South Africa 5Y yieldSouth Africa 5Y yieldSouth Africa 5Y yield

South Africa 5Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
10.50%
วันครบกำหนดอายุ
ธ.ค. 21, 2026
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

ZA05Y เทรดที่ 104.159 ZAR ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 8.545% — มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.06% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ ZA05Y อยู่ที่ 8.545% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 16.870% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −49.35% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ ZA05Y มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.06% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับลดลง 1.38% และอัตราผลตอบแทนของ ZA05Y ได้มีการปรับลดลง 5.06% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ ZA05Y คือ 21 ธ.ค. 2026
คุณสามารถซื้อ ZA05Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ