ตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เบลเยียม

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
1.336B5.140.92%184.017K12
131.953B3.950.05%27.542K37
85.286B4.02-1.01%4.134K33
107.778B0.690.36%1.723M78
1.565B0.52-0.07%20.274K23
6.581B0.230.88%74.466K22
166.283B3.46-3.99%1.832K45
361.181B3.770.34%53212
236.465B3.411.33%81.903K850
34.933B0.500.09%247.172K414
10.589B1.262.57%28.929K36
%12
11.727B1.531.65%383.009K25
15.792B2.470.51%94.706K510
97.117B3.391.66%1.818K610
12.527B1.720.10%225.276K23
1894.954B1.220.86%17938
2.507B0.61-0.78%231.291K12
36.870B3.69-1.28%25.164K13
โหลดเพิ่ม