South Africa 30Y yieldSouth Africa 30Y yieldSouth Africa 30Y yield

South Africa 30Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
8.75%
วันครบกำหนดอายุ
ก.พ. 28, 2048
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

ZA30Y เทรดที่ 77.564 ZAR ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 11.525% — มีการปรับลดลง 0.77% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ ZA30Y อยู่ที่ 11.525% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 7.245% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง 59.08% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ ZA30Y มีการปรับลดลง 0.77% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับลดลง 3.80% และอัตราผลตอบแทนของ ZA30Y ได้มีการปรับลดลง 6.00% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ ZA30Y คือ 28 ก.พ. 2048
คุณสามารถซื้อ ZA30Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ