อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
453.872M
เงินทุนของตลาด
14.758K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.44%
เปลี่ยนแปลง
−2.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+61.61%
ประสิทธิภาพ ปี
+51.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
GREEN GREENYARD
9.05-0.44%-0.04ขาย14.758K453.872M688.640.019279.00
โหลดเพิ่ม