อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
208.129M
เงินทุนของตลาด
20
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−6.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.08%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.20%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
TERB TER BEKE
116.000.00%0.00ซื้อ30208.129M22.975.052363.00
โหลดเพิ่ม