บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

111
หุ้น
55181.773B
เงินทุนของตลาด
49.186K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.77%
เปลี่ยนแปลง
+6.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+49.22%
ประสิทธิภาพ ปี
+50.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
A1KA34AKAMAI TECHNDRN
DR
47.03 BRL+2.02%50.0185.31B BRL33592.860.00 BRL0.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
A1NS34ANSYS INC DRN
DR
352.10 BRL+0.30%42.11122.319B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
A1TH34AUTOHOME INCDRN
DR
12.890 BRL+0.23%10.0015.491B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
A1UT34AUTODESK INCDRN
DR
275.40 BRL−0.29%410.62235.644B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
A1YX34ALTERYX INC DRN
DR
10.490 BRL+2.44%10.0214.784B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
ACNB34ACCENTURE DRN
DR
1662.94 BRL+0.79%210.811.035T BRL30235.270.06 BRL−2.14%1.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADBE34ADOBE INC DRN
DR
59.95 BRL+0.52%3.312K0.321.364T BRL54500.000.00 BRL0.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADPR34AUTOMATIC DTDRN
DR
47.17 BRL−0.71%4495.44465.531B BRL2204.110.02 BRL+1237.50%1.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALLD3ALLIED ON NM
6.850 BRL+0.59%36.5K0.79634.832M BRL5.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
B1IL34BILIBILI INCDRN
DR
11.770 BRL+0.26%5.954K0.7223.797B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
B2HI34BILL HOLD DRN
DR
1.950 BRL+2.09%4450.3136.445B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
B2MB34BUMBLE INC DRN
DR
14.200 BRL−1.87%40.1313.101B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
BIDU34BAIDU INC DRN
DR
39.99 BRL−1.11%9790.51197.229B BRL6.965.74 BRL+381.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
12.910 BRL+1.10%145.2K0.521.085B BRL16.520.78 BRL−21.22%1.83%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
C1DN34CADENCE DESIDRN
DR
639.36 BRL−4.09%1111.48347.401B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
C1DW34CDW CORP DRN
DR
52.320 BRL+1.79%1001.10140.144B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
C1GP34COSTAR GROUPDRN
DR
4.080 BRL+0.74%40.02165.958B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
C2AC34CACI INTERNLDRN
DR
2.070 BRL+3.50%370.6835.463B BRL739.290.00 BRL+3.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
C2OU34COURSERA INCDRN
DR
51.290 BRL+1.77%200.0515.563B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
C2RN34CERENCE INC DRN
DR
20.000 BRL0.00%10.013.433B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
C2RW34CROWDSTRIKE DRN
DR
54.350 BRL+1.59%4890.08283.852B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
CLSA3CLEARSALE ON NM
3.710 BRL+1.64%515.5K0.63685.93M BRL−0.15 BRL+68.48%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CSCO34CISCO DRN
DR
48.00 BRL+1.27%7620.05965.075B BRL14545.450.00 BRL+13.79%2.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CTSH34COGNIZANT DRN
DR
346.85 BRL−1.00%60022.06173.767B BRL16595.690.02 BRL−11.44%1.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
D1DG34DATADOG INC DRN
DR
56.400 BRL−1.33%1940.38185.943B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
D1OC34DOCUSIGN INCDRN
DR
12.260 BRL+5.33%10.611K17.7447.441B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
D2KN34DRAFTKINGS DRN
DR
29.790 BRL+2.58%2421.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
D2OC34DOXIMITY INCDRN
DR
20.280 BRL0.00%390.0022.077B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
D2OX34AMDOCS LTD DRN
DR
52.750 BRL+0.76%30.2750.592B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
DOTZ3DOTZ SA ON NM
1.030 BRL0.00%83.2K0.77136.03M BRL−0.64 BRL+5.97%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
E2EF34EURONETWORLDDRN
DR
2.910 BRL−0.34%40.0320.412B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
E2PA34EPAM SYSTEMSDRN
DR
22.080 BRL+4.89%1.908K1.2775.067B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
E2ST34ELASTIC NV DRN
DR
48.320 BRL+3.69%4600.3555.498B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
EAIN34ELECTR ARTS DRN
DR
338.75 BRL+1.32%490.71179.421B BRL37638.890.01 BRL+8.43%0.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
F1NI34FIDELITY NATDRN
DR
18.49 BRL+0.65%10.16171.797B BRL−0.01 BRL−2740.00%2.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
F1SL34FASTLY INC DRN
DR
8.460 BRL+1.93%110.3510.84B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
F1TN34FORTINET INCDRN
DR
128.44 BRL+2.49%920.12193.943B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
F2IC34FAIR ISAAC CDRN
DR
124.920 BRL+1.96%20.05135.981B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
F2VR34FIVERR INTL DRN
DR
6.500 BRL−0.15%10.015.003B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
G1AR34GARTNER INC DRN
DR
540.20 BRL+1.82%40.37171.088B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
G1DS34GDS HOLDINGSDRN
DR
4.390 BRL−2.44%120.018.304B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
G2WR34GUIDEWIRE SWDRN
DR
41.170 BRL+9.03%20012.0539.856B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
GOGL34ALPHABET DRN A
DR
55.38 BRL−1.14%100.305K0.848.477T BRL46150.000.00 BRL−45.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GOGL35ALPHABET DRN C
DR
56.05 BRL−0.57%5.447K1.978.477T BRL46708.330.00 BRL−45.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
H2UB34HUBSPOT INC DRN
DR
49.910 BRL+3.06%1100.24121.873B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
I1FO34INFOSYS LTD DRN
DR
43.800 BRL+1.11%30.15358.911B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
I1QY34IQIYI INC DRN
DR
11.050 BRL−3.32%1090.0521.657B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
IBMB34IBM DRN
DR
793.95 BRL+0.90%210.29719.98B BRL20729.770.04 BRL+403.95%2.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INTB3INTELBRAS ON NM
21.810 BRL0.00%588.1K0.487.145B BRL13.721.59 BRL+24.12%2.40%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
INTU34INTUIT INC DRN
DR
64.15 BRL+0.55%5050.49787.306B BRL5482.910.01 BRL+42.68%0.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
J1NP34JUNIPER NETWDRN ED
DR
140.70 BRL+2.34%10.0045.288B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
K2CG34KINGSOFT CHLDRN
DR
3.430 BRL+2.08%2.209K3.025.201B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
LWSA3LOCAWEB ON NM
5.98 BRL−0.50%5.251M0.613.578B BRL−0.02 BRL−329.85%0.87%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
M1DB34MONGODB INC DRN
DR
94.020 BRL−0.41%6561.06134.909B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
M1SC34MSCI INC DRN
DR
56.90 BRL−2.20%1.8K3.05197.899B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
M1TA34META PLAT DRN
DR
58.500 BRL+2.65%36.48K0.554.13T BRL29250.000.00 BRL0.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
M1TC34MATCH GROUP DRN
DR
8.050 BRL+0.75%10.0043.126B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
M2ST34MICROSTRATEGDRN
DR
43.990 BRL+10.31%24.834K1.0843.947B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
MBLY3MOBLY ON NM
2.240 BRL+0.45%739.1K0.57237.472M BRL0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MSFT34MICROSOFT DRN
DR
77.00 BRL+1.85%82.053K0.9413.568T BRL35000.000.00 BRL+10.00%0.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
N1OW34SERVICENOW DRN
DR
68.700 BRL+1.93%3400.86693.772B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
N2ET34CLOUDFLARE DRN
DR
21.340 BRL+1.91%250.05126.906B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
N2TN34NUTANIX DRN
DR
55.920 BRL+2.46%910.9153.87B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
NETE34NETEASE DRN ED
DR
51.73 BRL+0.54%1890.18323.869B BRL8.805.88 BRL+10.18%1.62%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NFLX34NETFLIX DRN
DR
44.68 BRL+0.31%5.446K0.14973.579B BRL44680.000.00 BRL−96.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NGRD3NEOGRID ON NM
1.27 BRL0.00%339.9K0.86300.654M BRL32.990.04 BRL+450.00%1.16%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
O1KT34OKTA INC DRN
DR
17.550 BRL−3.57%1020.2658.587B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
ORCL34ORACLE DRN
DR
93.06 BRL+1.08%7840.501.522T BRL33235.710.00 BRL+55.56%1.11%บริการทางด้านเทคโนโลยี
P1YC34PAYCOM SOFTWDRN
DR
30.570 BRL+0.79%1313.3954.911B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2AN34PALOALTO NETDRN
DR
24.600 BRL+2.41%2.546K0.42455.587B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2AT34UIPATH INC DRN
DR
14.900 BRL+3.83%710.3765.216B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2CO34PROCORE TECHDRN
DR
30.210 BRL−16.85%200.0341.339B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2EG34PEGASYSTEMS DRN
DR
21.200 BRL+16.48%30.1421.317B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2IN34PINTERESTINCDRN
DR
28.580 BRL−0.07%100.15112.902B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2LT34PALANTIRTECHDRN
DR
29.210 BRL+3.73%6420.27184.402B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
P2WS34POWERSCHOOL DRN
DR
57.960 BRL+13.54%10.0122.152B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
R1OP34ROPER TECHNODRN
DR
263.00 BRL+0.11%200.01281.144B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
R2BL34ROBLOX CORP DRN
DR
20.260 BRL+4.54%6.007K1.61122.353B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
R2NG34RINGCENTRAL DRN
DR
5.690 BRL−4.85%10.0415.105B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
ROXO34NU HOLDINGS DRN
DR
6.840 BRL+1.94%1.902M0.52187.723B BRL18.120.38 BRL0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
S1NP34SYNOPSYS INCDRN
DR
662.36 BRL+1.29%623.33399.781B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S1PL34SPLUNK INC DRN
DR
37.160 BRL+0.11%4300.24125.222B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S1PO34SPOTIFY TECHDRN
DR
242.88 BRL+1.01%670.27183.324B BRL−0.01 BRL−155.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
S1YM34GEN DIGT INCDRN
DR
110.11 BRL+0.74%10.0770.22B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S2HO34SHOPIFY INC DRN
DR
2.990 BRL+1.70%2.209K0.07454.53B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S2MA34SMARTSHEET DRN
DR
27.630 BRL+5.62%10.1729.853B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S2NA34SNAP INC DRN
DR
12.430 BRL+3.50%1.109K2.19119.591B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S2NW34SNOWFLAKE DRN
DR
23.560 BRL+3.88%8.156K0.80303.549B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S2QS34SQUARESPACE DRN
DR
22.480 BRL−3.27%10.0318.582B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
S2QU34BLOCK INC. DRN
DR
13.660 BRL+1.56%3640.08206.924B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
SAPP34SAP SE DRN
DR
783.12 BRL+0.29%10.01911.956B BRL66933.330.01 BRL−27.33%0.99%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSFO34SALESFOR INCDRN
DR
56.30 BRL+1.66%50.912K1.081.185T BRL93833.330.00 BRL+500.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
STOC31STONE CO DR1
DR
77.740 BRL−1.08%32.924K1.0423.545B BRL25.113.10 BRL0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
T1AM34ATLASSIAN CODRN
DR
47.300 BRL+0.51%110.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
T1TW34TAKE-TWO INTDRN
DR
192.47 BRL+2.23%9440.74129.066B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
T1WL34TWILIO INC DRN
DR
13.870 BRL+1.61%3890.8961.28B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
T2TD34TRADE DESK DRN
DR
3.470 BRL+3.58%29.982K15.20165.958B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
TOTS3TOTVS ON EJ NM
34.36 BRL−0.69%3.756M1.1221.04B BRL27.571.25 BRL+62.79%1.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TRAD3TC ON NM
0.840 BRL−4.55%1.797M2.51246.529M BRL−0.37 BRL−386.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
U2PS34UPSTART HOLDDRN
DR
9.180 BRL+11.95%1.1K0.7914.178B BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี