ตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เบลเยียม

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
684.617M2.13-0.15%2.895Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
474.988M3.94-1.24%3.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
101.325B0.682.52%1.188Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
755.364M0.770.00%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
162.294M-0.76%66.144Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
347.687M1.67-0.40%35.041Kการผลิตของผู้ผลิต1
221.734M-0.56%1.201Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.357B0.95%9.085Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
11.973B3.041.67%96.835Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
31.906M-1.65%975.385Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
281.440M3.330.48%13.673Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
955.517M2.820.69%6.299Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
36.372B3.74-0.09%17.065Kสาธารณูปโภค3
1.009B0.71-0.92%1.217Kการผลิตของผู้ผลิต3
1.873B1.33-0.29%46.633Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
613.845M-1.03%248.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
7.944B0.83-0.14%19.062Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
262.396M1.69%3.578Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
15.823B1.92-0.02%148.700Kการเงิน4
3.790B3.550.38%507.826Kการค้าปลีก1
383.172M0.39%13.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
193.775M2.590.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.733B0.610.87%107สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
89.140M0.40%13.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
600.698M1.01%421.117Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
91.629B3.500.09%1.103Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.212B1.222.92%444การผลิตของผู้ผลิต2
1.470B0.770.53%36.720Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
282.379B4.050.57%187บริการทางด้านเทคโนโลยี4
364.683B3.690.32%116แร่พลังงาน2
%บริการทางด้านเทคโนโลยี1
3.983M0.001.65%120การเงิน1
17.004B1.83-3.06%65.990Kการเงิน8
%อื่นๆ2
81.574B2.221.71%4.095Kการเงิน2
100.543B3.640.08%37.381Kการสื่อสาร4
2.537B0.602.32%904.286Kระบบขนส่ง2
1.195B0.850.61%57.228Kบริการการกระจายสินค้า1
1.050B0.38-3.69%12.294Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
2.012B2.983.18%39.763Kการผลิตของผู้ผลิต1
25.381M1.30%19.851Kอื่นๆ1
1.343B5.110.19%121.837Kบริการเชิงพาณิชย์2
125.442M0.99%203การผลิตของผู้ผลิต1
84.125B4.090.00%120สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.282B-1.68%25.080Kบริการผู้บริโภค1
66.902B5.371.05%35.003Kการเงิน3
2.213B3.07-1.90%1.209Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
8.137B0.981.80%56.676Kบริการผู้บริโภค1
10.827B1.411.98%463.668Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1809.344B0.960.80%340บริการทางด้านเทคโนโลยี4
16.540B1.04-0.37%409.795Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
15.759B-0.03%53.627Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
267.170M3.050.44%1.962Kบริการผู้บริโภค2
25.259B2.41-0.87%111.103Kการเงิน20
7.216B3.100.20%18.754Kการเงิน11
25.400B4.750.18%469.345Kการเงิน2
161.891B3.480.18%393เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
99.937M1.706.37%60การค้าปลีก1
32.809B4.702.81%2.072Kการสื่อสาร2
5.528B0.09-3.38%48.264Kบริการการกระจายสินค้า1
1.114B0.00-1.19%4.452Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม