ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นบราซิลที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์

ใครจะสนเกี่ยวกับหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในปี 2550 บริษัทบราซิลเหล่านี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์อาจเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีกว่าสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด และส่งผลให้มีศักยภาพในการทำกำไร เช่นเดียวกับจุดสูงสุดตลอดกาล มีสองวิธีในการอ่านข้อมูลนี้: 1) ธุรกิจกำลังไปได้ดีและน่าจะไปได้สวยอีกเรื่อยๆ และ 2) กำลังเข้าสู่ดินแดนที่เกินจริงและอาจหวนกลับลงไปในไม่ช้า

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
22.30 BRL−0.80%−0.18 BRL
มีแรงซื้อ
7.23M161.233M BRL12.784B BRL2.459.09 BRL440การเงิน
BBAS3BRASIL ON NM
44.87 BRL2.06%0.91 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
10.51M471.597M BRL128.032B BRL4.3010.43 BRL85.953Kการเงิน
CEAB3CEA MODAS ON NM
5.09 BRL−4.68%−0.25 BRL
มีแรงซื้อ
8.152M41.496M BRL1.569B BRL58.640.09 BRL5.647Kการค้าปลีก
CRPG3CRISTAL ON
55.00 BRL9.78%4.90 BRL
มีแรงซื้อ
60033K BRL1.289B BRL16.133.41 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSMG3COPASA ON NM
20.18 BRL0.45%0.09 BRL
มีแรงซื้อ
2.327M46.961M BRL7.652B BRL7.552.67 BRL10.185Kสาธารณูปโภค
CURY3CURY S/A ON NM
14.45 BRL2.56%0.36 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
4.101M59.264M BRL4.218B BRL11.661.24 BRLการเงิน
CXSE3CAIXA SEGURION NM
10.450 BRL0.10%0.010 BRL
มีแรงซื้อ
1.82M19.021M BRL31.35B BRL9.691.08 BRLการเงิน
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
10.09 BRL1.10%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
131.7K1.329M BRL942.263M BRLการเงิน
DIRR3DIRECIONAL ON NM
18.60 BRL4.26%0.76 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.141M58.424M BRL2.697B BRL11.621.61 BRLการเงิน
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
23.29 BRL0.09%0.02 BRL
มีแรงซื้อ
3.37M78.487M BRL12.932B BRL13.491.73 BRL3.337Kสาธารณูปโภค
ESTR3ESTRELA ON
20.24 BRL26.42%4.23 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.1K62.744K BRL91.182M BRL−6.33 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FESA3FERBASA ON N1
65.00 BRL3.17%2.00 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1006.5K BRL4.661B BRL5.8711.06 BRL3.22Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GGPS3GPS ON NM
15.140 BRL0.33%0.050 BRL
มีแรงซื้อ
1.519M22.999M BRL10.177B BRL18.630.81 BRL140Kบริการเชิงพาณิชย์
GRND3GRENDENE ON NM
7.22 BRL1.69%0.12 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.33M16.819M BRL6.514B BRL11.520.63 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.440 BRL4.24%0.140 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.721M19.681M BRL2.616B BRL−0.03 BRLระบบขนส่ง
IGBR3IGB S/A ON
153.00 BRL18.33%23.70 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.1K321.3K BRL191.326M BRLการเงิน
LAVV3LAVVI ON NM
6.620 BRL−0.45%−0.030 BRL
มีแรงซื้อ
376.6K2.493M BRL1.31B BRL10.830.61 BRLการเงิน
LEVE3METAL LEVE ON NM
41.66 BRL0.29%0.12 BRL
มีแรงซื้อ
284.4K11.848M BRL5.345B BRL8.514.90 BRL7.514Kการผลิตของผู้ผลิต
LIPR3ELETROPAR ON
72.40 BRL0.42%0.30 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
60043.44K BRL851.778M BRL31.532.30 BRLสาธารณูปโภค
LOGN3LOG-IN ON NM
51.03 BRL−0.66%−0.34 BRL
มีแรงซื้อ
165.1K8.425M BRL5.401B BRL13.953.66 BRLระบบขนส่ง
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
8.05 BRL2.42%0.19 BRL
มีแรงซื้อ
1.155M9.299M BRL673.86M BRL5.951.35 BRLการเงิน
MTRE3MITRE REALTYON NM
5.78 BRL1.40%0.08 BRL
มีแรงซื้อ
1.326M7.664M BRL611.378M BRL13.210.44 BRLการเงิน
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
7.600 BRL0.00%0.000 BRL
มีแรงซื้อ
593.1K4.508M BRL1.552B BRL10.280.77 BRLการเงิน
POMO3MARCOPOLO ON N2
3.74 BRL−0.27%−0.01 BRL
มีแรงซื้อ
327.1K1.223M BRL4.188B BRL6.000.63 BRL12.682Kการผลิตของผู้ผลิต
RAIL3RUMO S.A. ON NM
22.63 BRL3.00%0.66 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
24.898M563.444M BRL41.94B BRL64.180.35 BRL8.5Kระบบขนส่ง
ROMI3ROMI ON NM
17.47 BRL3.80%0.64 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.013M17.688M BRL1.55B BRL6.672.45 BRLการผลิตของผู้ผลิต
SAPR3SANEPAR ON N2
4.09 BRL2.25%0.09 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
557.2K2.279M BRL6.282B BRL5.240.78 BRL6.199Kสาธารณูปโภค
SMFT3SMART FIT ON NM
18.90 BRL−3.42%−0.67 BRL
มีแรงซื้อ
6.179M116.776M BRL11.08B BRL136.360.14 BRLบริการผู้บริโภค
STBP3SANTOS BRP ON NM
10.20 BRL−0.68%−0.07 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
6.894M70.318M BRL8.81B BRL23.210.44 BRL3.264Kระบบขนส่ง
TEND3TENDA ON NM
8.63 BRL2.37%0.20 BRL
มีแรงซื้อ
2.936M25.339M BRL830.329M BRL−5.36 BRL37.502Kการเงิน
TGMA3TEGMA ON NM
22.86 BRL0.75%0.17 BRL
มีแรงซื้อ
166.9K3.815M BRL1.507B BRL8.612.66 BRLระบบขนส่ง
UGPA3ULTRAPAR ON NM
18.00 BRL1.98%0.35 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
11.043M198.77M BRL19.628B BRL12.291.47 BRL9.92Kการค้าปลีก
VLID3VALID ON NM
14.25 BRL−0.56%−0.08 BRL
มีแรงซื้อ
570.5K8.13M BRL1.119B BRL11.191.27 BRLบริการเชิงพาณิชย์
VULC3VULCABRAS ON NM
16.67 BRL−1.36%−0.23 BRL
มีแรงซื้อ
324.6K5.411M BRL4.099B BRL8.232.03 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร