หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
16.87BRL−12.59%−2.43BRL
มีแรงขาย
7K118.09K378.154MBRLการเงิน
GETT3GETNET BR ON
2.22BRL22.65%0.41BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.134M4.738M4.172BBRL7.100.26BRL1.3Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KRSA3KORA SAUDE ON NM
3.92BRL1.82%0.07BRL
มีแรงซื้อ
427.2K1.675M3.024BBRL−0.06BRLการเงิน
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.74BRL5.33%0.24BRL
มีแรงขาย
1.314M6.229M1.335BBRL−0.15BRLบริการการกระจายสินค้า
RNEW3RENOVA ON N2
1.97BRL4.23%0.08BRL
มีแรงซื้อ
162K319.14K195.172MBRL−0.21BRLสาธารณูปโภค
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
3.58BRL−10.50%−0.42BRL
มีแรงขาย
11.6K41.528K7.352MBRL−3.99BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PETZ3PETZ ON NM
12.10BRL−5.17%−0.66BRL
มีแรงขาย
19.896M240.739M5.565BBRL73.590.17BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIOM3BIOMM ON MA
11.29BRL7.52%0.79BRL
มีแรงซื้อ
7.3K82.417K830.135MBRL−1.19BRL148เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HAGA3HAGA S/A ON
3.39BRL−3.14%−0.11BRL
มีแรงขาย
24.8K84.072K26.061MBRL5.190.67BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CASH3MELIUZ ON NM
1.95BRL−5.34%−0.11BRL
มีแรงขาย
43.134M84.111M1.567BBRL−0.06BRL155บริการเชิงพาณิชย์
TRAD3TC ON NM
5.34BRL9.43%0.46BRL
มีแรงซื้อ
3.18M16.982M1.504BBRL1109.090.00BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
MODL3MODALMAIS ON N2
2.85BRL−5.94%−0.18BRL
มีแรงขาย
2.5K7.125K1.871BBRL6.020.50BRLการเงิน
ATOM3ATOMPAR ON
2.73BRL4.60%0.12BRL
มีแรงซื้อ
23K62.79K64.987MBRL10.240.25BRLการเงิน
DESK3DESKTOP ON NM
11.02BRL−4.51%−0.52BRL
มีแรงขาย
338.4K3.729M960.723MBRL33.390.35BRLการสื่อสาร
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.52BRL0.28%0.01BRL
มีแรงขาย
1.21M4.258M1.344BBRL16.150.22BRLบริการผู้บริโภค
ESPA3ESPACOLASER ON NM
3.27BRL−2.39%−0.08BRL
มีแรงขาย
3.907M12.775M798.65MBRL4.530.74BRLบริการผู้บริโภค
PDTC3PADTEC ON NM
3.83BRL6.69%0.24BRL
มีแรงขาย
110.6K423.598K300.463MBRL11.020.33BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LWSA3LOCAWEB ON NM
6.94BRL−1.84%−0.13BRL
ปานกลาง
30.794M213.711M4.094BBRL−0.03BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
CAMB3CAMBUCI ON
4.81BRL−3.99%−0.20BRL
มีแรงขาย
49.3K237.133K203.343MBRL6.240.80BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CTSA3SANTANENSE ON
1.74BRL2.35%0.04BRL
ปานกลาง
50.9K88.566K136.519MBRL6.980.24BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIDI3BANCO INTER ON N2
4.97BRL1.64%0.08BRL
ปานกลาง
1.083M5.384M13.028BBRLการเงิน
BSLI3BRB BANCO ON
23.00BRL4.12%0.91BRL
มีแรงขาย
1K23K9.111BBRL13.651.48BRLการเงิน
CEAB3CEA MODAS ON NM
3.00BRL−1.96%−0.06BRL
มีแรงขาย
9.116M27.348M924.735MBRL3.011.02BRLการค้าปลีก
WEST3WESTWING ON NM
2.49BRL−6.04%−0.16BRL
มีแรงขาย
457K1.138M274.392MBRL−0.41BRLการค้าปลีก
SLED3SARAIVA LIVRON N2
12.49BRL−7.41%−1.00BRL
มีแรงขายรุนแรง
2.8K34.972K14.438MBRL0.5325.49BRL470การค้าปลีก
FIQE3UNIFIQUE ON NM
4.25BRL−2.07%−0.09BRL
มีแรงขายรุนแรง
2.725M11.583M1.539BBRL19.340.22BRL1.572Kการสื่อสาร
IRBR3IRBBRASIL REON NM
2.60BRL6.56%0.16BRL
มีแรงขาย
36.368M94.557M3.264BBRL−0.54BRL457การเงิน
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
11.01BRL−0.36%−0.04BRL
มีแรงขาย
5.215M57.42M8.64BBRL24.470.45BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
NINJ3GETNINJAS ON NM
3.88BRL2.11%0.08BRL
ปานกลาง
394K1.529M194.872MBRL−0.87BRL237บริการเชิงพาณิชย์
CLSA3CLEARSALE ON NM
4.42BRL5.49%0.23BRL
มีแรงขาย
1.416M6.26M830.633MBRL5.390.78BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
SGPS3SPRINGS ON NM
3.25BRL4.50%0.14BRL
มีแรงขาย
84.9K275.925K162.5MBRL−3.07BRL9.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LOGN3LOG-IN ON NM
32.20BRL5.85%1.78BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
476.1K15.33M3.389BBRL17.841.72BRLระบบขนส่ง
REDE3REDE ENERGIAON
5.90BRL0.85%0.05BRL
มีแรงขาย
3.7K21.83K12.451BBRL8.130.72BRL8.709Kสาธารณูปโภค
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
8.45BRL1.68%0.14BRL
มีแรงขาย
1.948M16.458M1.182BBRL−0.21BRLระบบขนส่ง
ENGI3ENERGISA ON N2
14.49BRL7.17%0.97BRL
มีแรงขาย
3.7K53.613K19.064BBRL8.901.55BRL33.025Kสาธารณูปโภค
BRIT3BRISANET ON NM
2.87BRL2.50%0.07BRL
มีแรงขาย
540.9K1.552M1.289BBRL32.670.09BRLการสื่อสาร
CBAV3CBA ON NM
14.91BRL1.77%0.26BRL
ปานกลาง
4.037M60.192M8.884BBRL6.722.18BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENJU3ENJOEI ON NM
2.19BRL−4.78%−0.11BRL
มีแรงขาย
1.574M3.447M434.414MBRL−0.60BRLการค้าปลีก
MBLY3MOBLY ON NM
3.15BRL3.28%0.10BRL
มีแรงขาย
676.7K2.132M335.443MBRL−0.80BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
BOAS3BOA VISTA ON NM
8.00BRL−2.08%−0.17BRL
มีแรงซื้อ
714.1K5.713M4.255BBRL28.090.29BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
3.67BRL−1.61%−0.06BRL
มีแรงขาย
131.917M484.136M24.508BBRL41.960.09BRLการค้าปลีก
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.88BRL2.13%0.06BRL
มีแรงขาย
470.3K1.354M419.171MBRL9.630.29BRL555บริการเชิงพาณิชย์
EPAR3EMBPAR S/A ON
15.00BRL−6.25%−1.00BRL
มีแรงขาย
2.9K43.5K222.909MBRL3.224.97BRLการผลิตของผู้ผลิต
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.43BRL−2.80%−0.07BRL
มีแรงขาย
656.1K1.594M496.338MBRL3.800.66BRLการเงิน
MEAL3IMC S/A ON NM
2.14BRL−1.83%−0.04BRL
มีแรงขาย
3.343M7.154M610.848MBRL−0.28BRLบริการผู้บริโภค
PTBL3PORTOBELLO ON NM
8.25BRL−1.90%−0.16BRL
มีแรงขาย
697.9K5.758M1.109BBRL5.601.50BRLการผลิตของผู้ผลิต
HBOR3HELBOR ON NM
3.17BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
596.3K1.89M420.64MBRL4.170.76BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CAML3CAMIL ON NM
7.98BRL2.05%0.16BRL
มีแรงขาย
2.931M23.386M2.809BBRL6.831.15BRL6.5Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CEBR3CEB ON
14.00BRL5.26%0.70BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
7009.8K972.663MBRL0.1617.35BRLสาธารณูปโภค
TEND3TENDA ON NM
5.18BRL1.77%0.09BRL
มีแรงขาย
2.296M11.892M498.39MBRL−1.99BRL13.895Kการเงิน
AMAR3LOJAS MARISAON NM
2.41BRL−1.23%−0.03BRL
มีแรงขาย
3.436M8.281M825.826MBRL−0.25BRLการค้าปลีก
CARD3CSU CARDSYSTON NM
13.91BRL5.86%0.77BRL
มีแรงซื้อ
262.9K3.657M572.313MBRL8.931.47BRL6.2Kบริการเชิงพาณิชย์
INEP3INEPAR ON
0.82BRL−3.53%−0.03BRL
มีแรงขายรุนแรง
886.2K726.684K142.773MBRL0.117.72BRLการผลิตของผู้ผลิต
PDGR3PDG REALT ON NM
1.31BRL−1.50%−0.02BRL
มีแรงขาย
807.4K1.058M73.533MBRL−2.15BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ANIM3ANIMA ON NM
5.45BRL−1.09%−0.06BRL
มีแรงขาย
1.09M5.941M2.171BBRL−0.15BRLอื่นๆ
EMBR3EMBRAER ON NM
12.68BRL−1.86%−0.24BRL
มีแรงขายรุนแรง
9.322M118.199M9.315BBRL214.620.06BRL15.427Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
23.91BRL−2.17%−0.53BRL
มีแรงขายรุนแรง
1.304M31.183M5.647BBRL16.951.44BRL3.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRNR3PRINER ON NM
6.84BRL0.88%0.06BRL
มีแรงซื้อ
180.2K1.233M262.569MBRL17.930.38BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CVCB3CVC BRASIL ON NM
12.44BRL−1.27%−0.16BRL
มีแรงขาย
6.392M79.51M2.798BBRL−2.62BRLบริการผู้บริโภค
MLAS3MULTILASER ON NM
4.64BRL−1.90%−0.09BRL
มีแรงขายรุนแรง
3.062M14.21M3.771BBRL4.980.95BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ETER3ETERNIT ON NM
13.10BRL0.54%0.07BRL
มีแรงขาย
988K12.943M809.145MBRL2.994.36BRL1.647Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CGRA3GRAZZIOTIN ON
31.59BRL−1.28%−0.41BRL
มีแรงขาย
97.6K3.083M612.063MBRL3.588.93BRL2.612Kการค้าปลีก
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.74BRL5.48%0.35BRL
มีแรงซื้อ
10.262M69.167M4.688BBRL13.570.47BRL4.692Kระบบขนส่ง
LLIS3LE LIS BLANCON NM
1.54BRL−1.91%−0.03BRL
มีแรงขาย
59.9K92.246K106.03MBRL−11.68BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
YDUQ3YDUQS PART ON NM
17.73BRL−1.34%−0.24BRL
ปานกลาง
2.259M40.047M5.353BBRL34.390.52BRL17.726Kบริการผู้บริโภค
NGRD3NEOGRID ON NM
2.29BRL4.09%0.09BRL
มีแรงซื้อ
1.215M2.783M542.124MBRL42.800.05BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
SBFG3GRUPO SBF ON NM
23.75BRL1.89%0.44BRL
มีแรงซื้อ
1.916M45.5M5.771BBRL11.172.27BRLการค้าปลีก
LIPR3ELETROPAR ON
66.66BRL2.55%1.66BRL
มีแรงซื้อ
70046.662K784.248MBRL39.181.66BRLสาธารณูปโภค
BLUT3B TECH EQI ON
1.07BRL2.88%0.03BRL
ปานกลาง
75.8K81.106K14.121MBRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EQPA3EQTL PARA ON
5.15BRL−5.33%−0.29BRL
มีแรงขายรุนแรง
9.7K49.955K11.4BBRL11.720.46BRLสาธารณูปโภค
AMBP3AMBIPAR ON NM
30.05BRL−1.60%−0.49BRL
มีแรงขาย
781.7K23.49M3.394BBRL23.921.28BRLบริการเชิงพาณิชย์
ONCO3ONCOCLINICASON NM
5.92BRL0.17%0.01BRL
มีแรงขาย
474.6K2.81M2.765BBRL−0.69BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ORVR3ORIZON ON NM
31.90BRL−1.30%−0.42BRL
มีแรงขาย
362.7K11.57M2.279BBRL−0.87BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AERI3AERIS ON NM
3.64BRL−1.62%−0.06BRL
มีแรงขาย
1.747M6.358M2.789BBRL40.930.09BRLการผลิตของผู้ผลิต
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.61BRL3.60%0.16BRL
ปานกลาง
9.852M45.415M25.148BBRL5.220.85BRL6.5Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FRAS3FRAS-LE ON N1
9.86BRL−1.89%−0.19BRL
มีแรงขาย
288.3K2.843M2.633BBRL0.83BRLการผลิตของผู้ผลิต
NEXP3NEXPE ON NM
0.74BRL−1.33%−0.01BRL546.9K404.706K97.819MBRL−0.96BRLการเงิน
BAHI3BAHEMA ON MA
13.55BRL−5.18%−0.74BRL
มีแรงขายรุนแรง
25.9K350.945K320.946MBRL−2.58BRLบริการผู้บริโภค
SQIA3SINQIA ON NM
18.75BRL−0.79%−0.15BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
824K15.45M1.629BBRL52.690.36BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
TECN3TECHNOS ON NM
2.50BRL1.21%0.03BRL
ปานกลาง
316.9K792.25K181.256MBRL7.850.36BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SEER3SER EDUCA ON NM
7.93BRL−2.10%−0.17BRL
มีแรงขาย
411K3.259M1.021BBRL19.870.41BRLบริการผู้บริโภค
RDNI3RNI ON NM
7.90BRL4.50%0.34BRL
มีแรงขาย
15.4K121.66K333.404MBRL37.690.20BRL296การเงิน
ATMP3ATMASA ON NM
2.00BRL5.26%0.10BRL
มีแรงขาย
10.8K21.6K53.416MBRL−5.22BRLบริการเชิงพาณิชย์
OSXB3OSX BRASIL ON NM
6.37BRL0.79%0.05BRL
ปานกลาง
22.9K145.873K20.053MBRL0.1638.93BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LEVE3METAL LEVE ON NM
23.10BRL−0.43%−0.10BRL
มีแรงขาย
602.5K13.918M2.964BBRL5.254.42BRL7.395Kการผลิตของผู้ผลิต
ALLD3ALLIED ON NM
12.69BRL5.22%0.63BRL
มีแรงขาย
92.9K1.179M1.183BBRL4.063.13BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
WIZS3WIZ S.A. ON NM
8.58BRL−0.81%−0.07BRL
มีแรงซื้อ
1.512M12.976M1.372BBRL7.361.18BRL2.518Kการเงิน
HYPE3HYPERA ON NM
38.76BRL4.98%1.84BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.687M220.42M24.505BBRL17.292.17BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DMMO3DOMMO ON
1.18BRL−0.84%−0.01BRL
มีแรงขาย
11.738M13.85M601.428MBRL6.390.19BRLแร่พลังงาน
VIIA3VIA ON NM
3.00BRL0.33%0.01BRL
ปานกลาง
59.874M179.623M4.794BBRL−0.29BRLการค้าปลีก
CSNA3SID NACIONALON
19.84BRL4.97%0.94BRL
ปานกลาง
14.734M292.321M26.163BBRL3.146.01BRL35.179Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OPCT3OCEANPACT ON NM
2.66BRL0.76%0.02BRL
มีแรงขาย
633.2K1.684M526.747MBRL−0.24BRL2.265Kบริการเชิงพาณิชย์
RSID3ROSSI RESID ON NM
2.59BRL−1.89%−0.05BRL
มีแรงขาย
66.6K172.494K59.886MBRL−11.73BRLการเงิน
GFSA3GAFISA ON NM
1.47BRL2.08%0.03BRL
มีแรงขาย
4.566M6.712M495.61MBRL5.740.25BRL426สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EUCA3EUCATEX ON N1
15.24BRL−0.07%−0.01BRL
มีแรงซื้อ
2.1K32.004K1.098BBRL3.294.64BRLการผลิตของผู้ผลิต
SMFT3SMART FIT ON NM
15.66BRL−2.37%−0.38BRL
มีแรงขายรุนแรง
922.1K14.44M9.181BBRL−1.43BRLบริการผู้บริโภค
VLID3VALID ON NM
10.24BRL4.49%0.44BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
460.1K4.711M828.199MBRL16.960.58BRLบริการเชิงพาณิชย์
AGRO3BRASILAGRO ON NM
30.74BRL−0.32%−0.10BRL
ปานกลาง
722K22.194M3.049BBRL3.947.96BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APER3ALPER S.A. ON NM
35.37BRL1.11%0.39BRL
มีแรงซื้อ
16.7K590.679K536.941MBRL116.330.31BRLการเงิน
POSI3POSITIVO TECON NM
7.74BRL0.26%0.02BRL
ปานกลาง
1.329M10.285M1.082BBRL5.121.51BRL4Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์