ตลาดหุ้นบราซิล

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตามราคาตลาด — ตลาดหุ้นบราซิล

มูลค่าตามราคาตลาดแสดงมูลค่าของบริษัทโดยการคูณราคาหุ้นด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ คุณสามารถดูบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุดได้ที่นี่ หุ้นขนาดใหญ่มักเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
PETR3PETROBRAS ON N2
389.556B BRL32.20 BRL3.11%0.97 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
20.678M665.816M BRL2.3113.95 BRL45.149Kแร่พลังงาน
VALE3VALE ON NM
290.578B BRL68.67 BRL1.58%1.07 BRL
มีแรงซื้อ
27.288M1.874B BRL3.8118.04 BRL64.516Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
246.805B BRL23.20 BRL0.04%0.01 BRL
มีแรงซื้อ
257K5.962M BRL7.523.10 BRLการเงิน
ABEV3AMBEV S/A ON
233.408B BRL14.85 BRL0.20%0.03 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
29.635M440.086M BRL15.960.94 BRL52Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BBDC3BRADESCO ON N1
163.26B BRL14.22 BRL0.28%0.04 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
6.696M95.213M BRL8.431.69 BRL88.381Kการเงิน
WEGE3WEG ON NM
160.288B BRL38.15 BRL−0.13%−0.05 BRL
มีแรงขาย
7.224M275.603M BRL35.031.09 BRL39.137Kการผลิตของผู้ผลิต
BBAS3BRASIL ON NM
129.944B BRL45.52 BRL−0.04%−0.02 BRL
มีแรงซื้อ
11.091M504.849M BRL4.3610.43 BRL85.953Kการเงิน
SANB3SANTANDER BRON
113.94B BRL14.15 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงซื้อ
132.3K1.872M BRL7.791.82 BRL52.603Kการเงิน
BPAC3BTGP BANCO ON N2
109.308B BRL14.72 BRL4.18%0.59 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
9.6K141.312K BRL7.032.09 BRLการเงิน
ELET3ELETROBRAS ON N1
89.087B BRL38.02 BRL−0.45%−0.17 BRL
มีแรงซื้อ
8.543M324.805M BRL42.160.92 BRL9.67Kสาธารณูปโภค
ITSA3ITAUSA ON N1
88.543B BRL9.24 BRL0.22%0.02 BRL
มีแรงซื้อ
77.1K712.404K BRL6.561.41 BRLการเงิน
B3SA3B3 ON NM
81.143B BRL14.74 BRL2.29%0.33 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
52.315M771.117M BRL20.700.71 BRLการเงิน
RDOR3REDE D OR ON NM
71.157B BRL32.370 BRL2.37%0.750 BRL
มีแรงซื้อ
6.172M199.771M BRL58.870.61 BRL71Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VIVT3TELEF BRASILON
70.304B BRL42.43 BRL−0.31%−0.13 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.074M130.447M BRL17.002.50 BRLการสื่อสาร
RENT3LOCALIZA ON NM
66.89B BRL67.55 BRL−0.37%−0.25 BRL
มีแรงซื้อ
6.831M461.454M BRL33.772.03 BRL17.505Kการเงิน
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
61.877B BRL30.99 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงขาย
8.222M254.809M BRL9.243.35 BRL223การเงิน
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
61.589B BRL45.83 BRL−2.36%−1.11 BRL
มีแรงซื้อ
8.231M377.213M BRL3.3013.93 BRL42Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RADL3RAIADROGASILON NM
48.485B BRL28.33 BRL0.11%0.03 BRL
มีแรงซื้อ
4.753M134.652M BRL45.470.61 BRL53.443Kการค้าปลีก
RAIL3RUMO S.A. ON NM
42.496B BRL22.57 BRL−1.57%−0.36 BRL
มีแรงซื้อ
18.534M418.31M BRL64.010.35 BRL8.5Kระบบขนส่ง
GGBR3GERDAU ON N1
41.922B BRL22.19 BRL−0.22%−0.05 BRL
มีแรงซื้อ
91.6K2.033M BRL3.336.62 BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
JBSS3JBS ON NM
39.083B BRL17.66 BRL0.23%0.04 BRL
มีแรงซื้อ
9.699M171.29M BRL4.423.99 BRL260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SBSP3SABESP ON NM
36.739B BRL53.31 BRL−0.82%−0.44 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.645M140.994M BRL12.604.23 BRL14.98Kสาธารณูปโภค
EGIE3ENGIE BRASILON NM
35.558B BRL43.29 BRL−0.67%−0.29 BRL
มีแรงซื้อ
1.343M58.138M BRL12.183.55 BRL1.215Kสาธารณูปโภค
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
35.086B BRL30.78 BRL1.08%0.33 BRL
ปานกลาง
2.104M64.758M BRLสาธารณูปโภค
TIMS3TIM ON NM
34.49B BRL14.29 BRL0.28%0.04 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
7.208M102.998M BRL21.380.69 BRL9.406Kการสื่อสาร
HAPV3HAPVIDA ON NM
32.774B BRL4.24 BRL−2.53%−0.11 BRL
มีแรงซื้อ
104.303M442.245M BRL−0.13 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
EQTL3EQUATORIAL ON NM
32.416B BRL29.61 BRL1.96%0.57 BRL
มีแรงซื้อ
11.647M344.859M BRL34.320.87 BRLสาธารณูปโภค
CSAN3COSAN ON NM
31.998B BRL17.38 BRL1.46%0.25 BRL
มีแรงซื้อ
12.431M216.054M BRL−0.13 BRL53.498Kสาธารณูปโภค
CXSE3CAIXA SEGURION NM
31.08B BRL10.630 BRL2.61%0.270 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.202M34.032M BRL9.851.08 BRLการเงิน
CMIG3CEMIG ON N1
30.808B BRL17.74 BRL0.68%0.12 BRL
ปานกลาง
165.6K2.938M BRL9.681.83 BRL4.969Kสาธารณูปโภค
PRIO3PETRORIO ON NM
29.075B BRL34.79 BRL1.49%0.51 BRL
มีแรงขาย
21.786M757.925M BRL8.424.17 BRLแร่พลังงาน
CCRO3CCR SA ON NM
28.866B BRL14.06 BRL−1.61%−0.23 BRL
มีแรงซื้อ
8.664M121.819M BRL21.680.65 BRL18.086Kระบบขนส่ง
HYPE3HYPERA ON NM
27.988B BRL43.95 BRL−0.72%−0.32 BRL
มีแรงซื้อ
2.699M118.599M BRL16.672.67 BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
26.645B BRL3.88 BRL−2.76%−0.11 BRL
มีแรงซื้อ
122.487M475.249M BRL−0.11 BRLการค้าปลีก
CMIN3CSNMINERACAOON N2
26.021B BRL4.610 BRL−3.35%−0.160 BRL
มีแรงซื้อ
14.669M67.626M BRL9.270.50 BRL7.366Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KLBN3KLABIN S/A ON N2
23.891B BRL4.43 BRL−0.45%−0.02 BRL
มีแรงซื้อ
312K1.382M BRL5.250.84 BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CRFB3CARREFOUR BRON NM
23.143B BRL11.36 BRL3.46%0.38 BRL
มีแรงซื้อ
30.989M352.04M BRL18.450.62 BRLบริการการกระจายสินค้า
NTCO3GRUPO NATURAON NM
21.201B BRL15.44 BRL0.72%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
18.441M284.727M BRL−2.09 BRL866สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LREN3LOJAS RENNERON NM
20.277B BRL21.65 BRL2.51%0.53 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
18.79M406.808M BRL18.391.18 BRL26.208Kการค้าปลีก
NEOE3NEOENERGIA ON NM
20.222B BRL16.77 BRL0.66%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
2.04M34.218M BRL4.313.89 BRLสาธารณูปโภค
ENGI3ENERGISA ON N2
20.139B BRL13.29 BRL0.68%0.09 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
11.4K151.506K BRL12.411.08 BRL16.676Kสาธารณูปโภค
CPLE3COPEL ON N2
20.02B BRL6.97 BRL1.60%0.11 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.468M10.23M BRL17.750.39 BRL6.029Kสาธารณูปโภค
BRKM3BRASKEM ON N1
19.683B BRL25.34 BRL2.97%0.73 BRL
มีแรงซื้อ
27.4K694.316K BRL−5.07 BRL8.668Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UGPA3ULTRAPAR ON NM
19.498B BRL17.72 BRL−0.89%−0.16 BRL
มีแรงซื้อ
9.781M173.318M BRL12.101.47 BRL9.92Kการค้าปลีก
VBBR3VIBRA ON NM
19.344B BRL17.42 BRL0.40%0.07 BRL
มีแรงซื้อ
6.575M114.53M BRL15.091.15 BRL3.364Kการค้าปลีก
ENEV3ENEVA ON NM
18.39B BRL12.14 BRL4.57%0.53 BRL
มีแรงซื้อ
26.606M322.993M BRL39.600.31 BRL1.49Kสาธารณูปโภค
TOTS3TOTVS ON NM
17.981B BRL29.70 BRL0.44%0.13 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
4.861M144.384M BRL35.620.85 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
TRPL3TRAN PAULISTON N1
17.511B BRL29.83 BRL−0.33%−0.10 BRL
ปานกลาง
3K89.49K BRL7.963.75 BRL1.4Kสาธารณูปโภค
CSNA3SID NACIONALON
17.42B BRL12.91 BRL−2.27%−0.30 BRL
มีแรงซื้อ
15.39M198.685M BRL−0.44 BRL24.924Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ASAI3ASSAI ON NM
17.283B BRL12.780 BRL−0.16%−0.020 BRL
มีแรงซื้อ
35.735M456.698M BRL16.030.80 BRL76Kการค้าปลีก
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
16.968B BRL7.600 BRL−1.04%−0.080 BRL
มีแรงซื้อ
10.452M79.434M BRL15.370.49 BRLการค้าปลีก
PSSA3PORTO SEGUROON NM
15.579B BRL25.83 BRL6.65%1.61 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.471M141.311M BRL12.882.00 BRL12.716Kการเงิน
ENMT3ENERGISA MT ON
15.489B BRL70.49 BRL0.06%0.04 BRL
ปานกลาง
60042.294K BRL14.394.90 BRL3.324Kสาธารณูปโภค
MULT3MULTIPLAN ON N2
14.797B BRL27.08 BRL1.92%0.51 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
8.169M221.214M BRL19.941.37 BRLการเงิน
VAMO3VAMOS ON NM
14.559B BRL14.280 BRL−0.21%−0.030 BRL
มีแรงซื้อ
4.573M65.304M BRL19.910.72 BRL2.827Kการเงิน
EMBR3EMBRAER ON NM
14.362B BRL19.24 BRL−1.59%−0.31 BRL
มีแรงซื้อ
6.686M128.635M BRL−0.05 BRL18.873Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AURE3AUREN ON NM
14.24B BRL14.120 BRL−0.84%−0.120 BRL
มีแรงซื้อ
3.126M44.142M BRL4.852.91 BRLสาธารณูปโภค
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
13.8B BRL41.33 BRL1.13%0.46 BRL
มีแรงซื้อ
1.134M46.881M BRL27.131.53 BRL16.16Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EQPA3EQTL PARA ON
13.475B BRL6.08 BRL−0.33%−0.02 BRL
มีแรงขาย
23.6K143.488K BRL8.630.70 BRLสาธารณูปโภค
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
13.191B BRL22.80 BRL−0.91%−0.21 BRL
มีแรงซื้อ
7.012M159.864M BRL2.519.09 BRL440การเงิน
SMTO3SAO MARTINHOON NM
13.093B BRL38.09 BRL0.77%0.29 BRL
มีแรงซื้อ
1.55M59.051M BRL12.113.14 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
12.955B BRL23.35 BRL0.09%0.02 BRL
มีแรงซื้อ
5.219M121.852M BRL13.531.73 BRL3.337Kสาธารณูปโภค
TAEE3TAESA ON N2
12.87B BRL12.49 BRL0.40%0.05 BRL
มีแรงซื้อ
104.4K1.304M BRL3.373.70 BRL732บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CIEL3CIELO ON NM
12.429B BRL4.65 BRL1.09%0.05 BRL
มีแรงขาย
45.819M213.056M BRL7.570.62 BRLบริการเชิงพาณิชย์
REDE3REDE ENERGIAON
12.24B BRL5.75 BRL−0.86%−0.05 BRL
ปานกลาง
6.8K39.1K BRL9.110.63 BRL8.889Kสาธารณูปโภค
GOAU3GERDAU MET ON N1
11.814B BRL11.25 BRL0.45%0.05 BRL
มีแรงซื้อ
152.8K1.719M BRL3.083.65 BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMFT3SMART FIT ON NM
11.35B BRL20.50 BRL5.89%1.14 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
7.866M161.249M BRL147.910.14 BRLบริการผู้บริโภค
GGPS3GPS ON NM
10.237B BRL15.750 BRL3.41%0.520 BRL
มีแรงซื้อ
2.065M32.524M BRL19.380.81 BRL140Kบริการเชิงพาณิชย์
BRFS3BRF SA ON NM
9.339B BRL8.71 BRL0.58%0.05 BRL
มีแรงซื้อ
11.129M96.93M BRL−2.44 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALUP3ALUPAR ON N2
9.039B BRL9.76 BRL−0.61%−0.06 BRL
มีแรงซื้อ
22.2K216.672K BRL12.450.78 BRL851สาธารณูปโภค
USIM3USIMINAS ON N1
9.017B BRL7.25 BRL−0.41%−0.03 BRL
มีแรงซื้อ
206.8K1.499M BRL9.940.73 BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
8.632B BRL11.120 BRL1.09%0.120 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
12.668M140.865M BRL25.720.44 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRAP3BRADESPAR ON N1
8.608B BRL21.05 BRL0.29%0.06 BRL
ปานกลาง
59.6K1.255M BRL2.329.09 BRLการเงิน
ARZZ3AREZZO CO ON NM
8.569B BRL78.56 BRL1.25%0.97 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.192M93.628M BRL22.613.54 BRL7.45Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
STBP3SANTOS BRP ON NM
8.568B BRL9.87 BRL−0.50%−0.05 BRL
ปานกลาง
4.384M43.273M BRL22.460.44 BRL3.264Kระบบขนส่ง
INTB3INTELBRAS ON NM
8.567B BRL27.140 BRL3.79%0.990 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.316M35.705M BRL17.341.57 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
DASA3DASA ON NM
8.28B BRL11.29 BRL2.64%0.29 BRL
มีแรงซื้อ
774.1K8.74M BRL−1.06 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
8.076B BRL36.85 BRL1.77%0.64 BRL
มีแรงซื้อ
1.482M54.619M BRL7.994.67 BRL5.22Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RRRP33R PETROLEUMON NM
7.835B BRL33.180 BRL1.59%0.520 BRL
มีแรงซื้อ
5.27M174.845M BRL15.032.21 BRL531แร่พลังงาน
CSMG3COPASA ON NM
7.697B BRL19.91 BRL−1.92%−0.39 BRL
มีแรงซื้อ
2.168M43.165M BRL7.452.67 BRL10.185Kสาธารณูปโภค
AESB3AES BRASIL ON NM
7.572B BRL12.310 BRL−0.57%−0.070 BRL
มีแรงซื้อ
2.031M24.997M BRL53.410.24 BRLสาธารณูปโภค
CYRE3CYRELA REALTON NM
7.486B BRL19.58 BRL0.56%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
5.53M108.277M BRL9.202.13 BRLการเงิน
ALPA3ALPARGATAS ON N1
7.384B BRL11.14 BRL1.18%0.13 BRL
มีแรงซื้อ
10.8K120.312K BRL−0.16 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UNIP3UNIPAR ON
7.275B BRL68.53 BRL−0.52%−0.36 BRL
มีแรงซื้อ
18.7K1.282M BRL6.2610.94 BRL1.4Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DXCO3DEXCO ON NM
7.131B BRL8.85 BRL−1.45%−0.13 BRL
มีแรงซื้อ
2.893M25.606M BRL10.330.86 BRL15.236Kการผลิตของผู้ผลิต
WHRL3WHIRLPOOL ON
6.861B BRL4.67 BRL2.64%0.12 BRL
มีแรงซื้อ
3.1K14.477K BRL19.350.24 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GRND3GRENDENE ON NM
6.604B BRL7.43 BRL1.50%0.11 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.345M17.426M BRL11.860.63 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
6.415B BRL27.88 BRL2.65%0.72 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.522M70.319M BRL18.611.50 BRL4.43Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TTEN33TENTOS ON NM
6.343B BRL12.710 BRL−0.16%−0.020 BRL
มีแรงซื้อ
638.6K8.117M BRL10.261.25 BRLบริการเชิงพาณิชย์
SAPR3SANEPAR ON N2
6.342B BRL4.13 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงซื้อ
201.1K830.543K BRL5.290.78 BRL6.199Kสาธารณูปโภค
ODPV3ODONTOPREV ON NM
6.336B BRL11.67 BRL1.92%0.22 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.429M40.011M BRL15.050.78 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BEEF3MINERVA ON NM
6.251B BRL10.66 BRL−0.37%−0.04 BRL
มีแรงซื้อ
8.341M88.917M BRL9.471.13 BRL21Kบริการการกระจายสินค้า
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
6.109B BRL10.150 BRL3.47%0.340 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.486M15.084M BRL227.070.04 BRLสาธารณูปโภค
FLRY3FLEURY ON NM
6.029B BRL15.93 BRL2.44%0.38 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.376M53.772M BRL18.590.86 BRL20.8Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MRVE3MRV ON NM
5.713B BRL11.69 BRL−1.02%−0.12 BRL
มีแรงซื้อ
19.906M232.703M BRL−0.50 BRLการเงิน
COGN3COGNA ON ON NM
5.579B BRL3.11 BRL1.30%0.04 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
33.864M105.315M BRL−0.25 BRLบริการเชิงพาณิชย์
ARML3ARMAC ON NM
5.491B BRL15.650 BRL−1.39%−0.220 BRL
มีแรงซื้อ
421.7K6.6M BRL36.840.42 BRL4Kการเงิน
LEVE3METAL LEVE ON NM
5.416B BRL41.82 BRL−0.92%−0.39 BRL
มีแรงซื้อ
817.1K34.171M BRL8.544.90 BRL7.514Kการผลิตของผู้ผลิต
LOGN3LOG-IN ON NM
5.361B BRL49.27 BRL−2.72%−1.38 BRL
ปานกลาง
90.8K4.474M BRL13.473.66 BRLระบบขนส่ง
BRSR3BANRISUL ON N1
5.358B BRL13.40 BRL0.75%0.10 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.6K75.04K BRL7.701.74 BRL8.658Kการเงิน