บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

5
หุ้น
8.250B
เงินทุนของตลาด
14.268K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.22%
เปลี่ยนแปลง
+9.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.56%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.76%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACKBACKERMANS V.HAAREN
153.2 EUR−0.71%19.405K0.805.115B EUR8.4518.14 EUR+77.45%1.41%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CFEBCFE
8.09 EUR+3.72%6.684K1.75197.453M EUR5.441.49 EUR−62.01%3.59%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
DEMEDEME GROUP
100.2 EUR+1.62%4.934K0.652.496B EUR24.524.09 EUR1.06%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
EKOPEKOPAK NV
19.75 EUR+2.07%16.768K2.72286.857M EUR−0.08 EUR−141.28%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
MOURMOURY CONSTRUCT
390 EUR+0.52%380.53154.416M EUR7.2653.72 EUR+87.63%1.75%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม