ร้านค้าพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
7.684B
เงินทุนของตลาด
30.226K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.91%
เปลี่ยนแปลง
+2.13%
ประสิทธิภาพ เดือน
+148.21%
ประสิทธิภาพ ปี
+97.97%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
DIE D'IETEREN GROUP
135.70-2.58%-3.60ซื้อ41.383K7.556B24.715.70
SMAR SMARTPHOTO GROUP
34.00-0.29%-0.10ซื้อ1.739K127.835M15.242.24240.00
โหลดเพิ่ม