ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นบราซิลที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นบราซิล ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
BEES3BANESTES ON
89.087.88 BRL−0.37%−0.03 BRL
มีแรงซื้อ
25.5K200.94K BRL2.66B BRLการเงิน
MTRE3MITRE REALTYON NM
88.405.70 BRL2.70%0.15 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
559.3K3.188M BRL587.05M BRL13.030.44 BRLการเงิน
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
87.1322.48 BRL3.74%0.81 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
12.516M281.366M BRL12.423B BRL2.479.09 BRL440การเงิน
CAMB3CAMBUCI ON
85.298.70 BRL3.57%0.30 BRL
มีแรงซื้อ
80.8K702.96K BRL355.111M BRL5.271.65 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TRIS3TRISUL ON NM
84.604.97 BRL3.33%0.16 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
967.3K4.807M BRL882.639M BRL10.580.47 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CEAB3CEA MODAS ON NM
83.865.34 BRL16.09%0.74 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
9.977M53.276M BRL1.418B BRL61.520.09 BRL5.647Kการค้าปลีก
DMVF3D1000VFARMA ON NM
83.334.55 BRL2.48%0.11 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
105.7K480.935K BRL224.677M BRL13.600.33 BRLบริการการกระจายสินค้า
SHOW3TIME FOR FUNON NM
82.362.61 BRL20.28%0.44 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
900.6K2.351M BRL146.285M BRL−0.08 BRLบริการผู้บริโภค
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
82.3123.27 BRL1.17%0.27 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
6.424M149.484M BRL12.771B BRL13.481.73 BRL3.337Kสาธารณูปโภค
LAVV3LAVVI ON NM
81.636.650 BRL1.99%0.130 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
494.2K3.286M BRL1.29B BRL10.880.61 BRLการเงิน
TGMA3TEGMA ON NM
81.4922.69 BRL1.29%0.29 BRL
มีแรงซื้อ
162.3K3.683M BRL1.477B BRL8.552.66 BRLระบบขนส่ง
YDUQ3YDUQS PART ON NM
81.0114.98 BRL6.47%0.91 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
11.017M165.032M BRL4.151B BRL265.130.06 BRL17.882Kบริการเชิงพาณิชย์
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
80.777.86 BRL3.97%0.30 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
559.5K4.398M BRL632.843M BRL5.811.35 BRLการเงิน
CYRE3CYRELA REALTON NM
80.7518.95 BRL1.45%0.27 BRL
มีแรงซื้อ
7.223M136.868M BRL7.183B BRL8.902.13 BRLการเงิน
COGN3COGNA ON ON NM
80.733.01 BRL4.15%0.12 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
31.531M94.908M BRL5.252B BRL−0.25 BRLบริการเชิงพาณิชย์
FRAS3FRAS-LE ON N1
80.4212.37 BRL2.66%0.32 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
267.4K3.308M BRL3.218B BRL12.171.02 BRLการผลิตของผู้ผลิต
HBRE3HBR REALTY ON NM
80.164.510 BRL2.50%0.110 BRL
มีแรงซื้อ
425.9K1.921M BRL454.032M BRL−0.05 BRLการเงิน
BRSR3BANRISUL ON N1
79.3013.34 BRL0.30%0.04 BRL
มีแรงซื้อ
4.2K56.028K BRL5.247B BRL7.671.74 BRL8.658Kการเงิน
ALPK3ESTAPAR ON NM
78.962.950 BRL−0.67%−0.020 BRL
มีแรงซื้อ
1.088M3.209M BRL636.847M BRL−0.74 BRLบริการผู้บริโภค
LEVE3METAL LEVE ON NM
78.7441.54 BRL0.78%0.32 BRL
มีแรงซื้อ
373.5K15.515M BRL5.289B BRL8.484.90 BRL7.514Kการผลิตของผู้ผลิต
BIOM3BIOMM ON MA
77.796.20 BRL−3.13%−0.20 BRL
มีแรงซื้อ
5.6K34.72K BRL536.731M BRL−1.19 BRL127เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CXSE3CAIXA SEGURION NM
77.7310.440 BRL1.95%0.200 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
3.128M32.657M BRL30.72B BRL9.681.08 BRLการเงิน
VULC3VULCABRAS ON ED NM
77.5416.90 BRL6.29%1.00 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
1.214M20.515M BRL3.91B BRL8.342.03 BRLสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LWSA3LOCAWEB ON NM
76.718.57 BRL11.88%0.91 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
14.71M126.063M BRL4.548B BRL154.410.06 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
MBLY3MOBLY ON NM
76.182.790 BRL−0.71%−0.020 BRL
มีแรงซื้อ
891.9K2.488M BRL299.237M BRL−0.84 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
VLID3VALID ON NM
75.8614.33 BRL1.70%0.24 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
435K6.234M BRL1.107B BRL11.251.27 BRLบริการเชิงพาณิชย์
RADL3RAIADROGASILON NM
75.7528.62 BRL1.02%0.29 BRL
มีแรงซื้อ
8.471M242.434M BRL48.536B BRL45.930.61 BRL53.443Kการค้าปลีก
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
75.337.500 BRL2.88%0.210 BRL
มีแรงซื้อ
17.339M130.04M BRL16.106B BRL15.170.49 BRLการค้าปลีก
UCAS3UNICASA ON NM
75.302.69 BRL2.67%0.07 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
45.9K123.471K BRL173.146M BRL6.760.40 BRL556สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HBOR3HELBOR ON NM
75.213.11 BRL4.36%0.13 BRL
มีแรงซื้อ
937.6K2.916M BRL395.428M BRL8.820.35 BRLการเงิน
SQIA3SINQIA ON NM
75.1120.85 BRL4.51%0.90 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
801.5K16.711M BRL1.733B BRL230.130.09 BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
LIPR3ELETROPAR ON
75.0272.10 BRL0.14%0.10 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
40028.84K BRL847.072M BRL31.402.30 BRLสาธารณูปโภค
CSMG3COPASA ON NM
74.9620.09 BRL0.75%0.15 BRL
มีแรงซื้อ
1.433M28.797M BRL7.561B BRL7.522.67 BRL10.185Kสาธารณูปโภค
SMTO3SAO MARTINHOON NM
74.8936.85 BRL1.88%0.68 BRL
มีแรงซื้อ
1.802M66.418M BRL12.528B BRL11.723.14 BRLอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DXCO3DEXCO ON NM
74.708.85 BRL0.00%0.00 BRL
มีแรงซื้อ
3.332M29.486M BRL7.028B BRL10.330.86 BRL15.236Kการผลิตของผู้ผลิต
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
74.7039.61 BRL2.64%1.02 BRL
มีแรงซื้อ
3.409M135.011M BRL13.03B BRL26.001.53 BRL16.16Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALLD3ALLIED ON NM
74.676.690 BRL0.75%0.050 BRL
มีแรงซื้อ
94.3K630.867K BRL618.985M BRLบริการทางด้านเทคโนโลยี
HAPV3HAPVIDA ON NM
74.454.10 BRL2.76%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
99.851M409.39M BRL30.062B BRL−0.13 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ONCO3ONCOCLINICASON NM
74.4111.150 BRL1.83%0.200 BRL
มีแรงซื้อ
1.32M14.715M BRL5.109B BRL62.890.19 BRLบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SBFG3GRUPO SBF ON NM
74.0310.64 BRL1.33%0.14 BRL
มีแรงซื้อ
2.922M31.09M BRL2.558B BRL14.100.78 BRLการค้าปลีก
RDOR3REDE D OR ON NM
74.0030.230 BRL4.24%1.230 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
9.41M284.473M BRL65.261B BRL54.970.61 BRL71Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SMFT3SMART FIT ON NM
73.9219.57 BRL2.73%0.52 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.629M110.15M BRL11.168B BRL141.200.14 BRLบริการผู้บริโภค
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
73.925.41 BRL6.71%0.34 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.849M31.642M BRL949.562M BRL−0.16 BRL8.2Kการค้าปลีก
MRVE3MRV ON NM
73.8710.70 BRL6.15%0.62 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
14.341M153.444M BRL4.877B BRL−0.50 BRLการเงิน
ENJU3ENJOEI ON NM
73.781.290 BRL7.50%0.090 BRL
มีแรงซื้อ
2.983M3.848M BRL240.292M BRL−0.22 BRLการค้าปลีก
HBSA3HIDROVIAS ON NM
73.383.300 BRL7.14%0.220 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.174M17.075M BRL2.342B BRL−0.03 BRLระบบขนส่ง
AZEV3AZEVEDO ON
72.821.69 BRL3.68%0.06 BRL
มีแรงซื้อ
306.8K518.492K BRL135.354M BRL3.970.43 BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OPCT3OCEANPACT ON NM
72.784.080 BRL1.24%0.050 BRL
มีแรงซื้อ
525.9K2.146M BRL798.041M BRL−0.45 BRL2.023Kบริการเชิงพาณิชย์
EZTC3EZTEC ON NM
72.6318.21 BRL3.29%0.58 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
4.119M74.998M BRL3.867B BRL15.161.20 BRLการเงิน
LPSB3LOPES BRASILON NM
72.592.37 BRL12.86%0.27 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
232K549.84K BRL305.645M BRL22.740.10 BRL458บริการเชิงพาณิชย์
TEND3TENDA ON NM
72.568.43 BRL3.44%0.28 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
2.777M23.411M BRL784.146M BRL−5.36 BRL37.502Kการเงิน
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
72.457.600 BRL0.93%0.070 BRL
มีแรงซื้อ
833.6K6.335M BRL1.538B BRL10.280.77 BRLการเงิน
RAIL3RUMO S.A. ON NM
72.4421.97 BRL5.52%1.15 BRL
มีแรงซื้อ
26.217M575.994M BRL38.585B BRL62.310.35 BRL8.5Kระบบขนส่ง
ANIM3ANIMA ON NM
72.413.22 BRL7.69%0.23 BRL
มีแรงซื้อ
12.319M39.668M BRL1.191B BRL−0.23 BRLอื่นๆ
EVEN3EVEN ON NM
72.396.50 BRL1.72%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
1.398M9.084M BRL1.292B BRL9.550.70 BRLการเงิน
STBP3SANTOS BRP ON NM
72.1910.27 BRL3.22%0.32 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
5.121M52.596M BRL8.594B BRL23.370.44 BRL3.264Kระบบขนส่ง
LOGG3LOG COM PROPON NM
71.3022.34 BRL−4.41%−1.03 BRL
มีแรงซื้อ
503.1K11.239M BRL2.361B BRL5.264.26 BRLการเงิน
RAPT3RANDON PART ON N1
71.279.30 BRL1.20%0.11 BRL
มีแรงซื้อ
18.3K170.19K BRL3.184B BRL6.581.41 BRL15.95Kการผลิตของผู้ผลิต
VIIA3VIA ON NM
71.072.51 BRL5.46%0.13 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
73.218M183.778M BRL3.804B BRL−0.42 BRLการค้าปลีก
IRBR3IRBBRASIL REON NM
71.0239.08 BRL2.84%1.08 BRL
มีแรงซื้อ
2.3M89.876M BRL2.647B BRL−15.84 BRL432การเงิน
MELK3MELNICK ON NM
71.014.15 BRL2.47%0.10 BRL
มีแรงซื้อ
149.5K620.425K BRL811.962M BRL10.420.41 BRLบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NTCO3GRUPO NATURAON NM
70.6914.39 BRL3.60%0.50 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
30.21M434.722M BRL19.209B BRL−2.09 BRL866สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LOGN3LOG-IN ON NM
70.5151.37 BRL2.74%1.37 BRL
มีแรงซื้อ
232.3K11.933M BRL5.292B BRL14.043.66 BRLระบบขนส่ง
B3SA3B3 ON NM
70.4114.30 BRL7.36%0.98 BRL
มีแรงซื้อรุนแรง
62.416M892.543M BRL75.005B BRL20.080.71 BRLการเงิน