เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

3
หุ้น
4.923B
เงินทุนของตลาด
66.946K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.92%
เปลี่ยนแปลง
+13.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.26%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BARBARCO
15.27 EUR−1.04%172.849K1.441.385B EUR16.240.94 EUR2.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MELEMELEXIS
86.35 EUR−0.86%25.523K0.863.519B EUR16.475.24 EUR+18.80%2.81%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
OPTICRESCENT
0.0096 EUR−2.04%20.5K0.0219.542M EUR−0.00 EUR+50.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง