สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

11
หุ้น
122.796B
เงินทุนของตลาด
308.989K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.21%
เปลี่ยนแปลง
+13.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ABIAB INBEV
57.44 EUR+0.30%311.929K0.24113.454B EUR19.482.95 EUR+21.57%0.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
COBHCO.BR.HA (D)
2240 EUR0.00%61.82168M EUR0.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FLOBFLORIDIENNE
710 EUR+7.58%200.35632.048M EUR89.477.94 EUR−30.13%0.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
GREENGREENYARD
5.80 EUR−1.69%4.361K0.88295.133M EUR37.080.16 EUR−2.68%1.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LOTBLOTUS BAKERIES
8010 EUR+1.39%2990.396.447B EUR58.38137.20 EUR+20.94%0.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NEWTNEWTREE
1.50 EUR0.00%1.425K1.409.702M EURสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ONTEXONTEX GROUP
7.015 EUR+0.50%15.577K0.29564.697M EUR−1.46 EUR−686.27%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
REALREALCO
18.8 EUR0.00%500.4211.951M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SPASPADEL
156 EUR−4.88%500.45647.455M EUR28.955.39 EUR−35.12%0.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VANVAN DE VELDE
33.75 EUR+0.60%1.229K0.36440.826M EUR12.192.77 EUR+30.78%4.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
68.0 EUR0.00%1440.51126.22M EUR23.742.86 EUR−43.27%4.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง