South Africa 20Y yieldSouth Africa 20Y yieldSouth Africa 20Y yield

South Africa 20Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
9.00%
วันครบกำหนดอายุ
ม.ค. 31, 2040
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

ZA20Y เทรดที่ 81.577 ZAR ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 11.585% — มีการปรับลดลง 0.26% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ ZA20Y อยู่ที่ 11.585% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 15.040% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −22.97% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ ZA20Y มีการปรับลดลง 0.26% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับลดลง 3.50% และอัตราผลตอบแทนของ ZA20Y ได้มีการปรับลดลง 5.51% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ ZA20Y คือ 31 ม.ค. 2040
คุณสามารถซื้อ ZA20Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ