หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
PGC PETROLIMEX GAS CORPORATION - JSC
14700.00-12.50%-2100.00แนะนำให้ขาย27.620K886.987B4.693136.701080.00พลังงาน
LGC CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
29150.006.97%1900.00แนะนำให้ซื้อ25.590K5621.716B27.531059.0215.00ในทางอุตสาหกรรม
DTL DAI THIEN LOC CORPORATION.
40800.006.95%2650.00ซื้อ2.010K2473.744B-1156.70316.00วัสดุพื้นฐาน
VAF VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
9540.00-6.93%-710.00ขาย1.230K359.327B10.59900.59วัสดุพื้นฐาน
CMV CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY.
13900.006.92%900.00ขาย20168.244B11.571201.14641.00พลังงาน
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
24200.00-10.04%-2700.00แนะนำให้ขาย30.850K653.392B6.803558.09257.00สาธารณูปโภค
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
17000.00-4.49%-800.00แนะนำให้ซื้อ368.440K814.255B18.07941.03วัสดุพื้นฐาน
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
4550.005.81%250.00ซื้อ524.510K1365.000B68.0966.821605.00ไฟแนนซ์
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3710.006.92%240.00ซื้อ2.722M376.009B34.96106.1356.00ไฟแนนซ์
HCD HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
4250.00-1.62%-70.00ขาย1.179M114.750B2.871482.16วัสดุพื้นฐาน
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
710.00-1.39%-10.00ขาย5.300K17.489B551.461.29250.00วัสดุพื้นฐาน
KSH KSH INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
840.003.70%30.00ขาย730.340K48.308B-3.9315.00วัสดุพื้นฐาน
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
26950.00-6.91%-2000.00ซื้อ179.740K756.308B77.67346.97909.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MCP MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
25000.001.21%300.00ขาย6.440K376.315B28.49877.46308.00วัสดุพื้นฐาน
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
4350.000.23%10.00ขาย11.020K163.750B6.02722.8961.00ในทางอุตสาหกรรม
STG SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
14250.00-6.86%-1050.00แนะนำให้ขาย27.120K1400.110B10.681334.681169.00ในทางอุตสาหกรรม
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
12100.00-6.92%-900.00แนะนำให้ขาย1.310K330.408B7.371642.85568.00วัสดุพื้นฐาน
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
36100.00-1.63%-600.00ขาย3.010K487.350B10.683380.07215.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HVX VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
3000.001.35%40.00ขาย20124.576B12.64237.39505.00วัสดุพื้นฐาน
LHG LONG HAU CORPORATION
19300.00-7.21%-1500.00ขาย445.180K965.232B6.253086.42124.00ไฟแนนซ์
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2490.004.18%100.00ขาย61.680K142.051B41.2360.40สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
2130.00-6.99%-160.00แนะนำให้ขาย25045.050B6.90308.91125.00ไฟแนนซ์
BHN HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
105000.00-3.67%-4000.00ซื้อ2.810K24339.000B54.791916.30สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
YEG CTCP TAP DOAN YEAH1
93500.00-6.97%-7000.00ขาย413.690K2924.677B26.503527.74525.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
9400.00-1.05%-100.00ขาย30319.063B14.68640.27491.00วัสดุพื้นฐาน
TDW THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
25800.00-0.77%-200.00ขาย320219.300B16.921524.96396.00สาธารณูปโภค
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
1430.00-1.38%-20.00ขาย15.550K28.600B-641.99433.00พลังงาน
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
4050.000.00%0.00ขาย168.860K110.565B26.75151.43ในทางอุตสาหกรรม
SII SAI GON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION
17100.00-6.81%-1250.00ขาย301103.224B125.53136.23159.00สาธารณูปโภค
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
17800.00-2.73%-500.00ซื้อ16.491M21883.906B44.06403.966082.00ไฟแนนซ์
VPD VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16800.00-0.59%-100.00ซื้อ8.260K1790.706B10.181650.52สาธารณูปโภค
HAP HAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY
4420.00-1.56%-70.00ซื้อ173.710K245.182B7.34602.041551.00วัสดุพื้นฐาน
TMT TMT MOTORS CORPORATION
9000.000.22%20.00ซื้อ3.020K331.902B138.5164.98852.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KMR MIRAE JOINT STOCK COMPANY
3210.007.00%210.00ซื้อ112.140K182.578B33.7095.24377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
165000.001.98%3200.00ซื้อ169.700K8247.640B17.899221.27506.00ในทางอุตสาหกรรม
ILB CTCP ICD TAN CANG - LB
21400.001.42%300.00163.430K
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
18300.003.98%700.00ซื้อ623.620K1830.000B22.58810.59177.00ในทางอุตสาหกรรม
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
13200.00-0.38%-50.00ซื้อ3.260K137.890B17.36760.52342.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4
7540.006.95%490.00แนะนำให้ซื้อ110.710K121.029B10.99685.79796.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GMC SAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
42400.00-5.36%-2400.00ขาย53.180K657.470B4.988520.924121.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HRC HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
40200.006.35%2400.00ซื้อ1.010K1214.306B161.07249.941809.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCT TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
59900.000.00%0.00ขาย60766.001B10.925486.79144.00ในทางอุตสาหกรรม
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
11850.006.76%750.00ขาย1.330K122.349B21.84542.67105.00ในทางอุตสาหกรรม
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8390.00-0.24%-20.00ขาย11.120K83.900B10.31813.82172.00ในทางอุตสาหกรรม
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
6840.006.88%440.00ซื้อ2.110K506.171B4.381560.04255.00ในทางอุตสาหกรรม
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
42000.000.00%0.00ซื้อ202940.000B6.026974.22168.00สาธารณูปโภค
SAV SAVIMEX CORPORATION
9600.00-4.91%-495.23ซื้อ86.270K123.688B6.361510.231985.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
5890.006.13%340.00ซื้อ1.680K101.308B24.29242.4533.00ไฟแนนซ์
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
39500.00-3.42%-1400.00ซื้อ29.910K718.541B8.694546.09112.00ในทางอุตสาหกรรม
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
3000.00-1.64%-50.00ขาย229.680K78.254B19.32155.31342.00วัสดุพื้นฐาน
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
18000.005.26%900.00ซื้อ1.750K819.718B6.052975.80ไฟแนนซ์
HTI IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
11650.002.64%300.00แนะนำให้ขาย24.120K290.658B4.232754.23215.00ในทางอุตสาหกรรม
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
13900.00-4.14%-600.00ซื้อ4.710K267.575B13.851003.70335.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
24100.00-2.43%-600.00ซื้อ74.480K318.632B3.167627.88802.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
13800.006.15%800.00แนะนำให้ซื้อ10242.067B9.741417.5185.00พลังงาน
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
4000.00-4.76%-200.00แนะนำให้ขาย120281.475B-390.931391.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SJF SUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3810.00-4.75%-190.00แนะนำให้ขาย578.410K301.752B5.05754.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13800.00-1.08%-150.00ขาย2.600K533.094B-1072.05317.00ไฟแนนซ์
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
14200.00-5.33%-800.00ขาย10542.869B6.452202.84วัสดุพื้นฐาน
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
32000.000.16%50.00แนะนำให้ขาย1.040K409.053B8.033985.92445.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
13000.001.56%200.00ซื้อ30.350K221.262B5.482371.151585.00ในทางอุตสาหกรรม
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
6950.000.00%0.00ขาย85.120K423.950B7.36944.67121.00ไฟแนนซ์
TDG THAIDUONG PETROL JOINT STOCK COMPANY
2540.001.20%30.00แนะนำให้ขาย140.470K42.596B3.06831.32พลังงาน
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
16350.002.19%350.00ขาย770249.272B4.323788.941854.00ในทางอุตสาหกรรม
PVD PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
19650.00-4.61%-950.00ขาย6.722M7523.006B24.77793.442172.00พลังงาน
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
39650.002.99%1150.00ซื้อ837.290K3763.555B4.229402.541583.00ไฟแนนซ์
NSC NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY
92300.00-1.28%-1200.00ขาย7201622.128B6.6813816.46693.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
3440.00-1.99%-70.00ขาย182.250K238.495B4.44775.64วัสดุพื้นฐาน
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
24600.00-3.91%-1000.00ซื้อ206.490K1725.130B8.562874.15966.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9450.002.05%190.00ราบเรียบ182.340K472.473B4.092308.4576.00ในทางอุตสาหกรรม
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
27600.000.00%0.00ขาย2.020K234.600B4.086761.35686.00วัสดุพื้นฐาน
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
1550.00-1.27%-20.00ขาย29.750K31.000B-1360.06ไฟแนนซ์
PAN THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
30700.00-3.76%-1200.00ขาย148.470K5222.105B17.601744.656725.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
35200.00-4.35%-1600.00ขาย3103167.932B15.882216.87267.00พลังงาน
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
1570.003.29%50.00ซื้อ244.280K219.800B140.9011.14773.00ในทางอุตสาหกรรม
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
11300.00-0.44%-50.00ขาย12.460K214.616B6.631703.32259.00ในทางอุตสาหกรรม
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
8900.00-4.30%-400.00แนะนำให้ขาย3.890K110.137B7.601171.65187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
1420.001.43%20.00ขาย50.090K209.660B-190.85690.00วัสดุพื้นฐาน
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
1430.004.38%60.00แนะนำให้ขาย1.036M428.013B-57.861105.00ในทางอุตสาหกรรม
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
40100.002.56%1000.00ซื้อ255.860K1804.486B14.252813.35487.00ในทางอุตสาหกรรม
CTF CITY AUTO CORPORATION
23000.004.55%1000.00ขาย28.000K910.800B9.092529.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
13800.00-4.17%-600.00ขาย43.970K289.800B3.084474.94188.00วัสดุพื้นฐาน
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
15700.00-0.32%-50.00ขาย520863.033B8.831778.16798.00วัสดุพื้นฐาน
PXS PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND METAL STRUCTURE JOINT STOCK COMPANY.
4950.00-4.07%-210.00ขาย299.110K297.000B-2260.941070.00พลังงาน
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
6400.003.06%190.00ซื้อ33.690K238.973B3.841668.5139.00พลังงาน
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3690.002.79%100.00แนะนำให้ขาย1.100K116.382B11.62317.6798.00ไฟแนนซ์
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
7600.00-1.43%-110.00ขาย47.950K760.759B18.90402.15150.00ไฟแนนซ์
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
3360.00-3.17%-110.00ขาย1.223M721.029B-3323.072168.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
29000.004.32%1200.00ขาย10434.521B8.673343.87451.00ในทางอุตสาหกรรม
DCL CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
17100.00-3.93%-700.00ขาย120.040K971.841B277.2761.671260.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ABT BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
37000.00-3.90%-1500.00แนะนำให้ขาย1.340K425.399B6.175996.10711.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
13600.000.00%0.00ขาย1.520K417.729B6.222184.94804.00ในทางอุตสาหกรรม
NNC NUI NHO STONE CO-OPERATION
50600.001.20%600.00ซื้อ29.780K1109.152B6.817434.59132.00วัสดุพื้นฐาน
TRC TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
25700.002.80%700.00แนะนำให้ซื้อ114.520K748.513B6.653862.432562.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ACC BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
20000.000.00%0.00ซื้อ1.140K200.000B7.502665.52439.00วัสดุพื้นฐาน
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
19000.00-1.30%-250.00ขาย25.090K494.060B5.063755.79ไฟแนนซ์
CMG CMC CORPORATION
34000.003.03%1000.00แนะนำให้ซื้อ133.630K2449.877B15.012265.172365.00เทคโนโลยี
MSN MASAN GROUP CORPORATION
87200.00-3.11%-2800.00ขาย895.290K101426.641B19.184546.109135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VCF VINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
190000.002.76%5100.00ซื้อ3305050.036B8.4322531.76322.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
24900.001.22%300.00ซื้อ634.050K1518.650B13.181889.07104.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ