หุ้นบราซิล ราคาสูงเกินมูลค่ามากที่สุด

หุ้นบราซิล ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปถูกรวบรวมไว้ในรายการด้านล่างและถูกจัดเรียงตาม Relative Strength Index: ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา และอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
RRPMG3PET MANGUINHON
85.903.28 BRL+6.84%337.8 K4.37222.004 M BRL−12.20 BRL+9.31%0.00%แร่พลังงาน
CBAV3CBA ON NM
81.377.280 BRL+5.20%7.46 M1.544.74 B BRL−1.64 BRL−285.26%4.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
AESB3AES BRASIL ON NM
80.5111.200 BRL0.00%5.471 M0.646.85 B BRL571.430.02 BRL−91.50%0.67%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
JBSS3JBS ON NM
79.0528.91 BRL−0.14%7.893 M0.7564.126 B BRL31.470.92 BRL−76.99%6.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DESK3DESKTOP ON NM
74.4616.340 BRL+1.11%398.7 K1.521.887 B BRL21.590.76 BRL+41.86%0.26%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ