ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

บริษัทเวียดนาม ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด

คุณคงรู้จักคำกล่าวโบราณที่ว่า "ไม่ใช่เพราะขนาดของเรือ แต่เป็นเพราะการเคลื่อนที่ของมหาสมุทร" คนเหล่านี้มักไม่ได้เป็นที่จดจำ หากเเต่ที่ได้รับการจดจำนั้น พวกเขาเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุด: เวียดนาม ในทางกลับกัน ผู้คนจำนวนมากขึ้นอาจหมายถึงพลังที่มากขึ้น การมีอยู่ที่มากขึ้น และความมั่นคง (โดยนัย) ที่มากขึ้น แต่ไม่ว่าคุณจะพยายามตัดมันทิ้งด้วยวิธีใด บริษัทเวียดนาม เหล่านี้ก็ไม่สามารถละเลยได้ เป็นไปได้ว่าคุณรู้จักใครบางคนที่ทำงานให้กับพวกเขา

ทิกเกอร์
ลูกจ้าง
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ภาค
MWGMOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
70.472K47000VND6.70%2950VND
มีแรงซื้อ
7.065M332.046B68.803TVND12.583500.38VNDการค้าปลีก
FPTFPT CORPORATION
37.18K77400VND3.61%2700VND
มีแรงซื้อ
2.901M224.568B84.507TVND15.574798.11VNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
VGTVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
28.028K11300VND3.67%400VND
ปานกลาง
400.5K4.526B5.45TVNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HPGHOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
27.651K19450VND6.87%1250VND
มีแรงซื้อ
45.683M888.536B113.098TVND5.543286.81VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BIDJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
27.223K41200VND5.64%2200VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.503M61.924B208.411TVND12.123218.83VNDการเงิน
VPBVIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
25.623K17300VND2.98%500VND
มีแรงซื้อ
27.273M471.825B116.138TVND5.573016.82VNDการเงิน
PLXVIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
25.577K31450VND1.45%450VND
มีแรงซื้อ
1.049M32.985B39.96TVND54.84565.29VNDบริการการกระจายสินค้า
CTGVIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
25.154K27950VND6.88%1800VND
มีแรงซื้อรุนแรง
9.083M253.856B134.321TVND8.073238.81VNDการเงิน
VCBJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
21.67K85000VND6.25%5000VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.377M117.071B402.264TVND14.175647.11VNDการเงิน
STBSAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
18.659K20850VND6.92%1350VND
มีแรงซื้อ
28.085M585.579B39.307TVND9.652020.09VNDการเงิน
HVNTCT HANG KHONG VIET NAM
18.641K10650VND1.91%200VND
ปานกลาง
3.611M38.452B23.583TVND−4013.06VNDระบบขนส่ง
MBBMILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
15.91K18800VND5.62%1000VND
มีแรงซื้อ
16.329M306.987B85.239TVND4.354091.43VNDการเงิน
TNGTNG INVESTMENT & T
15.794K14700VND2.08%300VND
ปานกลาง
2.586M38.017B1.545TVND4.972895.06VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HDBHO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
15.127K16500VND3.45%550VND
มีแรงซื้อ
2.277M37.564B41.502TVND4.983204.07VNDการเงิน
VTPVIETTEL POST JVC
14.813K32800VND0.61%200VND
มีแรงขาย
114.873K3.768B3.691TVNDระบบขนส่ง
MPCMINH PHU SEAFOOD CORP
12.926K17400VND0.00%0VND
มีแรงขาย
32.9K572.46M3.479TVNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TCBNH TMCP KY THUONG VN
12.506K28800VND5.11%1400VND
มีแรงซื้อ
19.196M552.851B101.296TVND4.546038.41VNDการเงิน
ACBNGAN HANG TMCP A CHAU
12.112K23500VND4.44%1000VND
มีแรงซื้อรุนแรง
5.294M124.42B79.37TVND5.743921.96VNDการเงิน
CTRTONG CTCP CONG TRINH VIET
11.928K51900VND5.06%2500VND
ปานกลาง
331.7K17.215B5.651TVND11.964129.12VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MSHCTCP MAY SONG HONG
11.45K40000VND2.56%1000VND
มีแรงซื้อ
102.1K4.084B3.001TVND7.235391.15VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PANTHE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
11.068K16100VND4.55%700VND
ปานกลาง
3.029M48.76B3.363TVND7.951937.01VNDบริการเชิงพาณิชย์
LPBNHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
10.649K12150VND6.58%750VND
มีแรงซื้อ
25.448M309.187B21.009TVND3.832976.60VNDการเงิน
GEXVIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
10.165K15150VND6.69%950VND
มีแรงซื้อ
15.128M229.188B12.9TVND24.03590.81VNDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
FRTFPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
10.078K70000VND2.94%2000VND
ปานกลาง
1.112M77.826B8.293TVND12.775326.73VNDบริการการกระจายสินค้า
VIBNGAN HANG TMCP QUOC TE VN
9.895K21400VND7.00%1400VND
มีแรงซื้อ
8.819M188.72B45.104TVND5.073942.59VNDการเงิน
FOXFPT TELECOM JSC
9.859K51000VND2.82%1400VND
ปานกลาง
54.964K2.803B14.805TVNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
VNMVIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
9.732K84000VND1.94%1600VND
มีแรงซื้อรุนแรง
2.601M218.442B175.556TVND21.813777.69VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SHBNGAN HANG TMCP SAI GON -
8.538K11200VND5.16%550VND
มีแรงซื้อ
29.559M331.057B34.349TVND3.982676.01VNDการเงิน
SABSAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
8.135K177000VND0.91%1600VND
มีแรงขาย
414.2K73.313B113.507TVND21.048335.27VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VHMVINHOMES JOINT STOCK COMPANY
7.676K57200VND6.92%3700VND
มีแรงซื้อ
6.364M364.044B249.07TVND7.407228.44VNDการเงิน
TPBTIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
7.505K22800VND4.59%1000VND
มีแรงซื้อ
8.25M188.093B36.064TVND5.693829.92VNDการเงิน
VGCTCT VIGLACERA - CTCP
7.192K39050VND6.99%2550VND
ปานกลาง
1.617M63.124B17.508TVND8.314393.92VNDบริการการกระจายสินค้า
PTBPHU TAI JOINT STOCK COMPANY
7.109K43500VND0.69%300VND
ปานกลาง
238.8K10.388B2.96TVND5.407999.75VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DXGDAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
6.433K14600VND6.96%950VND
มีแรงซื้อ
23.513M343.288B8.906TVND9.851388.39VNDการเงิน
DXSCTCP DICH VU BAT DONG SAN
6.097K7420VND5.70%400VND
มีแรงซื้อ
1.742M12.923B3.362TVND7.24969.83VNDการเงิน
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
6.049K75100VND1.49%1100VND
มีแรงซื้อ
14.236K1.069B53.024TVNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DBCCTCP TD DABACO VIET NAM
5.993K15250VND5.17%750VND
ปานกลาง
3.746M57.131B3.691TVND10.291408.55VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PNJPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
5.806K115000VND2.68%3000VND
มีแรงซื้อ
895.6K102.994B28.29TVND14.857541.12VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OCBNH TMCP PHUONG DONG
5.792K15750VND2.27%350VND
มีแรงซื้อ
1.833M28.871B21.576TVND5.742683.45VNDการเงิน
TVDVINACOMIN VANG DAN
5.467K8700VND3.57%300VND
มีแรงซื้อ
116.014K1.009B391.177BVND2372.67VNDแร่พลังงาน
VJCVIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
5.322K106500VND3.20%3300VND
มีแรงซื้อ
1.674M178.249B57.682TVND154.25669.05VNDระบบขนส่ง
MSBNH TMCP HANG HAI VIET NAM
5.19K13850VND3.75%500VND
มีแรงซื้อ
6.274M86.894B27.7TVND5.782311.36VNDการเงิน
HBCHOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
5.04K10650VND6.50%650VND
มีแรงซื้อ
6.129M65.27B2.92TVND30.01333.25VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SSBNH TMCP DONG NAM A
4.972K30450VND0.50%150VND
มีแรงซื้อรุนแรง
13.245M403.304B62.127TVND16.171873.74VNDการเงิน
CMGCMC CORPORATION
4.422K42000VND2.44%1000VND
มีแรงซื้อ
102.2K4.292B6.3TVND20.212028.86VNDบริการทางด้านเทคโนโลยี
DNPDNP HOLDING JSC
4.219K24500VND2.08%500VND
มีแรงซื้อ
7.6K186.2M2.913TVND466.4351.46VNDการผลิตของผู้ผลิต
FMCSAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
4.15K34600VND0.87%300VND
ปานกลาง
29K1.003B2.262TVND6.675143.64VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TISTHAI NGUYEN IRON & STEEL JSC
3.915K5200VND1.96%100VND
ปานกลาง
79.7K414.44M938.344BVNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KDCKIDO GROUP CORPORATION
3.857K61500VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
844.6K51.943B15.819TVND32.891869.76VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GMCSAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
3.81K12050VND−5.86%−750VND
มีแรงขาย
17.5K210.875M397.06BVND12.601015.48VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SJGSONG DA CORP
3.782K11600VND5.45%600VND
มีแรงขาย
1.4K16.24M4.945TVNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DPRDONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
3.723K53900VND2.28%1200VND
มีแรงซื้อ
226.9K12.23B2.163TVND4.9811566.28VNDการผลิตของผู้ผลิต
BCMTCT DT VA PT CN - CTCP
3.512K80800VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
205.8K16.629B83.628TVND45.661769.53VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MDCVINACOMIN-MONG DUO
3.319K7000VND−4.11%−300VND
มีแรงขาย
1.1K7.7M149.928BVND4.691555.24VNDแร่พลังงาน
TTFTRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
3.201K4590VND1.77%80VND
ปานกลาง
2.481M11.385B1.806TVND108.4441.59VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VCGTONG CTCP XNK VA XD VN
3.154K16650VND6.73%1050VND
มีแรงซื้อ
11.613M193.353B8.09TVND6.672340.34VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HLCVINACOMIN HALAM CO
3.082K8200VND1.23%100VND
มีแรงขาย
53.6K439.52M208.405BVND2986.33VNDแร่พลังงาน
NBCVINACOMIN - NUI BE
3.02K8300VND2.47%200VND
ปานกลาง
216.866K1.8B307.093BVND7.881027.67VNDแร่พลังงาน
TLGTHIEN LONG GROUP CORPORATION
2.974K47600VND−2.46%−1200VND
มีแรงขาย
189.3K9.011B3.703TVND8.245919.02VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AAAAN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
2.964K7880VND3.68%280VND
ปานกลาง
4.106M32.358B3.012TVND8.23923.39VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GASPETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
2.83K111200VND4.41%4700VND
มีแรงซื้อ
572K63.606B212.831TVND15.097057.82VNDสาธารณูปโภค
LM8LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
2.818K9890VND−0.10%−10VND
ปานกลาง
5004.945M92.854BVND6.301571.42VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PETPETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION
2.739K21300VND6.77%1350VND
มีแรงซื้อ
1.765M37.584B1.9TVND7.182779.44VNDบริการการกระจายสินค้า
PGVTONG CONG TY PHAT DIEN 3
2.73K18000VND0.56%100VND
มีแรงขาย
1.9K34.2M20.222TVND9.491886.22VNDสาธารณูปโภค
BABBAC A COMMERCIAL J
2.702K14300VND2.88%400VND
มีแรงซื้อ
21.438K306.563M11.631TVND15.05923.44VNDการเงิน
DHGDHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
2.678K84300VND−0.12%−100VND
ปานกลาง
7.5K632.25M11.022TVND12.376822.92VNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PVIPVI HOLDINGS
2.574K45200VND0.44%200VND
มีแรงซื้อ
29.209K1.32B10.588TVND14.613080.25VNDการเงิน
TA9THANH AN 96 INSTAL
2.555K12500VND−0.79%−100VND
มีแรงขาย
2002.5M155.247BVND7.391705.65VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PTIPOST - TELECOMMUNI
2.539K24100VND−4.74%−1200VND
มีแรงขาย
2004.82M1.938TVND−3503.61VNDการเงิน
TN1CTCP TMDV TNS HOLDINGS
2.445K18800VND−5.53%−1100VND
มีแรงขาย
6.6K124.08M811.936BVND7.212758.94VNDการเงิน
POMPOMINA STEEL CORPORATION
2.407K4830VND2.77%130VND
ปานกลาง
100.9K487.347M1.345TVND−3917.47VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HT1HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
2.406K10300VND0.49%50VND
ปานกลาง
440.5K4.537B3.93TVND15.62656.18VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NHHCTCP NHUA HA NOI
2.318K14500VND0.69%100VND
มีแรงซื้อ
112.2K1.627B1.057TVND8.981602.76VNDการผลิตของผู้ผลิต
RALRANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
2.253K82100VND−0.48%−400VND
ปานกลาง
7.1K582.91M1.884TVND2.6630959.47VNDการผลิตของผู้ผลิต
DGCCTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
2.246K61900VND6.72%3900VND
ปานกลาง
5.82M360.227B23.508TVND3.9514700.06VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TC6VINACOMIN COC SAU
2.219K5100VND−1.92%−100VND
มีแรงขาย
79.105K403.436M165.73BVND129.0140.31VNDแร่พลังงาน
CRECTCP BDS THE KY
2.211K11900VND0.42%50VND
มีแรงซื้อ
188.5K2.243B5.461TVND9.971188.94VNDการเงิน
CSMTHE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2.144K14500VND−2.68%−400VND
มีแรงขาย
32.6K472.7M1.503TVND18.27815.67VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
POWTCT DIEN LUC DAU KHI VN
2.135K11700VND4.46%500VND
มีแรงซื้อ
11.549M135.123B27.4TVND22.95487.97VNDสาธารณูปโภค
FITF.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
2.122K4500VND4.41%190VND
มีแรงซื้อ
2.294M10.322B1.53TVND270.45VNDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SHISON HA INTERNATIONAL CORPORATION
2.118K14750VND1.72%250VND
มีแรงซื้อ
28.9K426.275M2.387TVND46.02315.11VNDการผลิตของผู้ผลิต
VREVINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
2.009K31550VND5.17%1550VND
มีแรงซื้อ
3.067M96.77B71.692TVND33.00909.04VNDการเงิน
NVBNATIONAL CITIZEN C
1.998K18100VND0.56%100VND
ปานกลาง
324.145K5.867B10.078TVND−157.11VNDการเงิน
REEREFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
1.982K78000VND4.70%3500VND
มีแรงซื้อรุนแรง
532.8K41.558B27.721TVND9.587773.67VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MIGTCT CP BAO HIEM QUAN DOI
1.936K16750VND1.52%250VND
ปานกลาง
1.149M19.244B2.755TVND12.681301.33VNDการเงิน
BSRBINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
1.92K15700VND9.03%1300VND
มีแรงซื้อ
19.339M303.629B44.647TVNDแร่พลังงาน
TDTTDT INVESTMENT & D
1.9K8000VND2.56%200VND
ปานกลาง
115.431K923.448M191.172BVND8.49918.96VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TDNVINACOMIN DEO NAI
1.898K7900VND1.28%100VND
ปานกลาง
10.1K79.79M232.569BVND542.73VNDแร่พลังงาน
VNSVIETNAM SUN CORPORATION
1.877K16550VND−5.16%−900VND
ปานกลาง
43.8K724.89M1.123TVND29.73586.93VNDบริการผู้บริโภค
THTVINACOMIN HA TU CO
1.847K8800VND0.00%0VND
ปานกลาง
8.1K71.28M216.208BVND5.041746.71VNDแร่พลังงาน
DIGDEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
1.838K18050VND6.80%1150VND
มีแรงซื้อ
37.005M667.933B11.008TVND10.731574.42VNDการผลิตของผู้ผลิต
SGNCTCP PV MAT DAT SAI GON
1.822K58000VND−0.85%−500VND
มีแรงขาย
30017.4M1.945TVND16.583528.82VNDระบบขนส่ง
NHTCTCP SAN XUAT VA THUONG M
1.821K13500VND−3.57%−500VND
มีแรงขายรุนแรง
4.2K56.7M336.053BVND4.962825.27VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CTDCOTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
1.796K37000VND4.52%1600VND
มีแรงซื้อ
540.3K19.991B2.733TVND−832.70VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
1.765K23800VND1.93%450VND
มีแรงขาย
46.456M1.106T46.412TVND15.881476.40VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AGFAN GIANG FISHERIES
1.76K2300VND15.00%300VND
มีแรงขาย
12.645K29.084M56.219BVNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DRCDANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
1.734K21100VND0.72%150VND
ปานกลาง
268K5.655B2.507TVND7.922644.61VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BCGBAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
1.726K7850VND3.97%300VND
มีแรงซื้อ
9.962M78.203B4.148TVND5.161462.85VNDการเงิน
ACLCUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
1.618K11800VND0.85%100VND
ปานกลาง
61.8K729.24M591.876BVND5.032327.20VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TVTVIET THANG CORPORATION
1.598K23000VND−4.17%−1000VND
มีแรงขายรุนแรง
3.5K80.5M483BVND6.543670.30VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ