Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาถูก — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

            
BCA B.C.H JSC
13200.000.00%0.00ขาย393.100K5188920000.00
DTL DAI THIEN LOC CORPORATION.
35000.00-0.57%-200.00ขาย1.500K52500000.002134.211B18.261928.17311.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LIX LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY
52000.00-1.14%-600.00แนะนำให้ขาย29.200K1518400000.001704.240B9.775386.491118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SHN HANOI INVESTMENT G
16200.000.00%0.00ขาย31.120K504144000.002099.636B-52.9068.00บริการการกระจายสินค้า
โหลดเพิ่ม