บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

2
หุ้น
6.097B
เงินทุนของตลาด
7.547K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.27%
เปลี่ยนแปลง
+20.14%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.44%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.43%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AZEAZELIS GROUP NV
20.00 EUR+1.06%6.638K0.074.836B EUR26.440.76 EUR+97.62%0.98%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
FAGRFAGRON
17.32 EUR+0.12%1030.001.261B EUR18.720.93 EUR+21.68%1.02%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง