ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นเวียดนาม ราคาต่ำกว่ามูลค่ามากที่สุด

หุ้นเวียดนาม ที่่อยู่ในเขตขายมากเกินไปถูกจัดเรียงไว้ด้านล่างตาม Relative Strength Index: ซึ่งแสดงความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา ด้วยสิ่งเหล่านี้ เทรดเดอร์มีโอกาสจะได้รับผลกำไรจากการฟื้นตัวในอนาคตโดยการเล่นกับความไม่แน่นอนของราคา
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TALTASECO LAND INVESTMENT JSC
21.6621100 VND−0.94%113.142K1.88การเงิน
PGBPETROLIMEX GROUP COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
25.7221000 VND−3.23%70.776K0.54การเงิน
LBMLAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
28.2643900 VND−0.34%38.1K1.04881B VND6.646609.40 VND+25.83%6.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TMWTAN MAI GENERAL WOOD JSC
28.277300 VND+14.06%1000.09
BCRBCG LAND JOINT STOCK CO
29.836000 VND0.00%1.267M0.50