หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

            
TNI THANH NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
12200.005.17%600.00ซื้อ3.026M640.500B337.09การผลิตของผู้ผลิต
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
7750.006.90%500.00ซื้อ710.400K243.321B153.43แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
38850.005.57%2050.00ซื้อ200495.318B3354.16เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
11350.00-0.44%-50.00ขาย4.120M551.323B17.47652.50การเงิน
LMH CTCP LANDMARK HOLDING
750.005.63%40.00ขาย4.214M19.223B-249.39บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAV SAVIMEX CORPORATION
9390.004.33%390.00แนะนำให้ซื้อ1.500K127.028B4.841859.20สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
11400.003.64%400.00ซื้อ21.130K311.294B1905.89บริการการกระจายสินค้า
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
11000.000.00%0.00แนะนำให้ขาย30113.573B9.471161.89บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
7220.006.96%470.00ซื้อ2.923M435.835B7.55894.41การเงิน
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
39900.006.97%2600.00ซื้อ860538.650B11.403271.64208.00บริการการกระจายสินค้า
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
22500.006.89%1450.00ซื้อ463.140K2562.680B24.59855.99441.00การเงิน
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
10250.001.49%150.00ซื้อ35.420K389.992B7.001493.771474.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FRT FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
26200.005.22%1300.00ซื้อ1.170M2069.320B10.952273.817234.00การค้าปลีก
FTM DUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
1460.003.55%50.00ขาย212.460K73.000B-2495.80อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
1870.006.86%120.00ซื้อ841.210K48.778B-845.30แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
9050.00-0.22%-20.00ขาย9.200K382.837B4.841873.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
14000.006.87%900.00แนะนำให้ซื้อ1.030K245.575B7.081849.0787.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TDG THAIDUONG PETROL JOINT STOCK COMPANY
1810.006.47%110.00ซื้อ766.170K30.354B173.579.79แร่พลังงาน
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3380.000.90%30.00ขาย6.150K334.164B32.43การเงิน
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
2530.006.75%160.00แนะนำให้ซื้อ3.543M373.549B57.8141.00638.00บริการการกระจายสินค้า
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
20100.00-1.95%-400.00ซื้อ2.570K386.925B6.433189.76265.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KPF HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
18700.000.81%150.00ขาย1.180K336.935B14.401288.34แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TNT TAI NGUYEN CORPORATION
1620.006.58%100.00ซื้อ469.740K41.310B25.5759.45แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
10650.000.95%100.00ซื้อ3.910K115.068B8.601226.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4560.006.79%290.00ซื้อ8.186M4228.940B24.53174.073175.00การเงิน
KSB BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
24200.006.84%1550.00ซื้อ1.543M1295.830B4.125493.19407.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
1490.004.20%60.00ขาย9.411M445.972B6.65215.15แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HII AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
13700.001.86%250.00ซื้อ176.300K381.545B8.701545.95875.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY
530.00-3.64%-20.00ขาย86.600K8.067B-11.6915.00การเงิน
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
1220.00-2.40%-30.00ขาย29.630K25.803B631.87การเงิน
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
12950.000.00%0.00ขาย2.050K933.418B7.231790.13155.00การเงิน
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13550.00-1.09%-150.00ซื้อ1.290K523.436B7.611801.04281.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DTL DAI THIEN LOC CORPORATION.
9580.00-0.93%-90.00ขาย1.130K580.845B-2447.73แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
8470.00-6.92%-630.00ขาย1.230K124.746B7.491215.17164.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
9730.00-6.89%-720.00ขาย180238.004B20.04521.40อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
4790.001.27%60.00เป็นกลาง122.230K239.486B6.64712.31บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
2910.006.99%190.00ซื้อ4.941M905.542B-2494.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
2290.00-3.78%-90.00ขาย9.960K22.671B7.90301.17แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMA SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
12600.00-6.67%-900.00ขาย2.310K239.671B16.60813.3114.00บริการการกระจายสินค้า
MCG VIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
1560.00-6.02%-100.00ขาย1.020K81.198B5.91280.9994.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
5510.00-6.61%-390.00ขาย2.040K55.100B6.51906.57บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
15350.006.97%1000.00ซื้อ2.137M17016.200B-2203.702452.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2620.006.94%170.00แนะนำให้ซื้อ632.640K153.950B14.28171.51บริการเชิงพาณิชย์
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
16250.006.91%1050.00ขาย17.490K152.566B18.01844.143508.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
3010.00-2.90%-90.00ซื้อ150.850K124.634B-2651.87ระบบขนส่ง
KDC KIDO GROUP CORPORATION
31850.006.88%2050.00ซื้อ590.960K6550.300B83.80355.633195.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PDN DONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
68000.00-0.73%-500.00ซื้อ301259.500B9.767016.92268.00ระบบขนส่ง
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
11750.006.82%750.00ซื้อ31.240K123.691B11.55952.3310.00บริการผู้บริโภค
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
940.006.82%60.00ซื้อ602.860K25.662B24.4535.99บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
6700.006.01%380.00แนะนำให้ซื้อ201.700K274.700B5.121233.47310.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3710.006.92%240.00ซื้อ6.611M1113.000B5.74604.65การเงิน
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
27500.005.77%1500.00ซื้อ1.528M10182.000B9.712677.67190.00การเงิน
JVC JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
2860.006.72%180.00ซื้อ6.468M321.750B28.2294.98บริการการกระจายสินค้า
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3640.006.74%230.00ซื้อ12.710M3415.490B34.4099.13652.00การเงิน
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY
6150.00-1.44%-90.00ซื้อ200.950K181.055B34.13182.83การเงิน
DBC CTCP TD DABACO VIET NAM
41300.005.76%2250.00ซื้อ3.023M4326.750B5.616957.105218.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMT TMT MOTORS CORPORATION
5350.007.00%350.00ซื้อ3.210K197.297B18.92264.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TTB CTCP TAP DOAN TIEN BO
5140.006.86%330.00ซื้อ793.070K240.691B9.77492.19การผลิตของผู้ผลิต
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
2470.006.93%160.00ซื้อ26.880K171.245B-2655.55อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
8800.006.93%570.00แนะนำให้ซื้อ18.220K328.563B1488.32อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
37300.006.57%2300.00ซื้อ2102611.000B7.044971.51161.00สาธารณูปโภค
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
4900.004.03%190.00ซื้อ96.550K401.477B60.1378.33164.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HHS HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
4080.003.29%130.00ซื้อ1.871M1018.960B4.45886.94สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
5130.006.88%330.00ซื้อ17.040K144.019B23.33205.77อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POM POMINA STEEL CORPORATION
6540.006.86%420.00แนะนำให้ซื้อ13.470K1821.680B-1220.341805.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
4690.006.83%300.00ซื้อ28.480K67.067B616.80แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EVG EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3020.006.71%190.00แนะนำให้ซื้อ2.072M181.200B10.77262.8625.00การเงิน
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
13400.004.69%600.00ขาย600411.586B8.061588.75824.00การผลิตของผู้ผลิต
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
3400.003.03%100.00ซื้อ338.850K718.080B11.11297.09111.00การเงิน
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
27500.002.23%600.00ซื้อ8.514M62488.800B22.681186.081076.00การเงิน
STG SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
15000.00-3.23%-500.00ขาย5101473.800B19.90779.04ระบบขนส่ง
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5840.002.64%150.00ซื้อ3.920M1400.560B2.901959.31274.00การเงิน
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN
11450.00-0.43%-50.00ซื้อ36.300K171.750B425.92การเงิน
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4
3070.00-4.06%-130.00ซื้อ8.050K49.278B-96.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
8030.00-1.23%-100.00ซื้อ22.550K976.215B54.27149.80233.00การเงิน
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
13400.00-1.11%-150.00ซื้อ310175.594B6.811989.06238.00ระบบขนส่ง
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
6400.003.23%200.00ซื้อ749.680K691.238B978.12การเงิน
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
4180.00-1.88%-80.00ซื้อ48.950K398.596B-56.45บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
19400.006.01%1100.00ซื้อ500290.680B10.061818.83บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
11350.00-5.02%-600.00ซื้อ2.160K193.178B37.91315.25บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PXI PETROLEUM INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2460.000.00%0.00ขาย2.820K73.800B-84.75บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HCD HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
2880.00-2.70%-80.00ขาย663.540K77.760B15.14195.57อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHP SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
23700.00-5.20%-1300.00ซื้อ4.010K2220.930B10.882297.59119.00สาธารณูปโภค
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
21200.000.95%200.00ขาย1.420M7489.370B1741.91การผลิตของผู้ผลิต
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
21200.003.41%700.00แนะนำให้ซื้อ1.283Mการเงิน
HAI HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
3060.002.00%60.00แนะนำให้ซื้อ2.777M559.010B-19.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
14750.003.15%450.00ซื้อ307.760K5627.740B7.341949.382471.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TAC TUONG AN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY
37200.00-1.33%-500.00ซื้อ32.900K1260.190B8.994192.62อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
13900.004.51%600.00แนะนำให้ซื้อ30.480K252.980B7.291823.24350.00บริการการกระจายสินค้า
HRC HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
38000.000.00%0.00ซื้อ3.280K1147.850B144.54262.91แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG
9760.000.00%0.00ซื้อ55.720Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
21100.002.43%500.00ซื้อ257.030K548.665B5.873509.20การเงิน
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
1440.002.86%40.00ซื้อ349.850K201.600B18.9873.78752.00ระบบขนส่ง
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
14200.000.71%100.00ซื้อ710298.200B53.23264.91บริการการกระจายสินค้า
HSG HOA SEN GROUP
9970.00-1.77%-180.00ซื้อ17.507M4430.520B9.041122.916637.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
4150.00-3.49%-150.00ขาย2.280K307.107B-34.96บริการทางด้านเทคโนโลยี
DAH DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY
11600.00-2.52%-300.00ซื้อ201.570K396.720B111.67บริการผู้บริโภค
FIT F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
6270.002.96%180.00ซื้อ1.242M1597.160B257.641804.00การเงิน
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
21900.001.86%400.00ซื้อ60.450K591.293B6.843142.25258.00แร่พลังงาน
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
2890.000.70%20.00ขาย7.380K100.300B17.98บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ