South Africa 3M yieldSouth Africa 3M yieldSouth Africa 3M yield

South Africa 3M yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0%
วันครบกำหนดอายุ
ต.ค. 18, 2024
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

ZA03MY เทรดที่ 7.940 ZAR ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 7.940% — มีการปรับลดลง 1.98% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ ZA03MY อยู่ที่ 7.940% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 13.550% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −41.40% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ ZA03MY มีการปรับลดลง 1.98% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับลดลง 3.17% และอัตราผลตอบแทนของ ZA03MY ได้มีการปรับลดลง 10.79% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ ZA03MY คือ 18 ต.ค. 2024
คุณสามารถซื้อ ZA03MY ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ