บริการผู้บริโภค (ภาค)

3
หุ้น
9.623B
เงินทุนของตลาด
5.654K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.17%
เปลี่ยนแปลง
+5.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.01%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
DIED'IETEREN GROUP
156.8 EUR+0.13%23.844K0.668.256B EUR19.378.09 EUR1.34%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
KINKINEPOLIS GROUP
45.30 EUR−0.22%13.317K0.671.217B EUR31.601.43 EUR0.40%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ROUROULARTA
12.85 EUR+1.98%1.594K1.17149.556M EUR−0.08 EUR−105.87%5.45%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ