หุ้นที่ทำจุดสูงสุด — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

หุ้นที่มีการเติบโตบนพื้นฐานที่มั่นคงจะแตกต่างจากหุ้นที่ทำจุดสูงสุด แม้ว่าพวกมันอาจจะดูคล้ายกัน แต่กรณีหลัง ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานเหนือกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมาก ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่ไทม์เฟรมของการเคลื่อนไหวราคา โปรดให้ความสำคัญกับการเงินบริษัทและช่วงเวลาที่หายไปของการขึ้นและลงอย่างฉับพลันในราคา เนื่องจากมันสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าธุรกิจนี้มีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่

           
ABI AGRICULTURE BANK INSURANCE B
71500.001.13%800.00แนะนำให้ซื้อ136.378K1079.429B707.00การเงิน
API APEC INVESTMENT JS
59800.006.79%3800.00แนะนำให้ซื้อ288.720K2116.920B22.832453.35บริการเชิงพาณิชย์
APS ASIAN PACIFIC SECU
32800.009.70%2900.00แนะนำให้ซื้อ2.293M2558.400B2656.33การเงิน
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
17500.002.34%400.00ซื้อ1.045M612.500B13.771241.86163.00การเงิน
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
23500.000.43%100.00ซื้อ4.173M6992.124B7.073310.94การเงิน
BTD THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE
46000.006.98%3000.00แนะนำให้ซื้อ31.850K
CAP YEN BAI JS FOREST
83000.000.85%700.00แนะนำให้ซื้อ8.108K434.590B9.438730.08499.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEV
1800.0012.50%200.00แนะนำให้ซื้อ495.380K4.00การเงิน
CPI CAILAN PORT INVESTMENT JSC
9700.0012.79%1100.00แนะนำให้ซื้อ28.610K
CSC COTANA GROUP JSC
100000.007.18%6700.00แนะนำให้ซื้อ157.791K2281.614B41.152267.45บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS
18600.006.90%1200.00แนะนำให้ซื้อ452.200K624.950B15.821175.71บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DCS DAI CHAU JSC
3300.0013.79%400.00แนะนำให้ซื้อ4.370M14.2241.00การผลิตของผู้ผลิต
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
5700.0014.00%700.00แนะนำให้ซื้อ16.605Kระบบขนส่ง
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
53100.000.76%400.00แนะนำให้ซื้อ124.300K781.954B7.896681.11121.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
42600.006.77%2700.00แนะนำให้ซื้อ10.940M21295.355B24.381636.911958.00การผลิตของผู้ผลิต
DNH DA NHIM-HAM THUAN-DA MI HYDR
47100.0014.88%6100.00แนะนำให้ซื้อ100
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
69800.003.25%2200.00แนะนำให้ซื้อ1.004M4397.369B13.934853.79504.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DPH HAI PHONG PHARMACEUTICAL JSC
55600.0010.98%5500.00แนะนำให้ซื้อ100
DPS SOC SON DEVELOPMENT INV JSC
1400.007.69%100.00ซื้อ15.844Kการผลิตของผู้ผลิต
DTD THANH DAT INV JSC
41600.002.72%1100.00แนะนำให้ซื้อ381.566K1278.619B10.443878.99แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
39900.001.01%400.00แนะนำให้ซื้อ284.000K1078.891B29.561336.38การเงิน
HAM HAU GIANG MATERIALS JSC
32200.000.00%0.00ซื้อ500
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
65400.00-0.91%-600.00ซื้อ1.605M10701.514B4453.16การเงิน
HKB HA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
2400.0014.29%300.00แนะนำให้ซื้อ1.178M-1185.22อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HLD HUDLAND REAL ESTAT
47200.006.07%2700.00แนะนำให้ซื้อ148.569K944.000B12.803475.5248.00การเงิน
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
32250.002.87%900.00ซื้อ818.600K677.250B3.798271.90189.00บริการการกระจายสินค้า
HSA HESTIA JSC
76000.001.33%1000.00แนะนำให้ซื้อ7.400K
IDC IDICO CORPORATION
62800.001.95%1200.00ซื้อ3.441M18840.000B36.591683.371496.00การเงิน
IDJ IDJ VIETNAM INVEST
47700.007.92%3500.00แนะนำให้ซื้อ806.419K3506.569B21.952014.10การเงิน
ILC INTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
9000.009.76%800.00แนะนำให้ซื้อ7.500Kระบบขนส่ง
IPA IPA INVESTMENTS GROUP JOINT STOCK
77800.001.70%1300.00แนะนำให้ซื้อ686.382K1915.612B215.00บริการการกระจายสินค้า
ISG INTERNATIONAL SHIPPING & LABOUR CP
7200.0014.29%900.00แนะนำให้ซื้อ1.168K
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
21200.002.42%500.00ซื้อ3.959M1680.862B11.371820.45358.00การเงิน
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
45550.001.45%650.00ซื้อ2.578M28381.587B22.791969.79322.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
KHS KIEN HUNG JSC
29900.007.94%2200.00แนะนำให้ซื้อ1.000K361.520B7.663617.88สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
L14 LICOGI 14 JSC
138200.003.75%5000.00แนะนำให้ซื้อ57.243K3708.547B1987.35สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
20000.006.95%1300.00แนะนำให้ซื้อ22.200K294.560B8.682154.19166.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LCD ERECTION- ELECTROM
21600.00-9.62%-2300.00ซื้อ20032.398B9.762449.07170.00บริการเชิงพาณิชย์
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
16700.006.71%1050.00แนะนำให้ซื้อ6.057M2913.616B5.842678.51326.00บริการการกระจายสินค้า
LHG LONG HAU CORPORATION
56800.002.53%1400.00แนะนำให้ซื้อ422.200K2840.682B8.186776.73131.00การเงิน
LO5 LILAMA 5 JSC
2000.0011.11%200.00แนะนำให้ซื้อ61.339K-11236.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MPT TRUONG TIEN GROUP JSC
2700.008.00%200.00แนะนำให้ซื้อ2.180M-100.43อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MSH CTCP MAY SONG HONG
88100.00-1.01%-900.00ซื้อ171.600K4405.828B13.606544.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MTV VUNG TAU ENVIRONMENT SERVICES
22000.006.28%1300.00ซื้อ1.200K
NDT NAM DINH TEXTILE GARMENT JSC
39000.005.41%2000.00แนะนำให้ซื้อ186.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NED NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT
12600.003.28%400.00ซื้อ5.250M
NGC NGO QUYEN PROCESSING EXPORT
7400.0013.85%900.0011.341K-3087.74126.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NHP NHP PRODUCTION IMPORT - EXPORT JSC
3500.0012.90%400.00แนะนำให้ซื้อ2.638Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
55400.00-0.89%-500.00ซื้อ5.957M12099.280B8.426636.42แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
54200.006.27%3200.00แนะนำให้ซื้อ5.733M18713.670B12.993927.05713.00การเงิน
NNT NINH THUAN WATER SUPPLY JSC
35000.002.94%1000.00แนะนำให้ซื้อ300
NSL SON LA WATER SUPPLY JSC
22000.005.26%1100.00ซื้อ1.700K
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
43450.002.48%1050.00ซื้อ2.546M2650.013B8.425035.55104.00การเงิน
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
40800.00-1.45%-600.00ซื้อ14.747M7800.459B15.812618.09บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PCE CENTRAL PETROVN FE
29200.00-0.34%-100.00ซื้อ69.300K292.000B12.682310.7353.00บริการการกระจายสินค้า
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
99000.002.38%2300.00แนะนำให้ซื้อ6.034M48190.419B32.602966.31267.00การเงิน
PPH PHONG PHU CORP
36900.000.54%200.00ซื้อ212.239K
PPI PACIFIC INFRAS PRO DEV & INV CORP
1300.008.33%100.00แนะนำให้ซื้อ246.688K10.00การเงิน
PSE SOUTH-EAST PETROVI
23800.003.93%900.00ซื้อ83.661K297.500B16.131420.0567.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PSW SOUTH W PETRO VN F
22500.009.76%2000.00แนะนำให้ซื้อ462.729K382.500B16.711226.4960.00บริการการกระจายสินค้า
PVY PETROVIETNAM MARINE SHIPYARD
3200.0010.34%300.00แนะนำให้ซื้อ14.487K
REE REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
76000.001.47%1100.00แนะนำให้ซื้อ548.300K23487.871B12.895812.481787.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RGC PV-INCONESS INVESTMENT CORP
39100.000.00%0.00ซื้อ76.121K
S55 SONG DA 5.05 JSC
44000.004.02%1700.00ซื้อ21.326K440.000B11.173787.94บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
18150.006.76%1150.00แนะนำให้ซื้อ1.732M6352.449B47.53357.67การผลิตของผู้ผลิต
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
14200.006.77%900.00แนะนำให้ซื้อ14.323M5202.259B17.27770.08370.00การเงิน
SD1 SONG DA 1 JSC
2000.0011.11%200.00แนะนำให้ซื้อ700บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SEB MIEN TRUNG POWER
55000.00-8.33%-5000.00ซื้อ3001759.998B4834.27สาธารณูปโภค
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
56200.000.36%200.00ซื้อ8.400K788.096B7.287694.16ระบบขนส่ง
SJC SONG DA 1.01 JSC
2700.0012.50%300.00แนะนำให้ซื้อ89.433K-76.41บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
60500.005.58%3200.00แนะนำให้ซื้อ31.800K4125.210B17.043363.621031.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
98000.004.26%4000.00แนะนำให้ซื้อ2003263.446B13.776826.993107.00การค้าปลีก
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
60600.005.21%3000.00แนะนำให้ซื้อ984.400K6060.000B23.062498.30193.00การเงิน
TBH GENERAL DEPARTMENT STORE JSC
26900.0014.96%3500.00แนะนำให้ซื้อ1.000K
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
33300.002.15%700.00แนะนำให้ซื้อ888.700K2904.065B7.734216.28การเงิน
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
26750.000.94%250.00ซื้อ2.085M2675.000B15.171747.40553.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TID TIN NGHIA CORPORATION
47500.001.28%600.00ซื้อ178.687Kการเงิน
TIG THANG LONG INVESTM
17800.001.71%300.00แนะนำให้ซื้อ996.955K2314.122B17.311010.98การเงิน
TIS THAI NGUYEN IRON & STEEL JSC
16800.002.44%400.00ซื้อ924.102Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TNH CTCP BVQT THAI NGUYEN
44650.003.24%1400.00แนะนำให้ซื้อ2.418M1852.975B15.962710.35719.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TVN VIET NAM STEEL CORP
19900.001.53%300.00แนะนำให้ซื้อ2.432M
VC2 VINA2 INV AND CONS
43000.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ83.144K645.000B26.201641.39354.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VCC VINACONEX NO25 JSC
22500.005.63%1200.00แนะนำให้ซื้อ149.508K270.000B40.20529.85บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VCT VINACONEX CONSTRUCTION CONSU
5700.0014.00%700.00แนะนำให้ซื้อ100
VHC VINH HOAN CORPORATION
61900.004.03%2400.00แนะนำให้ซื้อ2.264M11262.459B15.033958.80สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VMI VISACO MINERAL AND INVESTMENT JSC
1600.0014.29%200.00แนะนำให้ซื้อ40.100Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VPG VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
68900.003.61%2400.00แนะนำให้ซื้อ692.500K2970.946B8.407918.4199.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
4700.0014.63%600.00แนะนำให้ซื้อ101.000K112.00ระบบขนส่ง
VSM CENTRAL CONTAINER
26000.00-4.41%-1200.00ซื้อ18.400K79.300B6.674080.34ระบบขนส่ง
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
14300.004.38%600.00ซื้อ2.459M1127.793B11.771163.97ระบบขนส่ง
โหลดเพิ่ม