การเงิน (ภาค)

47
หุ้น
82.202B
เงินทุนของตลาด
309.523K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.13%
เปลี่ยนแปลง
+7.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.80%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACCBACCENTIS
0.0278 EUR−1.42%218.246K1.2135.107M EUR46.330.00 EUR−86.96%0.00%การเงิน
AEDAEDIFICA
REIT
58.45 EUR+1.56%41.611K0.652.779B EUR60.250.97 EUR−92.43%5.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
AGSAGEAS
39.61 EUR+0.33%221.592K0.577.284B EUR7.435.33 EUR+21.01%5.30%การเงิน
ปานกลาง
ASCEASCENCIO
REIT
48.50 EUR+5.55%4.85K0.58319.905M EUR5.70%การเงิน
ปานกลาง
ATEBATENOR
5.48 EUR−1.08%34.697K0.28215.291M EUR−5.33 EUR−286.48%19.22%การเงิน
ปานกลาง
BANIBANIMMO A
3.60 EUR0.00%7940.7240.5M EUR−0.09 EUR−127.62%0.00%การเงิน
BEABBEAULIEU-AV. CERT
1.03 EUR−56.36%3000.97362.457K EURการเงิน
BELUBELUGA
2.30 EUR0.00%17.462K26.723.134M EUR−0.20 EUR−956.17%0.00%การเงิน
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
495 EUR+0.41%240.14198M EUR0.21%การเงิน
BREBBREDERODE
91.5 EUR+0.11%3.858K0.852.681B EUR0.93%การเงิน
มีแรงซื้อ
CANDCANDELA INVEST
3.90 EUR+18.18%1000.294.198M EUR−0.64 EUR0.00%การเงิน
COFBCOFINIMMO
REIT
65.45 EUR+1.32%63.71K1.272.404B EUR6.63%การเงิน
ปานกลาง
COMBCIE BOIS SAUVAGE
269 EUR+0.37%8962.34446.139M EUR102.362.63 EUR−95.25%2.08%การเงิน
ปานกลาง
CPINVCARE PROPERTY INVEST
REIT
13.06 EUR+2.35%38.423K1.04483.052M EUR21.780.60 EUR−83.76%6.09%การเงิน
มีแรงซื้อ
DIEGDIEGEM KENNEDYCERT
111 EUR0.00%360.8711.322M EURการเงิน
DISLDISTRI-LAND CERT
224 EUR+17.28%100.6813.91M EURการเงิน
GBLBGBL
73.18 EUR+0.66%251.689K1.0710.034B EUR56.861.29 EUR−40.99%2.63%การเงิน
มีแรงซื้อ
GIMBGIMV
45.40 EUR+3.53%40.786K3.611.265B EUR7.116.38 EUR−32.34%4.01%การเงิน
มีแรงซื้อ
HOMIHOME INVEST BELGIUM
REIT
14.72 EUR+0.55%7.73K0.58289.941M EUR18.180.81 EUR−68.47%5.43%การเงิน
ปานกลาง
IEPIEP INVEST
5.25 EUR+0.96%2630.5246.236M EUR−0.25 EUR−146.79%0.00%การเงิน
IMMOIMMOBEL
28.85 EUR+3.96%8.882K0.46287.646M EUR−0.12 EUR−102.92%7.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
IMMOUIMMO MOURY (D)
REIT
33.6 EUR0.00%501.3815.527M EUR6.545.14 EUR+70.18%3.75%การเงิน
INCLUINCLUSIO SA/NV
13.60 EUR+1.87%9510.34101.026M EUR7.111.91 EUR−42.13%3.60%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
INTOINTERVEST OFF-WARE
REIT
20.60 EUR0.00%13.968K0.08634.998M EUR565.930.04 EUR−99.10%5.20%การเงิน
มีแรงขาย
KBCKBC GROEP NV
53.38 EUR+1.48%846.436K1.2922.268B EUR6.388.37 EUR5.25%การเงิน
ปานกลาง
KBCAKBC ANCORA ORD
37.20 EUR+2.71%25.093K0.672.913B EUR9.623.87 EUR−42.84%6.23%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MCCIMMO MECHELEN CITY CENTER
REIT
472 EUR+0.43%10.12การเงิน
MONTMONTEA NV
REIT
78.3 EUR−1.76%21.351K0.591.574B EUR18.184.31 EUR−70.69%2.95%การเงิน
มีแรงซื้อ
MOPMOPOLI
240 EUR−3.23%201.6741.122M EURการเงิน
NEXTANEXTENSA
REIT
50.0 EUR−0.60%1.616K0.82500.105M EUR8.615.81 EUR−48.14%3.64%การเงิน
มีแรงซื้อ
QFGQUESTFOR GR-PRICAF
5.14 EUR+0.39%6.509K1.5096.29M EUR−0.39 EUR+58.87%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
QRFQRF COMM VA
REIT
9.50 EUR0.00%9260.4374.089M EUR11.970.79 EUR5.89%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
RETRETAIL ESTATES
REIT
64.0 EUR+3.73%8.702K0.72920.038M EUR5.5911.45 EUR+79.02%5.36%การเงิน
มีแรงซื้อ
ROCKWHITESTONE GROUP
10.1 EUR−3.81%3861.0223.012M EUR0.00%การเงิน
SHURSHURGARD
REIT
40.675 EUR+2.03%52.576K0.953.949B EUR6.935.87 EUR+79.60%2.01%การเงิน
ปานกลาง
SOFSOFINA
203.0 EUR−0.59%10.114K0.646.842B EUR−15.62 EUR−116.72%1.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SOFTSOFTIMAT
1.42 EUR0.00%2950.605.361M EUR−0.12 EUR−11.44%24.65%การเงิน
TEXFTEXAF
33.4 EUR+1.21%790.33122.463M EUR16.592.01 EUR+62.27%3.29%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TINCTINC COMM VA
11.75 EUR0.00%11.138K0.81427.273M EUR11.671.01 EUR+17.82%0.00%การเงิน
ปานกลาง
TUBTUBIZE-FIN
68.0 EUR+3.34%8.784K1.003.027B EUR95.280.71 EUR−90.54%0.89%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VASTBVASTNED BELGIUM
REIT
28.7 EUR0.00%610.07145.754M EUR12.182.36 EUR−15.66%5.49%การเงิน
VGPVGP
95.00 EUR+0.42%14.101K0.972.593B EUR−11.24 EUR−165.16%2.03%การเงิน
ปานกลาง
WDPWAREHOUSES DE PAUW
REIT
26.14 EUR+1.40%289.763K0.895.419B EUR−0.95 EUR−120.61%2.68%การเงิน
ปานกลาง
WEBWAREHOUSES ESTATES BELGIUM - W.E.B.
REIT
35.0 EUR+0.57%7711.57110.822M EUR9.673.62 EUR−30.12%6.58%การเงิน
ปานกลาง
WEHBWERELDHAVE BELGIUM
REIT
47.8 EUR−0.21%6740.70424.751M EUR11.134.30 EUR+338.89%6.15%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
XIORXIOR STUDENT HOUSI
REIT
31.45 EUR+2.61%38.36K0.601.12B EUR−0.07 EUR−100.69%7.60%การเงิน
มีแรงซื้อ
ZENZENOBE GRAMME CERT
169 EUR−5.06%100.2110.671M EURการเงิน