บริษัทเบลเยี่ยม companies operating in one industry: Engineering & Construction

The list below has บริษัทเบลเยี่ยม that operate under the same industry, Engineering & Construction. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACKBACKERMANS V.HAAREN
155.3 EUR+0.52%41.598K2.115.122B EUR8.5618.14 EUR+77.45%1.40%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CFEBCFE
7.44 EUR+0.54%4.813K1.21187.327M EUR5.001.49 EUR−62.01%3.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
DEMEDEME GROUP
128.2 EUR+0.79%14.392K1.143.22B EUR0.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
MLMAZMAZARO
4.32 EUR0.00%460.15บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MOURMOURY CONSTRUCT
440 EUR−0.90%100.13176.703M EUR8.1953.72 EUR+87.63%1.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม