บริษัทเวียดนาม ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทเวียดนาม ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MWGMOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
65.414K44000 VND−2.87%17.728M1.9964.339T VND382.87114.92 VND−95.94%1.14%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
FPTFPT CORPORATION
48.162K103900 VND−0.67%5.158M1.61131.408T VND22.264666.85 VND+11.00%1.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BIDJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
29.997K52000 VND+4.52%7.183M3.80296.423T VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
VGTVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
28.418K11700 VND−1.68%808.222K2.285.85T VND5.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VPBVIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
24.973K19500 VND−1.02%47.143M3.27154.712T VND13.441450.91 VND5.13%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VCBJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
23.493K88900 VND−0.67%1.895M1.45496.87T VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
FRTFPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
17.799K130900 VND+3.48%624.9K0.9917.834T VND−2536.55 VND−188.53%0.33%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
VTPVIETTEL POST JVC
17.323K72000 VND−0.41%1.534M1.928.024T VND42.191706.67 VND−27.90%1.60%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
MPCMINH PHU SEAFOOD CORP
14.599K17600 VND0.00%370.082K1.997.038T VND2.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
ACBNGAN HANG TMCP A CHAU
13.404K27300 VND−1.27%25.976M1.82106.035T VND3.19%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VIBNGAN HANG TMCP QUOC TE VN
12.253K22000 VND−2.22%14.808M1.7555.81T VND6.603334.05 VND4.62%การเงิน
มีแรงซื้อ
MSHCTCP MAY SONG HONG
11.809K39500 VND−0.88%265.7K2.612.963T VND6.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TCBNH TMCP KY THUONG VN
11.614K40100 VND−0.50%25.429M2.15141.253T VND7.845116.84 VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LPBNHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
10.333K17100 VND−3.39%5.624M1.8743.735T VND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
PANTHE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
10.321K23200 VND+1.75%8.066M4.234.846T VND11.801965.65 VND+13.51%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
VHMVINHOMES JOINT STOCK COMPANY
9.44K43300 VND−3.35%12.049M1.38188.544T VND5.707599.32 VND+16.23%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
FOXFPT TELECOM JSC
9.13K61000 VND−0.81%130.567K1.3930.043T VND4.92%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HSGHOA SEN GROUP
7.402K22150 VND−1.77%12.862M1.3113.644T VND16.921309.21 VND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
PNJPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
7.199K87800 VND−2.01%1.74M1.1928.798T VND14.985862.60 VND+3.66%2.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SHBNH TMCP SAI GON-HA NOI
6.246K11850 VND−2.07%50.831M1.3743.4T VND0.00%การเงิน
EIBVIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
6.234K18350 VND−1.87%48.884M1.9931.833T VND0.00%การเงิน
KHGCTCP TD KHAI HOAN LAND
5.573K6110 VND−3.02%4.878M1.272.746T VND6.79899.25 VND−48.59%0.00%การเงิน
SSBNH TMCP DONG NAM A
5.508K23000 VND0.00%1.502M0.5057.401T VND0.00%การเงิน
NABNAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
5.357K16600 VND0.00%3.393M0.5617.564T VND0.00%การเงิน
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
5.211K114000 VND+0.88%130.694K0.8881.686T VND3.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FMCSAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
5.177K46200 VND+1.09%114.8K1.483.021T VND4.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CMGCMC CORPORATION
5.148K39900 VND−0.50%80.2K0.507.582T VND1.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DPRDONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
3.87K34000 VND−2.16%687.5K0.992.954T VND18.751813.50 VND−65.71%4.41%การผลิตของผู้ผลิต
TISTHAI NGUYEN IRON & STEEL JSC
3.759K4300 VND0.00%57.554K1.54791.153B VND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SJGSONG DA CORP
3.55K13900 VND0.00%1K1.696.249T VND7.19%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SVCSAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
3.489K28750 VND−0.69%1.8K2.201.915T VND20.251419.95 VND1.74%การค้าปลีก
TLGTHIEN LONG GROUP CORPORATION
3.36K46000 VND−0.97%161.8K1.533.615T VND12.153786.94 VND−36.02%7.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
TTFTRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
2.976K4490 VND−2.60%4.892M2.151.767T VND85.4052.58 VND+145.73%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PETPETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION
2.937K24500 VND−3.54%846.9K1.972.6T VND33.67727.56 VND−68.90%0.00%บริการการกระจายสินค้า
DHGDHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
2.789K108500 VND−0.82%17.3K1.3814.186T VND3.23%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
ACGCTCP GO AN CUONG
2.633K38000 VND−0.26%45.1K1.635.73T VND13.452825.07 VND1.84%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LM8LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
2.61K14000 VND0.00%35.7K2.07131.442B VND12.161150.98 VND−24.13%7.14%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PTIPOST - TELECOMMUNICATION JSIC
2.605K34000 VND0.00%1.1K0.102.733T VND22.131536.40 VND0.00%การเงิน
DGCCTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
2.528K100000 VND−1.19%4.435M1.4337.978T VND12.987701.76 VND−44.81%4.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
DXGDAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
2.468K18050 VND−2.43%14.311M1.6212.846T VND65.52275.47 VND+12.39%0.00%การเงิน
ปานกลาง
SBTTHANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
2.452K13400 VND−2.90%5.344M2.119.923T VND21.47624.06 VND−26.53%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VREVINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
2.346K25450 VND−3.60%18.016M1.3157.831T VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TN1CTCP TMDV TNS HOLDINGS
2.278K14200 VND−2.41%3.9K1.57705.257B VND22.70625.49 VND−73.93%3.06%การเงิน
DXSCTCP DICH VU BDS DAT XANH
2.275K6960 VND−2.38%2.049M1.384.031T VND−293.00 VND−152.64%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NVBNATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JS BANK
2.13K11300 VND0.00%752.201K2.906.292T VND−94.14 VND0.00%การเงิน
SHISON HA INTERNATIONAL CORPORATION
2.075K15500 VND0.00%441K0.592.509T VND54.33285.31 VND−9.46%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
VNSVIETNAM SUN CORPORATION
2.013K13100 VND−0.38%11.8K0.55888.955B VND4.942650.37 VND+351.57%40.46%บริการผู้บริโภค
CTDCOTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
1.985K65800 VND−4.50%3.906M1.896.528T VND29.022267.63 VND0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GMCSAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
1.982K8860 VND−0.11%5.6K0.79291.946B VND−3128.09 VND−443.13%56.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IDPINTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
1.951K250000 VND−3.47%1000.0214.736T VND18.1813748.58 VND−6.78%2.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSMTHE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
1.9K12500 VND−1.19%48.8K1.161.295T VND2.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ASGCTCP TAP DOAN ASG
1.846K21250 VND−0.23%8000.171.929T VND−260.56 VND−116.48%0.00%ระบบขนส่ง
BSRBINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
1.836K19300 VND−2.03%7.897M1.2859.84T VND3.63%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
NHHCTCP NHUA HA NOI
1.766K18600 VND−3.88%641.6K1.551.356T VND14.291302.01 VND−18.76%2.69%การผลิตของผู้ผลิต
BCGBAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
1.716K8400 VND−3.00%7.478M1.244.481T VND65.08129.07 VND−83.57%5.67%การเงิน
FITF.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
1.694K5000 VND−1.57%4.856M2.001.7T VND0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSISAIGON SECURITIES INCORPORATION
1.637K34150 VND−1.44%24.143M1.2751.114T VND2.93%การเงิน
มีแรงซื้อ
AGFAN GIANG FISHERIES
1.599K2700 VND−6.90%2.219K0.5975.896B VND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BBCBIBICA CORPORATION
1.588K51000 VND0.00%3000.86956.387B VND15.373318.78 VND−63.85%3.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TVTVIET THANG CORPORATION
1.55K16450 VND−0.30%7.1K0.90345.45B VND227.7772.22 VND−98.03%15.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PGIPETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
1.502K25800 VND+1.18%7.8K1.472.861T VND12.252105.55 VND−13.99%0.00%การเงิน
VHLVIGLACERA HA LONG JSC
1.5K13000 VND0.00%4.501K8.47325B VND−2778.91 VND−41007.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PHPPORT OF HAI PHONG JSC
1.498K22500 VND+1.35%2.7K0.667.357T VND1.78%ระบบขนส่ง
GMDGEMADEPT CORPORATION
1.498K69800 VND−2.10%1.136M1.0421.352T VND9.667227.15 VND+138.11%2.87%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
IMPIMEXPHARM CORPORATION
1.405K65500 VND+0.15%21.9K0.614.585T VND1.45%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
VFGVIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY
1.39K62400 VND−0.32%91.5K1.222.603T VND5.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TIDTIN NGHIA CORPORATION
1.349K23400 VND−2.90%21.4K2.344.68T VND2.14%การเงิน
CMXCA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
1.335K8740 VND−0.46%1.258M2.41890.597B VND16.68523.95 VND−50.69%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ACLCUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
1.322K12550 VND+2.03%104.4K5.32629.496B VND51.06245.80 VND−89.61%5.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BWEBINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
1.312K43200 VND−0.23%178.5K1.118.334T VND3.01%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
DBDCTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH
1.303K53900 VND−0.19%490.9K9.844.034T VND3.71%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
TMSTRANSIMEX CORPORATION
1.295K52500 VND+3.96%13.1K2.008.309T VND28.481843.39 VND−63.96%0.00%ระบบขนส่ง
PACDRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
1.244K30600 VND−0.65%14.6K0.191.422T VND3.92%การผลิตของผู้ผลิต
ASTTASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
1.226K58000 VND+0.69%55.5K1.022.61T VND25.122309.21 VND0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
EVEEVERPIA JOINT STOCK COMPANY
1.217K14050 VND−1.40%108K1.18589.816B VND14.24986.56 VND−63.98%7.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SMCSMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
1.202K10300 VND−1.90%428.1K1.86758.15B VND−14263.39 VND−24993.01%0.00%บริการการกระจายสินค้า
BTSVICEM BUT SON CEMENT JSC
1.191K5600 VND+1.82%35.9K2.86691.935B VND−778.76 VND−275.49%5.36%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VNDVNDIRECT SECURITIES CORPORATION
1.174K22050 VND−2.00%34.406M1.2426.853T VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
STGSOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
1.161K46750 VND0.00%1000.144.593T VND22.402087.07 VND−12.87%0.00%ระบบขนส่ง
LSSLAM SON SUGAR JOINT STOCK CORPORATION
1.134K12000 VND−2.83%1.453M1.68894.576B VND40.40297.00 VND−51.37%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IDCIDICO CORPORATION - JSC
1.118K56500 VND−2.25%3.557M1.7218.645T VND6.19%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
1.091K17000 VND−0.58%37.283M1.1733.152T VND0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
TV2CTCP TV XD DIEN 2
1.081K39000 VND−4.18%1.043M1.692.634T VND35.311104.59 VND2.56%บริการเชิงพาณิชย์
HHVCTCP DAU TU HA TANG GIAO
1.073K15200 VND−2.56%10.104M1.615.345T VND24.69615.71 VND+18.51%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CAVVIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
1.07K70000 VND−0.28%7000.114.024T VND9.337500.20 VND+8.72%14.29%การผลิตของผู้ผลิต
DNWDONG NAI WATER JSC
1.031K27500 VND−7.72%10.101K2.493.3T VND6.18%สาธารณูปโภค
TSCTECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
9733720 VND−4.37%1.35M1.54732.315B VND−227.20 VND−718.06%0.00%บริการการกระจายสินค้า
GILBINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
96831400 VND−3.38%1.074M1.392.144T VND77.29406.25 VND−94.17%2.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OPCOPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
95723000 VND−0.43%5K1.421.473T VND12.211883.46 VND−15.85%6.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DCLCUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
93124150 VND−1.23%14.7K0.231.764T VND23.031048.56 VND−25.13%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VNGTHANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
9209000 VND0.00%10.8K2.47875.49B VND291.1730.91 VND−6.00%0.00%บริการผู้บริโภค
HAXHANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY
91414400 VND−2.70%499.4K1.441.345T VND21.88658.05 VND−84.95%2.78%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PNCPHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
9139200 VND0.00%1000.0397.138B VND7.991151.03 VND−45.96%0.00%บริการผู้บริโภค
NAFNAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY
90515100 VND−0.98%442.5K3.04763.518B VND9.441599.23 VND+4.79%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
QNCQUANG NINH CONSTRUCTION & CE
8987300 VND−3.95%5.5K0.75282.173B VND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PVTPETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
86826100 VND−2.06%3.708M1.128.447T VND1.15%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BSGSAIGON PASSENGER TRANSPORT J
84111100 VND+0.91%10K4.56666B VND0.00%ระบบขนส่ง
NLGNAM LONG INVESTMENT CORPORATION
83437700 VND−3.33%4.642M1.4814.506T VND31.761187.11 VND−11.38%1.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
DGWDIGIWORLD CORP
81554500 VND−2.68%3.309M1.668.974T VND25.232159.93 VND−48.96%1.83%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
LBMLAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
77443700 VND0.00%40.4K1.11874B VND6.616609.40 VND+25.83%6.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร