หุ้นที่มีผลงานดีที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง แต่หุ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้ และอาจทำกำไรได้มากหากคุณคว้าโอกาสในการลงทุนก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
1 นาที ผันผวน %
5 นาที ผันผวน %
15นาที ผันผวน %
1 ชั่วโมง ผันผวน %
4ชั่วโมง ผันผวน %
ผันผวน %
1W ผันผวน %
1เดือน ผันผวน %
ผลประกอบการราย 3 เดือน
ผลประกอบการราย 6 เดือน
YTD Perf
ผลประกอบการรายปี
เบต้า 1 ปี
ความผันผวน
LAND3TERRASANTAPAON NM
−0.44%−0.44%−0.44%−0.44%0.20%−0.57%−0.87%4.68%45.43%43.07%33.27%99.59%−0.313.09%
PETR3PETROBRAS ON N2
0.05%0.05%0.05%0.05%1.51%1.40%2.84%12.65%14.04%68.02%33.25%90.15%1.112.52%
RECV3PETRORECSA ON NM
1.11%1.11%1.11%1.11%2.27%3.13%5.04%12.14%39.43%110.58%52.70%81.88%1.773.54%
AALR3ALLIAR ON NM
−0.59%−0.59%−0.59%−0.59%0.45%−0.49%2.28%4.07%22.42%18.68%34.94%80.52%−0.231.74%
LOGN3LOG-IN ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%−0.03%5.85%12.20%22.06%24.81%53.19%36.44%71.28%0.477.57%
ENMT3ENERGISA MT ON
0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%0.00%0.07%4.82%7.56%6.10%59.95%0.070.83%
UNIP3UNIPAR ON
−0.50%−0.50%−0.50%−0.50%0.76%1.99%2.04%4.76%16.98%24.30%5.02%58.49%0.702.51%
MOAR3MONT ARANHA ON
0.00%1.09%1.09%1.09%1.09%1.09%1.09%1.09%12.18%10.83%16.44%53.83%0.181.08%
SMTO3SAO MARTINHOON NM
0.30%0.30%0.30%0.30%0.87%−0.11%−2.00%−0.62%17.71%22.14%33.91%50.17%0.612.24%
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
0.05%0.05%0.05%0.05%0.39%0.08%3.49%10.40%34.06%59.07%48.75%49.85%0.571.30%
ENAT3ENAUTA PART ON NM
−0.15%−0.15%−0.15%−0.15%1.23%1.38%−0.50%−4.12%28.99%69.17%60.78%47.69%1.053.70%
CPLE3COPEL ON N2
0.00%0.00%0.00%0.00%0.76%0.30%5.06%9.94%13.42%30.54%19.02%43.46%0.842.28%
KEPL3KEPLER WEBERON
−0.59%−0.59%−0.59%−0.59%−0.16%−0.59%−1.84%−2.39%22.05%78.06%49.67%41.89%0.592.92%
PRIO3PETRORIO ON NM
1.47%1.47%1.47%1.47%1.15%2.45%−5.94%−4.57%4.51%18.73%23.27%41.40%1.183.53%
VULC3VULCABRAS ON NM
0.35%0.35%0.35%0.35%2.62%1.97%0.53%15.80%26.50%4.60%24.29%39.51%0.753.09%
BEEF3MINERVA ON NM
−0.16%−0.16%−0.16%−0.16%1.29%0.56%2.29%−4.65%30.04%44.52%21.21%37.67%0.393.02%
DMMO3DOMMO ON
−0.84%−0.84%−0.84%−0.84%0.85%−0.84%−2.48%−31.79%19.19%96.67%126.92%34.09%1.595.13%
ORVR3ORIZON ON NM
0.13%0.13%0.13%0.13%0.76%−1.30%−3.80%−9.76%8.17%19.16%18.59%33.36%0.945.58%
BLUT3B TECH EQI ON
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.88%11.46%−2.73%−24.65%−64.33%−35.15%31.29%2.515.77%
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.09%−0.14%2.74%7.47%14.82%14.71%29.00%0.521.62%
CMIG3CEMIG ON N1
−0.34%−0.34%−0.34%−0.34%3.29%2.99%4.78%1.30%14.94%14.52%5.51%28.55%1.144.01%
CBAV3CBA ON NM
0.34%0.34%0.34%0.34%0.74%1.77%13.21%−11.53%−22.31%21.51%10.93%27.54%1.796.87%
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
0.04%0.04%0.04%0.04%0.85%0.25%2.17%5.22%27.69%50.25%36.00%26.56%0.282.82%
JBSS3JBS ON ED NM
−0.12%−0.12%−0.12%−0.12%0.26%−0.06%−3.81%−6.10%−2.09%−4.69%−6.35%25.27%0.281.95%
EQPA3EQTL PARA ON
−2.83%−2.83%−2.83%−2.83%−4.63%−5.33%−3.74%−11.82%−13.71%3.95%2.61%24.12%0.195.63%
VAMO3VAMOS ON NM
0.41%0.41%0.41%0.41%0.83%0.41%5.77%7.32%25.62%15.71%22.37%23.73%1.712.84%
VIVT3TELEF BRASILON
0.02%0.02%0.02%0.02%0.52%0.14%1.62%−5.75%4.03%−0.21%6.88%22.45%0.281.61%
BBAS3BRASIL ON NM
0.08%0.08%0.08%0.08%0.24%3.64%5.38%11.38%5.72%33.73%32.10%21.66%0.953.65%
TIMS3TIM ON NM
−0.72%−0.72%−0.72%−0.72%−0.44%0.59%2.32%1.63%1.70%4.09%4.79%19.85%0.671.69%
BAZA3AMAZONIA ON
0.00%0.00%0.00%−0.15%0.53%0.27%3.05%0.70%16.14%20.59%14.48%18.18%0.283.02%
AGRO3BRASILAGRO ON NM
−0.39%−0.39%−0.39%−0.39%0.75%−0.32%−4.12%−9.56%10.28%33.39%13.42%17.10%0.554.80%
TECN3TECHNOS ON NM
1.21%1.21%1.21%1.21%2.46%1.21%−5.30%2.46%3.31%−7.89%11.96%17.00%1.725.39%
RRRP33R PETROLEUMON NM
−0.28%−0.28%−0.28%−0.28%1.92%1.75%0.69%−7.94%19.35%46.76%26.86%16.83%1.564.51%
EGIE3ENGIE BRASILON ED NM
−0.16%−0.16%−0.16%−0.16%1.21%1.28%2.95%5.78%11.74%13.89%17.64%15.12%0.381.79%
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
−0.47%−0.47%−0.47%−0.47%0.32%0.28%−1.20%0.16%9.88%19.12%27.62%14.77%0.581.70%
VITT3VITTIA ON NM
−2.10%−2.10%−2.10%−2.10%−1.84%0.54%−9.23%−6.81%−18.95%−9.45%−21.48%13.53%0.384.01%
SBSP3SABESP ON NM
0.28%0.28%0.28%0.28%0.72%0.33%1.52%3.21%23.98%34.16%16.76%12.89%0.984.00%
HYPE3HYPERA ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%2.38%4.98%4.00%3.58%19.82%36.52%38.22%12.33%0.885.13%
NEOE3NEOENERGIA ON NM
0.16%0.16%0.16%0.16%0.76%1.03%5.54%−0.64%19.71%15.99%19.79%12.18%0.632.33%
JALL3JALLESMACHADON NM
−0.42%−0.42%−0.42%−0.42%0.53%1.18%−3.67%−3.77%−11.28%−4.56%−9.58%11.26%0.432.25%
TRPL3TRAN PAULISTON N1
−0.03%−0.03%−0.03%−0.03%−0.03%0.32%−2.20%−7.67%−2.20%−5.67%1.93%8.89%0.100.38%
BRAP3BRADESPAR ON N1
0.56%0.56%0.56%0.56%1.59%2.59%3.22%−7.17%−4.00%30.87%14.69%8.04%0.982.73%
BMKS3BIC MONARK ON
−0.41%−0.41%−0.41%−0.41%−0.41%−0.41%0.00%5.67%17.65%14.05%8.60%7.87%0.210.42%
AMBP3AMBIPAR ON NM
−0.17%−0.17%−0.17%−0.17%0.43%−1.60%1.01%−13.73%−14.29%−34.09%−28.13%7.62%1.095.61%
BEES3BANESTES ON
0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.99%1.60%1.16%6.55%12.41%10.37%7.44%0.320.99%
VLID3VALID ON NM
0.49%0.49%0.49%0.49%1.19%4.49%9.64%13.65%−3.58%32.65%23.40%7.09%1.474.86%
ALUP3ALUPAR ON N2
0.34%0.34%0.34%0.34%0.79%0.22%2.99%3.46%12.37%15.41%15.98%6.75%0.511.80%
ELET3ELETROBRAS ON N1
0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.21%6.46%8.62%26.90%33.08%31.61%5.32%1.343.65%
RANI3IRANI ON NM
−0.69%−0.69%−0.69%−0.69%−1.51%−1.38%1.70%12.75%29.46%13.69%10.89%4.18%0.753.92%
MULT3MULTIPLAN ON N2
−0.08%−0.08%−0.08%−0.08%0.85%1.79%0.08%1.30%12.17%20.62%33.39%4.14%1.522.49%
AFLT3AFLUENTE T ON
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%−2.03%−3.38%7.30%10.76%5.85%3.70%0.390.00%
GRND3GRENDENE ON NM
−0.22%−0.22%−0.22%−0.22%0.55%0.44%0.66%−0.60%13.04%6.19%8.59%3.63%1.102.42%
BRPR3BR PROPERT ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%−1.30%5.79%2.35%23.31%26.52%26.52%3.33%1.103.65%
JHSF3JHSF PART ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%1.58%4.43%7.77%23.42%40.58%30.50%2.13%1.842.31%
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
0.09%0.09%0.09%0.09%1.04%0.94%1.51%6.90%−4.59%7.74%12.82%1.94%0.741.42%
LIPR3ELETROPAR ON
2.71%2.71%2.71%2.71%2.71%2.55%5.42%−0.51%8.64%8.64%−7.29%1.40%0.375.79%
INTB3INTELBRAS ON NM
−0.04%−0.04%−0.04%−0.04%0.85%0.62%−0.58%−2.77%−13.23%−5.10%−1.44%1.19%1.332.67%
MOVI3MOVIDA ON NM
−0.42%−0.42%−0.42%−0.42%−0.48%−0.30%0.37%−4.59%9.85%1.01%10.69%0.78%1.432.20%
SAPR3SANEPAR ON N2
0.78%0.78%0.78%0.78%0.78%0.78%2.10%0.26%3.20%6.80%5.67%0.74%0.561.56%
MILS3MILLS ON NM
−0.13%−0.13%−0.13%−0.13%0.80%2.58%6.78%2.35%19.73%34.53%19.16%0.14%2.193.82%
CGRA3GRAZZIOTIN ON
−0.60%−0.60%−0.60%−0.60%1.35%−1.28%9.69%−7.09%−15.12%−26.18%−17.18%−0.22%0.496.00%
CIEL3CIELO ON NM
−0.28%−0.28%−0.28%−0.28%0.85%2.90%9.23%5.23%26.43%69.25%56.92%−0.69%1.663.44%
ARZZ3AREZZO CO ON NM
−1.76%−1.76%−1.76%−1.76%1.18%0.20%−1.37%−8.60%−1.71%8.47%6.52%−2.51%1.453.90%
CCRO3CCR SA ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.70%4.57%5.00%1.73%9.68%13.14%−3.26%1.022.17%
MRFG3MARFRIG ON NM
−0.13%−0.13%−0.13%−0.13%0.07%1.35%−3.72%−19.84%−30.71%−36.87%−29.90%−3.57%0.652.30%
CAMB3CAMBUCI ON
0.42%0.42%0.42%0.42%−4.18%−3.99%−3.02%0.63%0.93%5.77%−1.74%−3.88%0.128.58%
CRFB3CARREFOUR BRON NM
−0.10%−0.10%−0.10%−0.10%1.13%1.23%2.49%−3.89%13.73%22.53%29.76%−3.89%1.272.32%
NEXP3NEXPE ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%1.37%−1.33%−3.90%−3.90%−3.90%1.565.48%
BRKM3BRASKEM ON N1
−0.19%−0.19%−0.19%−0.12%0.51%0.07%4.98%3.20%−8.58%6.65%−24.22%−4.03%0.701.83%
GGPS3GPS ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%−0.80%−7.37%−8.61%−17.28%−12.52%−13.74%−4.45%1.434.18%
PARD3IHPARDINI ON NM
−0.10%−0.10%−0.10%−0.10%0.36%−0.21%−0.31%11.36%−2.04%3.26%1.87%−4.99%0.914.35%
AGXY3AGROGALAXY ON NM
−1.09%−1.09%−1.09%−1.09%0.00%−1.09%6.54%3.20%−4.41%12.37%−5.22%−5.04%1.964.70%
BAHI3BAHEMA ON MA
−1.45%−1.45%−1.45%−1.45%−2.87%−5.18%−5.18%−9.55%−10.86%−0.37%−8.75%−5.90%0.575.46%
STBP3SANTOS BRP ON NM
−0.40%−0.40%−0.40%−0.40%−0.13%0.40%3.33%5.08%8.00%31.45%16.57%−5.91%1.872.71%
EQTL3EQUATORIAL ON NM
−0.84%−0.84%−0.84%−0.84%2.43%1.07%−1.62%−5.56%−3.03%3.22%7.10%−6.25%0.573.66%
ASAI3ASSAI ON NM
−0.44%−0.44%−0.44%−0.44%1.98%3.30%3.10%4.45%26.69%14.27%24.15%−6.44%0.994.07%
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
0.09%0.09%0.09%0.09%0.86%2.31%0.41%3.76%9.67%19.05%3.48%−6.51%0.412.59%
LCAM3LOCAMERICA ON NM
−0.16%−0.16%−0.16%−0.16%0.45%0.37%−0.65%4.18%−5.04%3.56%4.97%−6.69%1.392.03%
HAGA3HAGA S/A ON
2.11%2.11%2.11%0.89%0.59%−3.14%9.71%−12.40%−61.35%−17.32%−51.15%−7.12%1.2410.59%
KLBN3KLABIN S/A ON N2
−1.40%−1.40%−1.40%−1.40%−1.99%−1.40%−1.40%2.10%−8.06%−14.61%−10.22%−8.54%0.124.71%
POMO3MARCOPOLO ON N2
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%−1.30%−7.69%−1.91%−8.80%−8.71%0.551.33%
ITSA3ITAUSA ON N1
0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%1.68%2.86%0.73%−7.41%4.61%6.56%−8.83%0.791.88%
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%1.52%0.75%2.98%0.19%11.23%−9.32%−15.42%−9.32%0.553.06%
LEVE3METAL LEVE ON NM
0.17%0.17%0.17%0.17%2.17%−0.43%−6.21%−6.67%−7.98%−10.29%−12.01%−9.33%0.955.19%
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
0.33%0.33%0.33%0.33%−0.26%−0.32%8.30%12.00%−10.98%24.90%54.00%−9.41%1.023.20%
CEEB3COELBA ON
−1.37%−1.37%−1.37%−1.37%−1.37%−1.34%1.44%−0.55%5.29%3.45%7.46%−9.77%0.081.36%
ENGI3ENERGISA ON N2
1.76%1.76%1.76%1.76%2.40%7.17%1.47%−8.46%2.04%−0.12%9.52%−9.78%1.147.06%
SANB3SANTANDER BRON
0.94%0.94%0.94%0.94%1.71%1.90%2.95%6.29%6.85%3.41%17.17%−9.99%0.692.82%
GGBR3GERDAU ON EJ N1
0.14%0.14%0.14%0.14%0.78%3.47%3.50%2.84%10.15%14.01%1.53%−10.11%0.894.12%
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
0.21%0.21%0.21%0.21%−0.35%−2.42%−4.91%6.08%2.65%1.58%−4.71%−10.18%0.774.65%
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
−1.52%−1.52%−1.52%−1.52%0.39%−1.15%3.19%−0.44%−4.76%−9.09%−3.36%−10.72%1.424.67%
BPAC3BTGP BANCO ON N2
−1.01%−1.01%−1.01%−1.01%0.44%−3.05%−3.32%5.72%−13.15%0.66%6.95%−10.80%1.254.34%
RENT3LOCALIZA ON NM
0.22%0.22%0.22%0.22%0.02%0.71%−1.43%5.02%−4.64%3.78%5.15%−10.86%1.332.06%
TASA3TAURUS ARMASON N2
0.00%0.00%0.00%0.00%−1.07%−0.59%−2.64%−14.61%−1.23%4.85%−11.74%−10.91%0.742.37%
ENEV3ENEVA ON NM
−0.54%−0.54%−0.54%−0.54%0.88%0.75%9.12%8.16%8.64%−4.26%4.88%−11.35%1.142.39%
CSAN3COSAN ON NM
−0.05%−0.05%−0.05%−0.05%2.03%1.58%−2.21%−9.31%−12.47%−8.01%−12.19%−11.58%1.332.70%
PTNT3PETTENATI ON
0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%1.47%11.12%5.81%−17.40%−45.51%−17.95%−11.58%1.393.25%
FRAS3FRAS-LE ON N1
0.00%0.00%0.00%0.00%1.34%−1.89%−0.60%−10.85%−25.33%−23.51%−28.65%−12.05%0.735.49%
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
0.04%0.04%0.04%0.04%−0.95%−2.17%−3.63%−5.81%−8.89%−9.35%−5.81%−12.11%1.396.19%
TOTS3TOTVS ON NM
−0.22%−0.22%−0.22%−0.22%−0.11%0.49%1.70%−15.83%−15.43%−23.46%−6.04%−12.24%1.154.20%