การค้าปลีก (ภาค)

2
หุ้น
5.538B
เงินทุนของตลาด
64.609K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.46%
เปลี่ยนแปลง
+6.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
+68.41%
ประสิทธิภาพ ปี
+91.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
COLRCOLRUYT GROUP N.V.
41.64 EUR+0.43%65.934K0.505.424B EUR26.561.57 EUR−48.84%1.35%การค้าปลีก
ปานกลาง
SMARSMARTPHOTO GROUP
31.0 EUR+1.64%1.663K1.01114.16M EUR19.391.60 EUR−10.68%2.30%การค้าปลีก