เสื้อผ้า/รองเท้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
399.437M
เงินทุนของตลาด
2.398K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.66%
เปลี่ยนแปลง
+35.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.20%
ประสิทธิภาพ ปี
+34.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
VAN VAN DE VELDE
30.500.33%0.10ซื้อ7.691K399.437M14.362.121501.00
โหลดเพิ่ม