บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหุ้นบราซิล

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
PETR3PETROBRAS ON N2
36.84BRL−2.26%−0.85BRL
มีแรงซื้อ
16.177M595.953M471.861BBRL3.2811.50BRL45.532Kแร่พลังงาน
VALE3VALE ON NM
77.78BRL−2.53%−2.02BRL
มีแรงขาย
30.632M2.383B390.377BBRL3.4922.88BRL72.266Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABEV3AMBEV S/A ON
14.22BRL−3.46%−0.51BRL
มีแรงขาย
29.517M419.726M231.937BBRL17.360.86BRL53Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
21.27BRL−1.21%−0.26BRL
มีแรงขาย
509.4K10.835M228.546BBRL7.642.83BRL99.6Kการเงิน
BBDC3BRADESCO ON N1
16.01BRL−1.84%−0.30BRL
มีแรงซื้อ
11.458M183.435M193.151BBRL7.402.00BRL87.274Kการเงิน
SANB3SANTANDER BRON
15.69BRL−2.61%−0.42BRL
มีแรงขาย
38.7K607.203K127.287BBRL7.872.05BRL48.834Kการเงิน
WEGE3WEG ON NM
26.43BRL−1.78%−0.48BRL
มีแรงขายรุนแรง
9.314M246.164M112.915BBRL29.990.90BRL36.987Kการผลิตของผู้ผลิต
BBAS3BRASIL ON NM
35.91BRL−1.43%−0.52BRL
มีแรงซื้อ
12.487M448.415M103.949BBRL84.597Kการเงิน
BPAC3BTGP BANCO ON N2
13.79BRL2.83%0.38BRL
มีแรงซื้อ
5.1K70.329K83.425BBRLการเงิน
ITSA3ITAUSA ON N1
9.59BRL−0.83%−0.08BRL
มีแรงขาย
83.2K797.888K83.292BBRL6.841.38BRLการเงิน
VIVT3TELEF BRASILON
49.57BRL−0.62%−0.31BRL
มีแรงขาย
1.911M94.708M83.064BBRL13.443.71BRL33.985Kการสื่อสาร
JBSS3JBS ON ED NM
34.99BRL−2.32%−0.83BRL
มีแรงขาย
7.864M275.168M77.843BBRL4.278.40BRL250Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
B3SA3B3 ON NM
11.55BRL−2.94%−0.35BRL
มีแรงขายรุนแรง
45.745M528.357M72.267BBRL15.420.77BRLการเงิน
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
50.92BRL−3.21%−1.69BRL
มีแรงขาย
4.6M234.237M70.983BBRL3.2716.07BRL37Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ELET3ELETROBRAS ON N1
42.59BRL−2.16%−0.94BRL
มีแรงซื้อ
13.01M554.075M67.993BBRL12.253.60BRL12.126Kสาธารณูปโภค
RDOR3REDE D OR ON NM
32.90BRL−2.69%−0.91BRL
มีแรงขาย
5.001M164.526M66.655BBRL42.430.80BRL67.285Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
25.41BRL−1.55%−0.40BRL
ปานกลาง
4.36M110.785M51.534BBRL13.101.97BRL188การเงิน
HAPV3HAPVIDA ON NM
6.81BRL4.45%0.29BRL
มีแรงขาย
162.118M1.104B46.535BBRL50.120.13BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GGBR3GERDAU ON EJ N1
21.10BRL−4.95%−1.10BRL
มีแรงขายรุนแรง
98.5K2.078M44.382BBRL2.389.36BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RENT3LOCALIZA ON NM
55.40BRL−2.09%−1.18BRL
ปานกลาง
6.683M370.26M42.559BBRL20.582.76BRL12.223Kการเงิน
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
35.77BRL−2.21%−0.81BRL
มีแรงซื้อ
4.535M162.213M42.149BBRL8.884.12BRLสาธารณูปโภค
CRFB3CARREFOUR BRON NM
19.05BRL−3.50%−0.69BRL
มีแรงขาย
3.901M74.31M39.208BBRL15.151.31BRL92.118Kบริการการกระจายสินค้า
CSAN3COSAN ON NM
18.30BRL−3.68%−0.70BRL
มีแรงขายรุนแรง
7.922M144.98M35.492BBRL5.773.31BRL41.763Kสาธารณูปโภค
EGIE3ENGIE BRASILON NM
42.81BRL−0.83%−0.36BRL
มีแรงซื้อ
1.897M81.219M35.224BBRL20.972.06BRL1.201Kสาธารณูปโภค
BRKM3BRASKEM ON N1
40.01BRL−3.24%−1.34BRL
มีแรงขาย
3.8K152.038K33.882BBRL2.3517.56BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TIMS3TIM ON NM
13.65BRL−0.80%−0.11BRL
มีแรงซื้อ
4.574M62.431M33.304BBRL10.791.27BRL9.337Kการสื่อสาร
SBSP3SABESP ON NM
44.57BRL−3.11%−1.43BRL
มีแรงขาย
3.425M152.657M31.441BBRL11.294.07BRL12.515Kสาธารณูปโภค
RADL3RAIADROGASILON NM
18.27BRL−1.46%−0.27BRL
มีแรงขาย
15.133M276.48M30.538BBRL42.790.44BRL50.573Kการค้าปลีก
RAIL3RUMO S.A. ON NM
15.61BRL−2.62%−0.42BRL
มีแรงขาย
9.614M150.068M29.708BBRL−0.05BRLระบบขนส่ง
EQTL3EQUATORIAL ON NM
23.33BRL−3.99%−0.97BRL
มีแรงขายรุนแรง
16.714M389.938M26.732BBRL6.463.76BRLสาธารณูปโภค
CCRO3CCR SA ON NM
13.02BRL−0.99%−0.13BRL
มีแรงซื้อ
12.307M160.24M26.563BBRL38.180.34BRL17.934Kระบบขนส่ง
CMIG3CEMIG ON N1
14.08BRL0.21%0.03BRL
มีแรงซื้อ
342.1K4.817M26.54BBRL6.451.68BRL5.025Kสาธารณูปโภค
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
3.72BRL−5.58%−0.22BRL
มีแรงขายรุนแรง
167.168M621.863M26.311BBRL44.320.09BRLการค้าปลีก
CSNA3SID NACIONALON
17.63BRL−5.82%−1.09BRL
มีแรงขายรุนแรง
10.361M182.664M25.836BBRL3.116.01BRL35.179Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LREN3LOJAS RENNERON NM
25.50BRL−2.04%−0.53BRL
มีแรงซื้อ
9.848M251.127M25.656BBRL26.220.99BRL25.474Kการค้าปลีก
KLBN3KLABIN S/A ON ED N2
4.95BRL−2.56%−0.13BRL
มีแรงขาย
82.6K408.87K25.152BBRL7.680.66BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NTCO3GRUPO NATURAON NM
16.95BRL−2.14%−0.37BRL
มีแรงขาย
9.405M159.42M23.915BBRL43.720.41BRL993สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.08BRL−4.45%−0.19BRL
มีแรงขายรุนแรง
8.864M36.164M23.746BBRL5.010.85BRL6.5Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HYPE3HYPERA ON NM
36.07BRL−3.68%−1.38BRL
มีแรงขาย
4.301M155.137M23.677BBRL17.542.17BRLเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VBBR3VIBRA ON NM
19.58BRL−2.10%−0.42BRL
มีแรงขายรุนแรง
7.665M150.071M22.749BBRL9.252.18BRL3.38Kบริการการกระจายสินค้า
CXSE3CAIXA SEGURION NM
7.55BRL0.94%0.07BRL
มีแรงขาย
2.337M17.644M22.44BBRL11.100.67BRLการเงิน
PRIO3PETRORIO ON NM
25.18BRL−5.05%−1.34BRL
มีแรงขาย
24.361M613.418M22.371BBRL9.072.93BRLแร่พลังงาน
NEOE3NEOENERGIA ON NM
18.05BRL−0.55%−0.10BRL
มีแรงซื้อ
1.815M32.759M22.03BBRL5.333.40BRL15.058Kสาธารณูปโภค
ASAI3ASSAI ON NM
15.40BRL−2.72%−0.43BRL
มีแรงซื้อ
6.843M105.379M21.326BBRL46.409Kการค้าปลีก
AMER3AMERICANAS ON NM
22.95BRL−0.30%−0.07BRL
มีแรงขาย
10.296M236.302M20.754BBRL46.750.49BRLการค้าปลีก
CPLE3COPEL ON N2
6.50BRL−0.46%−0.03BRL
มีแรงซื้อ
551.6K3.585M19.118BBRL3.611.81BRL6.538Kสาธารณูปโภค
ENGI3ENERGISA ON N2
13.75BRL−4.78%−0.69BRL
มีแรงขายรุนแรง
7.7K105.875K18.921BBRL9.511.55BRL33.025Kสาธารณูปโภค
ENEV3ENEVA ON NM
14.46BRL0.14%0.02BRL
มีแรงซื้อ
9.23M133.463M18.523BBRL14.760.99BRL1.224Kสาธารณูปโภค
TRPL3TRAN PAULISTON N1
31.20BRL1.93%0.59BRL
มีแรงขาย
50015.6K17.735BBRL6.774.52BRL1.4Kสาธารณูปโภค
SMTO3SAO MARTINHOON NM
47.19BRL−5.34%−2.66BRL
มีแรงซื้อ
1.633M77.075M17.267BBRL11.804.22BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TOTS3TOTVS ON NM
26.46BRL−0.86%−0.23BRL
มีแรงขาย
9.056M239.632M16.23BBRL43.340.62BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
UGPA3ULTRAPAR ON NM
13.29BRL−7.71%−1.11BRL
มีแรงขาย
15.126M201.027M15.702BBRL17.580.82BRL16.422Kแร่พลังงาน
BRFS3BRF SA ON NM
13.58BRL−5.10%−0.73BRL
มีแรงขาย
11.844M160.842M15.432BBRL−1.13BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MULT3MULTIPLAN ON N2
24.43BRL−4.76%−1.22BRL
มีแรงซื้อ
6.228M152.157M14.285BBRL26.520.98BRL8.015Kการเงิน
VAMO3VAMOS ON NM
14.17BRL−0.56%−0.08BRL
มีแรงซื้อ
3.679M52.126M13.808BBRL29.660.48BRL1.375Kการเงิน
ALPA3ALPARGATAS ON N1
17.91BRL−3.19%−0.59BRL
มีแรงขายรุนแรง
7.5K134.325K13.47BBRL17.961.03BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.50BRL−0.87%−0.18BRL
มีแรงซื้อ
1.765M36.174M13.302BBRL9.352.21BRL12.164Kการเงิน
BIDI3BANCO INTER ON N2
4.70BRL−6.93%−0.35BRL
มีแรงขาย
998.5K4.693M13.196BBRLการเงิน
USIM3USIMINAS ON N1
10.13BRL−1.84%−0.19BRL
มีแรงขาย
490.6K4.97M12.959BBRL1.367.58BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
REDE3REDE ENERGIAON
6.10BRL0.16%0.01BRL
มีแรงขาย
3001.83K12.852BBRL8.460.72BRL8.709Kสาธารณูปโภค
LCAM3LOCAMERICA ON NM
24.47BRL−2.04%−0.51BRL
มีแรงซื้อ
2.582M63.179M12.626BBRL12.741.98BRL4.854Kการเงิน
EQPA3EQTL PARA ON
5.30BRL−4.85%−0.27BRL
มีแรงขายรุนแรง
162.3K860.19K12.325BBRL12.000.46BRLสาธารณูปโภค
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
10.16BRL−5.22%−0.56BRL
มีแรงขาย
79K802.64K12.261BBRL2.304.67BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
21.67BRL−0.60%−0.13BRL
มีแรงซื้อ
3.626M78.569M12.105BBRL3.79BRL3.274Kสาธารณูปโภค
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
52.89BRL−4.22%−2.33BRL
มีแรงซื้อ
2.765M146.241M11.529BBRL10.985.05BRL2.917Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DASA3DASA ON NM
19.14BRL−0.62%−0.12BRL
มีแรงขาย
309.2K5.918M10.795BBRL−0.41BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SULA3SUL AMERICA ON N2
8.49BRL−3.85%−0.34BRL
มีแรงขาย
2.2K18.678K10.604BBRL10.620.84BRL960การเงิน
BRAP3BRADESPAR ON N1
23.73BRL−4.51%−1.12BRL
มีแรงขายรุนแรง
114.9K2.727M10.373BBRL1.1420.55BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UNIP3UNIPAR ON
92.84BRL−3.00%−2.87BRL
มีแรงซื้อ
29.8K2.767M10.283BBRL4.5521.02BRL1.4Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MRFG3MARFRIG ON NM
15.12BRL−2.07%−0.32BRL
มีแรงขาย
4.628M69.968M10.252BBRL2.526.12BRL31.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EMBR3EMBRAER ON NM
13.02BRL−5.79%−0.80BRL
มีแรงขายรุนแรง
10.086M131.32M10.153BBRL229.570.06BRL15.427Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
4.28BRL−6.55%−0.30BRL
มีแรงขายรุนแรง
5.484M23.473M10.119BBRL13.280.34BRLการค้าปลีก
SMFT3SMART FIT ON NM
16.03BRL−2.43%−0.40BRL
มีแรงขายรุนแรง
956.5K15.333M9.632BBRL−1.43BRLบริการผู้บริโภค
GGPS3GPS ON NM
13.81BRL−3.70%−0.53BRL
มีแรงขายรุนแรง
452.8K6.253M9.604BBRL0.6721.25BRL119.6Kบริการเชิงพาณิชย์
DXCO3DEXCO ON NM
11.79BRL−6.43%−0.81BRL
มีแรงขายรุนแรง
3.554M41.899M9.254BBRL5.242.41BRL14.228Kการผลิตของผู้ผลิต
INTB3INTELBRAS ON NM
26.83BRL−3.87%−1.08BRL
มีแรงขายรุนแรง
1.437M38.557M9.144BBRL24.451.14BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
CIEL3CIELO ON EJ NM
3.38BRL0.00%0.00BRL
มีแรงซื้อ
32.205M108.851M9.132BBRL10.040.34BRLบริการเชิงพาณิชย์
ARZZ3AREZZO CO ON NM
81.85BRL−1.11%−0.92BRL
มีแรงขาย
804K65.807M9.042BBRL20.664.09BRL5.276Kการค้าปลีก
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
10.98BRL−3.94%−0.45BRL
มีแรงขายรุนแรง
4.921M54.034M8.97BBRL25.320.45BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
RRRP33R PETROLEUMON NM
41.36BRL−4.19%−1.81BRL
มีแรงขาย
1.837M75.97M8.746BBRL−1.18BRL287แร่พลังงาน
GRND3GRENDENE ON EDJ NM
9.27BRL−2.42%−0.23BRL
มีแรงซื้อ
848.9K7.869M8.571BBRL14.350.66BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CBAV3CBA ON NM
14.24BRL−0.21%−0.03BRL
มีแรงขาย
3.137M44.665M8.503BBRL6.542.18BRLแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALUP3ALUPAR ON N2
8.88BRL1.25%0.11BRL
มีแรงซื้อ
8.7K77.256K7.724BBRL6.911.27BRL781สาธารณูปโภค
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.07BRL1.81%0.09BRL
มีแรงขาย
6.3K31.941K7.546BBRL7.630.65BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
22.19BRL−0.18%−0.04BRL
มีแรงขายรุนแรง
1.505M33.398M7.506BBRL14.911.50BRL15.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BEEF3MINERVA ON NM
12.19BRL−2.87%−0.36BRL
มีแรงขาย
8.754M106.711M7.332BBRL11.311.11BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRML3BR MALLS PARON NM
8.69BRL−4.40%−0.40BRL
มีแรงขาย
18.414M160.02M7.224BBRL41.020.23BRL610การเงิน
STBP3SANTOS BRP ON NM
7.75BRL−1.65%−0.13BRL
มีแรงซื้อ
7.743M60.01M6.796BBRL25.100.32BRL2.931Kระบบขนส่ง
RECV3PETRORECSA ON NM
25.80BRL−4.76%−1.29BRL
มีแรงซื้อ
1.232M31.786M6.733BBRL11.162.44BRLแร่พลังงาน
PETZ3PETZ ON NM
13.46BRL−2.46%−0.34BRL
มีแรงขาย
15.951M214.702M6.347BBRL79.580.17BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CEEB3COELBA ON
36.49BRL2.79%0.99BRL
มีแรงซื้อ
30010.947K6.335BBRL5.037.06BRLสาธารณูปโภค
MOVI3MOVIDA ON NM
16.44BRL−3.18%−0.54BRL
มีแรงซื้อ
1.713M28.158M6.135BBRL5.792.93BRL4.553Kการเงิน
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
10.61BRL−1.39%−0.15BRL
ปานกลาง
1.426M15.129M6.129BBRL−0.41BRLสาธารณูปโภค
SAPR3SANEPAR ON N2
3.91BRL0.26%0.01BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
280.5K1.097M5.964BBRL4.820.81BRL6.281Kสาธารณูปโภค
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
24.78BRL−0.64%−0.16BRL
มีแรงขาย
998.9K24.753M5.891BBRL19.741.26BRL3.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
20.32BRL−5.66%−1.22BRL
มีแรงขายรุนแรง
2.399M48.742M5.801BBRL2.787.76BRLการค้าปลีก
CYRE3CYRELA REALTON NM
14.27BRL−4.87%−0.73BRL
มีแรงขายรุนแรง
8.982M128.175M5.768BBRL6.312.38BRLการเงิน
SBFG3GRUPO SBF ON NM
23.47BRL−0.64%−0.15BRL
มีแรงขาย
1.277M29.964M5.74BBRL12.652.05BRLการค้าปลีก
ODPV3ODONTOPREV ON ED NM
9.91BRL−1.20%−0.12BRL
มีแรงขายรุนแรง
809.9K8.026M5.702BBRL13.270.76BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
19.35BRL−3.83%−0.77BRL
มีแรงขาย
2.286M44.234M5.334BBRL32.480.62BRLการเงิน