หุ้นเพนนี — ตลาดหุ้นบราซิล

มีให้สำหรับนักลงทุนในวงกว้าง หุ้นราคาถูกหาซื้อได้ง่ายและอาจนำมาซึ่งกำไรมหาศาล แต่จงเลือกอย่างชาญฉลาด: หุ้นราคาต่ำมักจะขาดสภาพคล่อง ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปจะมีผู้ซื้อน้อยกว่า ดังนั้นจึงอาจขายสินทรัพย์เหล่านี้ได้ยาก

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
OIBR3OI ON N1
0.67BRL1.52%0.01BRL
มีแรงขาย
18.524M12.411M4.45BBRL−1.51BRL39.052Kการสื่อสาร
NEXP3NEXPE ON NM
0.75BRL−2.60%−0.02BRL461.4K346.05K101.785MBRL−0.96BRLการเงิน
INEP3INEPAR ON
0.82BRL2.50%0.02BRL
มีแรงขาย
444.1K364.162K139.923MBRL0.127.72BRLการผลิตของผู้ผลิต
VIVR3VIVER ON NM
0.91BRL1.11%0.01BRL
มีแรงขาย
522.2K475.202K128.612MBRL−0.68BRL142สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
JFEN3JOAO FORTES ON
0.97BRL1.04%0.01BRL
มีแรงขาย
5.7K5.529K100.996MBRL−1.80BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BLUT3B TECH EQI ON
1.09BRL2.83%0.03BRL
ปานกลาง
40.4K44.036K14.321MBRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DMMO3DOMMO ON
1.17BRL1.74%0.02BRL
ปานกลาง
3.161M3.699M586.138MBRL6.450.19BRLแร่พลังงาน
PDGR3PDG REALT ON NM
1.32BRL1.54%0.02BRL
มีแรงขาย
324.4K428.208K72.972MBRL−2.15BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GFSA3GAFISA ON NM
1.43BRL2.88%0.04BRL
มีแรงขาย
2.998M4.287M468.638MBRL5.860.25BRL426สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
1.45BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
64.3K93.235K251.585MBRL25.160.06BRL3.631Kระบบขนส่ง
LLIS3LE LIS BLANCON NM
1.59BRL3.25%0.05BRL
มีแรงขาย
25.7K40.863K106.03MBRL−11.68BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CTSA3SANTANENSE ON
1.67BRL−4.02%−0.07BRL
มีแรงขายรุนแรง
1.3K2.171K137.984MBRL7.390.24BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GETT3GETNET BR ON
1.81BRL5.23%0.09BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
150.4K272.224K3.276BBRL6.940.26BRL1.3Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RNEW3RENOVA ON N2
1.90BRL4.40%0.08BRL
มีแรงซื้อ
8.3K15.77K181.987MBRL−0.21BRLสาธารณูปโภค
ATMP3ATMASA ON NM
1.91BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
10019151.013MBRL−5.22BRLบริการเชิงพาณิชย์
CASH3MELIUZ ON NM
1.99BRL2.05%0.04BRL
ปานกลาง
12.944M25.759M1.567BBRL−0.05BRL155บริการเชิงพาณิชย์
NGRD3NEOGRID ON NM
2.19BRL0.46%0.01BRL
มีแรงขาย
203.8K446.322K516.083MBRL42.410.05BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
MEAL3IMC S/A ON NM
2.20BRL6.28%0.13BRL
มีแรงขาย
1.354M2.979M590.867MBRL−0.28BRLบริการผู้บริโภค
POMO3MARCOPOLO ON N2
2.27BRL−0.44%−0.01BRL
มีแรงขาย
2.6K5.902K2.413BBRL4.590.51BRL9.682Kการผลิตของผู้ผลิต
ENJU3ENJOEI ON NM
2.33BRL1.30%0.03BRL
ปานกลาง
238K554.54K456.234MBRL−0.60BRLการค้าปลีก
AMAR3LOJAS MARISAON NM
2.40BRL2.13%0.05BRL
ปานกลาง
1.15M2.759M805.266MBRL−0.25BRLการค้าปลีก
IRBR3IRBBRASIL REON NM
2.41BRL0.84%0.02BRL
มีแรงขาย
3.65M8.796M3BBRL−0.54BRL457การเงิน
RPMG3PET MANGUINHON
2.44BRL−0.41%−0.01BRL
มีแรงขาย
400976165.826MBRL−5.35BRLแร่พลังงาน
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.49BRL1.63%0.04BRL
มีแรงขาย
58K144.42K500.423MBRL3.810.66BRLการเงิน
TECN3TECHNOS ON NM
2.50BRL2.46%0.06BRL
ปานกลาง
111.3K278.25K176.905MBRL7.860.37BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
WEST3WESTWING ON NM
2.56BRL−3.03%−0.08BRL
ปานกลาง
54.8K140.288K290.921MBRL−0.41BRLการค้าปลีก
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
2.63BRL0.38%0.01BRL
มีแรงซื้อ
20.8K54.704K1.994BBRL1.850.25BRL493บริการเชิงพาณิชย์
RSID3ROSSI RESID ON NM
2.65BRL2.32%0.06BRL
มีแรงขาย
20.8K55.12K59.886MBRL−11.73BRLการเงิน
TCSA3TECNISA ON NM
2.65BRL1.92%0.05BRL
มีแรงขาย
93.1K246.715K191.41MBRL−2.51BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
COGN3COGNA ON ON NM
2.65BRL0.00%0.00BRL
มีแรงซื้อ
8.364M22.163M4.965BBRL−0.26BRLบริการเชิงพาณิชย์
OPCT3OCEANPACT ON NM
2.68BRL0.75%0.02BRL
ปานกลาง
162.5K435.5K526.747MBRL−0.24BRL2.265Kบริการเชิงพาณิชย์
ATOM3ATOMPAR ON
2.75BRL5.36%0.14BRL
มีแรงซื้อ
24.2K66.55K62.131MBRL10.310.25BRLการเงิน
MODL3MODALMAIS ON N2
2.78BRL−1.07%−0.03BRL
มีแรงขาย
9002.502K1.749BBRL5.740.50BRLการเงิน
BRIT3BRISANET ON NM
2.80BRL−1.06%−0.03BRL
มีแรงขาย
70.1K196.28K1.271BBRL34.890.09BRLการสื่อสาร
RCSL3RECRUSUL ON
2.80BRL−1.75%−0.05BRL
มีแรงขาย
556.2K1.557M110.73MBRL−0.02BRLบริการการกระจายสินค้า
MBLY3MOBLY ON NM
2.88BRL−3.03%−0.09BRL
มีแรงขาย
256.7K739.296K316.275MBRL−0.80BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.92BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
154.4K450.848K424.992MBRL9.970.29BRL555บริการเชิงพาณิชย์
VIIA3VIA ON NM
2.97BRL1.71%0.05BRL
มีแรงขาย
16.963M50.379M4.667BBRL−0.19BRLการค้าปลีก
CEAB3CEA MODAS ON NM
3.07BRL−1.60%−0.05BRL
มีแรงขาย
1.269M3.895M961.725MBRL3.351.02BRLการค้าปลีก
HBOR3HELBOR ON NM
3.12BRL0.00%0.00BRL
มีแรงขาย
502.9K1.569M414.006MBRL4.340.76BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SGPS3SPRINGS ON NM
3.20BRL4.92%0.15BRL
มีแรงขาย
200.4K641.28K152.5MBRL−3.07BRL9.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.21BRL3.55%0.11BRL
มีแรงซื้อ
2.897M9.299M2.357BBRL−0.45BRLระบบขนส่ง
ESPA3ESPACOLASER ON NM
3.27BRL0.62%0.02BRL
มีแรงขาย
1.172M3.832M793.766MBRL4.780.74BRLบริการผู้บริโภค
CIEL3CIELO ON EJ NM
3.44BRL1.78%0.06BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
9.041M31.099M9.132BBRL10.040.34BRLบริการเชิงพาณิชย์
UCAS3UNICASA ON NM
3.45BRL−0.29%−0.01BRL
ปานกลาง
83.5K288.075K228.659MBRL9.430.39BRL455สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DOTZ3DOTZ SA ON NM
3.46BRL2.37%0.08BRL
มีแรงซื้อ
23.7K82.002K446.391MBRL−0.62BRL452บริการทางด้านเทคโนโลยี
SHOW3TIME FOR FUNON NM
3.60BRL0.84%0.03BRL
ปานกลาง
19.9K71.64K240.663MBRL−0.95BRLบริการผู้บริโภค
PFRM3PROFARMA ON NM
3.60BRL−1.10%−0.04BRL
มีแรงขายรุนแรง
22.1K79.56K446.303MBRL5.610.64BRL7.077Kบริการการกระจายสินค้า
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.60BRL−1.64%−0.06BRL
มีแรงขาย
67.7K243.72K1.397BBRL16.800.22BRLบริการผู้บริโภค
ALPK3ESTAPAR ON NM
3.61BRL−1.63%−0.06BRL
มีแรงขาย
2.7K9.747K786.945MBRL−1.13BRLบริการผู้บริโภค
PDTC3PADTEC ON NM
3.65BRL−1.62%−0.06BRL
มีแรงขาย
9.9K36.135K291.049MBRL11.240.33BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AZEV3AZEVEDO ON
3.70BRL1.37%0.05BRL
ปานกลาง
4001.48K166.072MBRL22.770.16BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AERI3AERIS ON NM
3.74BRL−1.06%−0.04BRL
มีแรงขาย
399.2K1.493M2.896BBRL43.030.09BRLการผลิตของผู้ผลิต
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
3.77BRL1.34%0.05BRL
มีแรงขาย
60.374M227.609M24.842BBRL44.320.09BRLการค้าปลีก
NINJ3GETNINJAS ON NM
3.80BRL−1.81%−0.07BRL
มีแรงขาย
46.5K176.7K194.369MBRL−0.87BRL237บริการเชิงพาณิชย์
MELK3MELNICK ON NM
3.85BRL3.22%0.12BRL
ปานกลาง
31.4K120.89K754.148MBRL9.630.41BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAPR3SANEPAR ON N2
3.88BRL−0.77%−0.03BRL
มีแรงซื้อ
111.9K434.172K5.949BBRL4.820.81BRL6.281Kสาธารณูปโภค
DMVF3D1000VFARMA ON NM
3.92BRL1.55%0.06BRL
มีแรงขาย
1.1K4.312K195.327MBRL103.070.04BRL3.536Kบริการการกระจายสินค้า
KRSA3KORA SAUDE ON NM
4.00BRL2.04%0.08BRL
มีแรงซื้อ
117.9K471.6K3.024BBRL−0.06BRLการเงิน
CLSA3CLEARSALE ON NM
4.17BRL1.96%0.08BRL
มีแรงขาย
272.9K1.138M768.618MBRL5.270.78BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
TRIS3TRISUL ON NM
4.20BRL3.19%0.13BRL
ปานกลาง
667.4K2.803M746.848MBRL6.520.65BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FIQE3UNIFIQUE ON NM
4.25BRL−0.47%−0.02BRL
มีแรงขาย
41.9K178.075K1.546BBRL20.540.22BRL1.572Kการสื่อสาร
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
4.36BRL1.87%0.08BRL
มีแรงขาย
1.599M6.97M9.456BBRL13.280.34BRLการค้าปลีก
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.37BRL1.39%0.06BRL
มีแรงขาย
123.1K537.947K1.214BBRL−0.15BRLบริการการกระจายสินค้า
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.38BRL7.35%0.30BRL
มีแรงขาย
5.893M25.811M22.689BBRL5.010.85BRL6.5Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TRAD3TC ON NM
4.60BRL0.88%0.04BRL
ปานกลาง
404K1.858M1.284BBRL1059.090.00BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
LUPA3LUPATECH ON NM
4.78BRL2.14%0.10BRL
ปานกลาง
167.2K799.216K136.708MBRL−2.54BRL412การผลิตของผู้ผลิต
MLAS3MULTILASER ON NM
4.83BRL1.68%0.08BRL
มีแรงขาย
451.2K2.179M3.86BBRL5.240.95BRLเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BIDI3BANCO INTER ON N2
4.91BRL4.47%0.21BRL
มีแรงขาย
431.5K2.119M12.331BBRLการเงิน
KLBN3KLABIN S/A ON N2
4.96BRL0.20%0.01BRL
มีแรงขาย
8.5K42.16K24.816BBRL7.680.66BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAMB3CAMBUCI ON
4.99BRL1.84%0.09BRL
มีแรงซื้อ
4.5K22.455K207.148MBRL6.050.80BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TEND3TENDA ON NM
5.02BRL2.66%0.13BRL
มีแรงขาย
734.7K3.688M470.488MBRL−1.99BRL13.895Kการเงิน
BEES3BANESTES ON
5.04BRL1.00%0.05BRL
มีแรงซื้อ
3.3K16.632K1.577BBRLการเงิน
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.06BRL−0.20%−0.01BRL
มีแรงขาย
1.1K5.566K7.633BBRL7.630.65BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SYNE3SYN PROP TECON NM
5.11BRL−0.58%−0.03BRL
มีแรงขาย
177.5K907.025K784.592MBRLการเงิน
LAVV3LAVVI ON NM
5.14BRL1.98%0.10BRL
มีแรงซื้อ
218.3K1.122M1.041BBRL6.250.83BRLการเงิน
MTRE3MITRE REALTYON ED NM
5.25BRL0.32%0.02BRL
มีแรงขาย
51.3K269.325K560.607MBRL25.010.23BRLการเงิน
ANIM3ANIMA ON NM
5.56BRL0.36%0.02BRL
มีแรงขาย
215.5K1.198M2.207BBRL−0.15BRLอื่นๆ
EVEN3EVEN ON NM
5.56BRL4.32%0.23BRL
ปานกลาง
494.1K2.747M1.088BBRL4.911.12BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ONCO3ONCOCLINICASON NM
5.87BRL1.21%0.07BRL
มีแรงขาย
278.9K1.637M2.709BBRL−0.69BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
JSLG3JSL ON NM
5.93BRL1.54%0.09BRL
มีแรงขาย
210.2K1.246M1.625BBRL6.001.01BRLระบบขนส่ง
CURY3CURY S/A ON NM
6.21BRL0.98%0.06BRL
มีแรงขาย
191.7K1.19M1.795BBRL6.081.03BRLการเงิน
PGMN3PAGUE MENOS ON NM
6.27BRL−0.79%−0.05BRL
มีแรงขาย
126K790.02K2.799BBRL20.200.32BRLการค้าปลีก
HBRE3HBR REALTY ON NM
6.36BRL6.00%0.36BRL
ปานกลาง
1.6K10.176K619.134MBRL4.331.50BRLการเงิน
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.40BRL1.27%0.08BRL
ปานกลาง
1.389M8.888M4.396BBRL13.120.47BRL4.692Kระบบขนส่ง
OSXB3OSX BRASIL ON NM
6.45BRL9.14%0.54BRL
ปานกลาง
2.3K14.835K18.605MBRL0.1638.93BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
6.50BRL2.20%0.14BRL
มีแรงซื้อ
78K507K532.392MBRL6.850.99BRLการเงิน
PRNR3PRINER ON NM
6.55BRL−0.61%−0.04BRL
มีแรงซื้อ
111.9K732.945K252.972MBRL17.690.38BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HAPV3HAPVIDA ON NM
6.61BRL−2.94%−0.20BRL
มีแรงขาย
14.642M96.785M48.605BBRL50.120.13BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CPLE3COPEL ON N2
6.62BRL1.85%0.12BRL
มีแรงซื้อ
189.5K1.254M19.053BBRL3.611.81BRL6.538Kสาธารณูปโภค
PMAM3PARANAPANEMAON NM
6.70BRL1.52%0.10BRL
มีแรงขาย
44.2K296.14K286.456MBRL−5.02BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
JHSF3JHSF PART ON NM
6.97BRL0.00%0.00BRL
มีแรงซื้อ
1.243M8.661M4.701BBRL4.881.47BRLการเงิน
LWSA3LOCAWEB ON NM
7.06BRL5.37%0.36BRL
ปานกลาง
18.02M127.222M3.952BBRL−0.03BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
LVTC3WDC NETWORKSON NM
7.07BRL2.46%0.17BRL
มีแรงขาย
89.9K635.593K446.175MBRL6.891.08BRL315บริการการกระจายสินค้า
RANI3IRANI ON NM
7.24BRL3.72%0.26BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
454.1K3.288M1.775BBRL6.231.12BRL2.21Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MILS3MILLS ON NM
7.35BRL−0.81%−0.06BRL
มีแรงซื้อ
160.5K1.18M1.767BBRL16.620.46BRL1.587Kการเงิน
BKBR3BK BRASIL ON NM
7.51BRL1.49%0.11BRL
มีแรงซื้อ
817.6K6.14M2.029BBRL−1.00BRLบริการผู้บริโภค
CXSE3CAIXA SEGURION NM
7.62BRL0.93%0.07BRL
มีแรงขาย
293.3K2.235M22.65BBRL11.100.67BRLการเงิน
STBP3SANTOS BRP ON NM
7.71BRL−0.52%−0.04BRL
มีแรงซื้อ
1.218M9.391M6.684BBRL25.100.32BRL2.931Kระบบขนส่ง
POSI3POSITIVO TECON NM
7.76BRL0.91%0.07BRL
ปานกลาง
442.1K3.431M1.075BBRL5.221.51BRL4Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์