อื่นๆ (ภาค)

3
หุ้น
11.097M
เงินทุนของตลาด
235.336K
ปริมาณการซื้อขาย
+8.91%
เปลี่ยนแปลง
+2.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
−41.18%
ประสิทธิภาพ ปี
−36.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BELAMUNDI BEL 20 UCITS ETF DIST
53.30 EUR+1.52%2920.25อื่นๆ
LVXLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 VIX FUTURES ENH ROLL C EUR
1.5256 USD+1.41%5K0.74อื่นๆ
NYRNYRSTAR
0.1100 EUR+8.91%235.336K15.2711.097M EUR−0.01 EUR+83.04%0.00%อื่นๆ