สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
608.280M
เงินทุนของตลาด
103.118K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.42%
เปลี่ยนแปลง
−3.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.14%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AGFBAGFA-GEVAERT
1.354 EUR+0.89%248.421K0.34207.769M EUR−1.80 EUR−368.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BELYSBELYSSE GROUP NV
0.740 EUR0.00%1.934K0.5226.598M EUR−0.43 EUR−67.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
EVSEVS BROADC.EQUIPM.
27.95 EUR+0.18%29.577K1.51373.913M EUR10.482.67 EUR+87.15%4.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง