เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

11
หุ้น
40.570B
เงินทุนของตลาด
141.989K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.37%
เปลี่ยนแปลง
−1.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.93%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALIMGDMS IMAGING
0.0200 EUR+8.11%54.185K1.2327.558M EUR−0.00 EUR+90.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ARGXARGENX SE
424.5 EUR−0.59%57.017K0.4925.227B EUR−6.92 EUR−20.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BIOSBIOSENIC
0.0602 EUR−5.35%5.688M13.469.857M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
CYADCELYAD ONCOLOGY
0.389 EUR+2.37%12.595K0.1310.079M EUR−1.36 EUR−27.63%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HYLHYLORIS
12.55 EUR+2.03%1.566K0.28344.405M EUR−0.45 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
IBABION BEAM APPLICATIONS
10.36 EUR−2.08%7.947K0.48314.237M EUR−0.68 EUR−147.83%1.39%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MDXHMDXHEALTH
3.1000 EUR+5.80%46.368K2.2379.954M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MITRAMITHRA
1.188 EUR−0.17%48.118K0.2382.239M EUR−1.41 EUR+46.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NYXHNYXOAH SA
4.44 EUR−0.67%78.944K5.52128.119M EUR−1.69 EUR−201.46%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SEQUASEQUANA MEDICAL
3.01 EUR−1.95%8.381K0.7586.705M EUR−1.32 EUR−4.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
UCBUCB
75.34 EUR−0.05%297.539K0.7314.26B EUR44.431.70 EUR−64.56%1.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ