน
ปานกลาง
PETR3PETROBRAS ON N2
118.511 M BRL38.70 BRL+1.02%3.062 M0.21495.343 B BRL4.568.48 BRL−39.21%14.09%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SBSP3SABESP ON NM
116.876 M BRL75.07 BRL−0.71%1.557 M0.5851.311 B BRL14.255.27 BRL+24.43%1.92%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
HAPV3HAPVIDA ON NM
108.331 M BRL4.27 BRL+0.23%25.37 M0.3032.172 B BRL−0.04 BRL+67.91%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LREN3LOJAS RENNERON NM
99.324 M BRL13.34 BRL+0.08%7.446 M0.3112.807 B BRL11.971.11 BRL−5.39%5.11%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
JBSS3JBS ON NM
96.347 M BRL28.96 BRL−1.36%3.327 M0.3264.237 B BRL31.530.92 BRL−76.99%6.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BRFS3BRF SA ON NM
86.187 M BRL19.33 BRL+1.31%4.459 M0.4432.444 B BRL−0.75 BRL+69.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
RDOR3REDE D OR ON NM
84.113 M BRL28.540 BRL−1.52%2.947 M0.2164.226 B BRL25.161.13 BRL+106.29%1.76%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ELET3ELETROBRAS ON N1
79.825 M BRL36.20 BRL0.00%2.205 M0.2884.475 B BRL19.001.91 BRL+111.29%1.12%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ONCO3ONCOCLINICASON NM
73.954 M BRL9.380 BRL+2.85%7.884 M0.724.682 B BRL23.730.40 BRL+122.90%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
WEGE3WEG ON NM
73.084 M BRL38.35 BRL+0.03%1.906 M0.27160.917 B BRL27.971.37 BRL+25.88%1.70%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
RADL3RAIADROGASILON NM
67.586 M BRL25.92 BRL−0.54%2.608 M0.3944.407 B BRL41.770.62 BRL−0.42%0.98%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
RRRP33R PETROLEUMON NM
66.625 M BRL27.800 BRL+1.42%2.397 M0.396.684 B BRL41.660.67 BRL−69.77%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
EMBR3EMBRAER ON NM
66.412 M BRL38.15 BRL+1.25%1.741 M0.2328.026 B BRL21.651.76 BRL0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VBBR3VIBRA ON NM
62.019 M BRL22.69 BRL+1.16%2.733 M0.3824.253 B BRL4.654.87 BRL+322.40%6.34%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CSAN3COSAN ON NM
58.58 M BRL14.07 BRL+0.57%4.164 M0.4926.282 B BRL24.120.58 BRL−6.90%3.05%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
IRBR3IRB(RE) ON NM
56.03 M BRL33.25 BRL−1.39%1.685 M0.652.721 B BRL19.781.68 BRL0.00%การเงิน
ปานกลาง
ENEV3ENEVA ON NM
55.641 M BRL12.77 BRL−0.16%4.357 M0.5320.229 B BRL−0.04 BRL−113.60%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AESB3AES BRASIL ON NM
54.812 M BRL11.190 BRL+0.09%4.898 M0.626.844 B BRL570.920.02 BRL−91.50%0.67%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
ARZZ3AREZZO CO ON NM
52.387 M BRL50.97 BRL+0.02%1.028 M0.395.629 B BRL14.163.60 BRL+4.06%5.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ASAI3ASSAI ON NM
49.603 M BRL12.960 BRL−0.31%3.827 M0.5517.52 B BRL25.140.52 BRL−35.32%0.67%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CCRO3CCR SA ON NM
48.112 M BRL12.23 BRL+0.58%3.934 M0.4324.705 B BRL17.450.70 BRL+8.10%3.46%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CIEL3CIELO ON NM
47.757 M BRL5.56 BRL0.00%8.589 M0.4815.022 B BRL7.220.77 BRL+48.18%6.52%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
CSNA3SID NACIONALON
47.705 M BRL13.36 BRL−0.45%3.571 M0.4717.618 B BRL961.150.01 BRL14.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
45.807 M BRL6.030 BRL−0.66%7.597 M0.484.732 B BRL−2.11 BRL−588.30%1.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TIMS3TIM ON NM
45.413 M BRL16.50 BRL+0.49%2.752 M0.3539.943 B BRL14.081.17 BRL+76.19%7.29%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
CYRE3CYRELA REALTON NM
45.226 M BRL19.63 BRL+0.26%2.304 M0.457.548 B BRL7.042.79 BRL+30.06%4.74%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
YDUQ3YDUQS PART ON NM
45.208 M BRL13.09 BRL−3.96%3.454 M0.403.862 B BRL24.750.53 BRL+836.11%4.20%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
VIVT3TELEF BRASILON
43.514 M BRL45.93 BRL+0.07%947.4 K0.3475.367 B BRL14.953.07 BRL+23.08%3.21%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
NTCO3GRUPO NATURAON NM
43.085 M BRL15.28 BRL−1.04%2.82 M0.3521.188 B BRL−2.61 BRL−25.00%4.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TOTS3TOTVS ON NM
42.852 M BRL28.82 BRL−0.83%1.487 M0.3417.525 B BRL23.031.25 BRL+50.10%1.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RAIL3RUMO S.A. ON NM
42.227 M BRL20.31 BRL−0.05%2.079 M0.2337.655 B BRL37.130.55 BRL+55.13%0.33%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
AALOS3ALLOS ON NM
39.486 M BRL21.36 BRL+0.28%1.849 M0.4612.246 B BRL23.700.90 BRL−90.09%2.43%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MRVE3MRV ON NM
38.635 M BRL6.82 BRL−0.58%5.665 M0.523.838 B BRL−0.36 BRL+28.22%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
EGIE3ENGIE BRASILON NM
37.176 M BRL43.98 BRL+0.46%845.3 K0.6135.885 B BRL8.485.19 BRL+45.92%6.60%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
COGN3COGNA ON ON NM
36.788 M BRL1.94 BRL−1.02%18.963 M0.833.526 B BRL−0.30 BRL−20.54%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
AAURE3AUREN ON NM
35.332 M BRL12.260 BRL+0.91%2.882 M0.4012.26 B BRL−0.29 BRL−110.10%3.26%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
HYPE3HYPERA ON EJ NM
35.033 M BRL29.95 BRL+0.84%1.17 M0.4218.935 B BRL11.232.67 BRL+1.12%3.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
34.201 M BRL22.49 BRL+1.26%1.521 M0.605.312 B BRL14.461.56 BRL+3.84%1.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PSSA3PORTO SEGUROON NM
31.242 M BRL30.30 BRL−0.49%1.031 M0.3319.489 B BRL7.574.00 BRL+99.66%5.96%การเงิน
มีแรงซื้อ
SMFT3SMART FIT ON NM
30.886 M BRL21.60 BRL−1.19%1.43 M0.7912.663 B BRL12.571.72 BRL+1140.26%2.10%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CXSE3CAIXA SEGURION NM
30.343 M BRL15.610 BRL+0.39%1.944 M0.7246.83 B BRL13.021.20 BRL+11.17%6.73%การเงิน
มีแรงซื้อ
UGPA3ULTRAPAR ON NM
30.312 M BRL23.97 BRL+0.55%1.265 M0.3226.143 B BRL10.162.36 BRL+61.09%2.71%การค้าปลีก
ปานกลาง
MULT3MULTIPLAN ON N2
28.742 M BRL22.97 BRL+0.79%1.251 M0.3713.609 B BRL12.501.84 BRL+35.26%4.18%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PETZ3PETZ ON NM
27.36 M BRL3.80 BRL−0.78%7.2 M0.901.758 B BRL182.690.02 BRL−80.90%0.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BBDC3BRADESCO ON N1
26.2 M BRL11.65 BRL0.00%2.249 M0.36130.421 B BRL9.551.22 BRL2.82%การเงิน
STBP3SANTOS BRP ON NM
24.335 M BRL12.09 BRL+1.08%2.013 M0.4310.529 B BRL17.350.70 BRL+58.53%4.35%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BEEF3MINERVA ON NM
24.176 M BRL6.48 BRL−1.07%3.731 M0.313.786 B BRL37.890.17 BRL−84.81%8.50%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
24.175 M BRL34.84 BRL−0.49%693.9 K0.3740.145 B BRL7.164.87 BRL+0.31%10.15%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
DIRR3DIRECIONAL ON NM
23.486 M BRL24.94 BRL−0.87%941.7 K0.654.203 B BRL9.882.53 BRL+57.80%1.88%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LWSA3LWSA ON NM
22.481 M BRL4.20 BRL+1.45%5.353 M0.652.505 B BRL−0.12 BRL−342.94%1.25%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CLSA3CLEARSALE ON NM
22.152 M BRL6.700 BRL−5.63%3.306 M1.401.259 B BRL−0.10 BRL−26.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
VAMO3VAMOS ON NM
21.739 M BRL8.160 BRL0.00%2.664 M0.488.946 B BRL14.540.56 BRL−21.77%3.91%การเงิน
มีแรงซื้อ
ENAT3ENAUTA PART ON NM
21.675 M BRL22.14 BRL+1.33%979 K0.405.825 B BRL144.050.15 BRL−93.25%0.68%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
MRFG3MARFRIG ON NM
21.247 M BRL11.62 BRL−0.85%1.829 M0.1710.564 B BRL−1.28 BRL−125.08%19.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
20.004 M BRL3.10 BRL+2.65%6.453 M0.911.519 B BRL−9.60 BRL−223.73%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
19.954 M BRL18.31 BRL+0.11%1.09 M0.738.051 B BRL13.431.36 BRL−40.87%6.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
GGPS3GPS ON NM
18.918 M BRL18.670 BRL−0.16%1.013 M0.5212.6 B BRL19.040.98 BRL+20.71%1.71%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
CRFB3CARREFOUR BRON NM
18.794 M BRL10.33 BRL+0.78%1.819 M0.4021.779 B BRL−0.31 BRL−149.55%3.38%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
EZTC3EZTEC ON NM
18.633 M BRL13.03 BRL+0.15%1.43 M0.932.858 B BRL11.191.16 BRL−3.10%2.00%การเงิน
ปานกลาง
CPLE3COPEL ON N2
18.037 M BRL8.33 BRL−0.36%2.165 M0.3526.509 B BRL11.240.74 BRL+88.74%4.15%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
FLRY3FLEURY ON NM
17.956 M BRL14.31 BRL+0.63%1.255 M0.477.816 B BRL15.040.95 BRL+16.60%4.07%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
17.936 M BRL7.020 BRL−3.57%2.555 M0.74665.381 M BRL−26.02 BRL−7917.01%0.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
CURY3CURY S/A ON NM
17.441 M BRL18.78 BRL0.00%928.7 K0.715.481 B BRL10.251.83 BRL+47.87%4.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
RECV3PETRORECSA ON NM
16.571 M BRL19.980 BRL+1.58%829.4 K0.465.861 B BRL9.462.11 BRL−36.13%3.03%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ANIM3ANIMA ON NM
16.173 M BRL3.85 BRL+1.58%4.201 M0.691.534 B BRL−0.49 BRL−111.58%0.00%อื่นๆ
มีแรงซื้อรุนแรง
CMIN3CSNMINERACAOON N2
15.686 M BRL5.340 BRL+0.95%2.938 M0.2429.13 B BRL8.110.66 BRL+32.43%12.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
SMTO3SAO MARTINHOON NM
15.318 M BRL27.05 BRL+0.52%566.3 K0.539.369 B BRL9.362.89 BRL−8.11%4.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
15.136 M BRL7.560 BRL+0.67%2.002 M0.6216.703 B BRL13.670.55 BRL+11.85%0.58%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CVCB3CVC BRASIL ON NM
15.04 M BRL2.11 BRL+3.43%7.128 M0.641.109 B BRL−0.98 BRL+31.36%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
14.712 M BRL33.30 BRL−0.83%441.8 K0.4611.244 B BRL11.562.88 BRL+89.08%1.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CSMG3COPASA ON NM
14.674 M BRL20.61 BRL+0.73%712 K0.677.815 B BRL5.613.67 BRL+37.46%8.68%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
MOVI3MOVIDA ON NM
14.07 M BRL6.46 BRL+0.16%2.178 M0.52853.651 M BRL−1.74 BRL−297.05%8.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GFSA3GAFISA ON NM
13.622 M BRL4.55 BRL−5.21%2.994 M0.82632.562 M BRL−1.99 BRL+26.86%0.00%การเงิน
CEAB3CEA MODAS ON NM
13.402 M BRL9.61 BRL+1.16%1.395 M0.432.962 B BRL14.810.65 BRL+647.47%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
12.427 M BRL7.16 BRL+0.99%1.736 M0.344.981 B BRL7.240.99 BRL+100.91%1.17%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CBAV3CBA ON NM
12.06 M BRL6.770 BRL+0.59%1.781 M0.344.408 B BRL−1.64 BRL−285.26%5.10%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AMER3AMERICANAS ON ES NM
12.017 M BRL0.55 BRL0.00%21.848 M3.18493.337 M BRL−18.92 BRL−43997.91%0.00%การค้าปลีก
HBSA3HIDROVIAS ON NM
11.812 M BRL4.020 BRL0.00%2.938 M0.703.057 B BRL−0.10 BRL−249.47%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
GUAR3GUARARAPES ON ED NM
11.371 M BRL7.78 BRL+3.60%1.462 M0.833.884 B BRL159.100.05 BRL0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
MILS3MILLS ON NM
10.761 M BRL12.37 BRL−0.16%869.9 K0.512.954 B BRL9.991.24 BRL+9.22%1.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
INTB3INTELBRAS ON NM
10.416 M BRL23.250 BRL−2.15%448 K0.557.617 B BRL13.451.73 BRL+10.43%2.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SBFG3GRUPO SBF ON NM
9.459 M BRL12.35 BRL+0.65%765.9 K0.443.01 B BRL15.100.82 BRL+8.40%1.41%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
ODPV3ODONTOPREV ON NM
9.029 M BRL11.43 BRL−2.06%789.9 K0.436.325 B BRL12.180.94 BRL+21.02%7.94%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
AMBP3AMBIPAR ON NM
8.455 M BRL8.73 BRL+2.22%968.5 K0.561.458 B BRL−1.36 BRL−87.81%1.54%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
8.25 M BRL11.23 BRL+0.18%734.6 K0.411.711 B BRL17.340.65 BRL−4.17%0.78%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
TTEN33TENTOS ON NM
8.068 M BRL9.970 BRL+0.20%809.2 K0.924.968 B BRL7.971.25 BRL+1.06%1.18%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ORVR3ORIZON ON NM
7.861 M BRL40.250 BRL−0.37%195.3 K0.413.339 B BRL30.151.33 BRL0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
7.858 M BRL4.77 BRL+1.27%1.647 M0.40930.497 M BRL2.96%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
7.253 M BRL27.42 BRL−0.07%264.5 K0.77288.994 B BRL8.173.36 BRL3.98%การเงิน
DXCO3DEXCO ON NM
7.228 M BRL7.49 BRL−0.66%965 K0.455.948 B BRL10.180.74 BRL−14.18%3.40%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง