หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MWG MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
84700.00-20.99%-22500.00แนะนำให้ขาย674.870K34604.185B12.428633.4239112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HLG HOANG LONG GROUP
9090.006.94%590.00ซื้อ550375.916B4.601849.771895.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
13800.005.34%700.00ซื้อ2.200K150.296B-24.15517.00ในทางอุตสาหกรรม
CLW CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
20500.005.13%1000.00แนะนำให้ซื้อ130253.500B11.261732.54444.00สาธารณูปโภค
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
43850.005.92%2450.00ขาย8.400K393.300B8.115104.4933.00สาธารณูปโภค
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
2560.00-5.88%-160.00แนะนำให้ขาย1.450K57.528B16.07169.27155.00ไฟแนนซ์
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
12550.00-0.79%-100.00ขาย340194.310B6.731881.18469.00พลังงาน
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2700.001.89%50.00ขาย1.270K261.992B-316.9553.00ไฟแนนซ์
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
720.005.88%40.00แนะนำให้ขาย46.220K16.750B35.6519.07250.00วัสดุพื้นฐาน
ABT BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
44100.00-5.97%-2800.00ซื้อ1.310K539.221B8.005861.49700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
19900.000.00%0.00ซื้อ8.520K338.701B15.761262.601585.00ในทางอุตสาหกรรม
EVG EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3270.006.86%210.00ขาย663.370K183.600B4.44689.2135.00วัสดุพื้นฐาน
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
20200.000.00%0.00ขาย850266.640B7.842577.70550.00ในทางอุตสาหกรรม
ACL CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
37500.000.00%0.00ซื้อ107.600K854.988B5.796481.182073.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
7700.001.32%100.00ซื้อ500.880K102.820B10.50723.8429.00ไฟแนนซ์
SPM S.P.M CORPORATION
13950.000.72%100.00ซื้อ50190.714B15.15914.42255.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
1990.002.58%50.00ขาย6.060K38.800B2.58752.52501.00พลังงาน
HCD HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
5890.00-5.91%-370.00ขาย1.519M169.020B4.081534.05วัสดุพื้นฐาน
DBD CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH
40500.00-0.74%-300.00ซื้อ19.890K2137.060B13.313064.501185.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VAF VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
10100.00-2.42%-250.00ขาย160389.836B5.911751.23วัสดุพื้นฐาน
TRA TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
74500.00-5.70%-4500.00ขาย1.060K3274.593B21.983593.371441.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY
8040.001.13%90.00แนะนำให้ซื้อ2.990K154.547B6.201281.6035.00วัสดุพื้นฐาน
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
7910.006.89%510.00ขาย273.080K740.000B3.592063.02586.00วัสดุพื้นฐาน
SAV SAVIMEX CORPORATION
9300.004.85%430.00แนะนำให้ซื้อ11.910K114.282B5.881508.281985.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
17000.006.25%1000.00แนะนำให้ซื้อ299.000K211.540B3.055246.14853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
26500.00-2.03%-550.00ขาย190714.120B9.293218.44142.00ไฟแนนซ์
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY
2060.001.48%30.00ซื้อ369.350K30.897B-540.8816.00วัสดุพื้นฐาน
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
7490.00-6.96%-560.00ซื้อ2.860K566.468B-658.461150.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TDW THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
24350.00-0.41%-100.00แนะนำให้ซื้อ30206.975B10.022429.53388.00สาธารณูปโภค
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
7200.000.00%0.00ซื้อ1.010K123.840B47.84150.5033.00ไฟแนนซ์
AGF ANGIANG FISHERIES IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY
4960.00-6.94%-370.00แนะนำให้ขาย26.870K139.424B-13132.792256.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSC SOUTHERN SEED CORPORATION
51000.00-3.04%-1600.00ขาย30710.987B8.606120.02239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
6500.00-4.13%-280.00ขาย1.393M176.280B15.96424.87ในทางอุตสาหกรรม
ICF INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION
1750.000.00%0.00ซื้อ2.450K22.412B-1707.48270.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PIT PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
5700.000.00%0.00ขาย6.230K80.998B-4143.6690.00ในทางอุตสาหกรรม
DAT TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION
15750.00-6.80%-1150.00แนะนำให้ขาย60690.085B13.631157.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
33500.000.00%0.00ขาย200609.395B7.234635.77112.00ในทางอุตสาหกรรม
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
17900.00-6.77%-1300.00ขาย20230.400B10.081904.15380.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
11750.00-6.75%-850.00ขาย3.470K427.685B-2363.98491.00วัสดุพื้นฐาน
HAI HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
2120.00-5.36%-120.00ขาย1.601M409.209B-109.55246.00วัสดุพื้นฐาน
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3880.00-0.26%-10.00ขาย1.010K122.690B13.42289.9398.00ไฟแนนซ์
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
13900.00-2.46%-350.00แนะนำให้ซื้อ47.620K259.350B11.871200.88286.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TCO DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
11200.00-6.67%-800.00ขาย110193.931B13.37837.8311.00ในทางอุตสาหกรรม
VIS VIET NAM - ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY
27000.000.00%0.00ซื้อ1.580K1993.421B-2091.37834.00วัสดุพื้นฐาน
DCL CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
9340.00-3.11%-300.00ขาย25.700K547.868B19.56492.741348.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DTT DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION
9710.00-6.63%-690.00ขาย1079.154B14.96649.12157.00วัสดุพื้นฐาน
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
37350.00-6.62%-2650.00แนะนำให้ขาย301760.000B9.144739.98698.00ในทางอุตสาหกรรม
TIE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY
9100.00-6.57%-640.00ซื้อ2.500K93.211B-531.9980.00เทคโนโลยี
TAC TUONG AN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY
29900.00-0.33%-100.00ขาย3701012.897B10.492850.811470.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
96400.006.99%6300.00ขาย1.553M278835.350B67.091342.88399.00ไฟแนนซ์
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
12900.00-0.77%-100.00ขาย6.410K407.651B6.891888.00837.00ในทางอุตสาหกรรม
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
9680.006.96%630.00แนะนำให้ซื้อ22.820K72.400B5.891536.72190.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
71000.00-3.01%-2200.00ซื้อ3104810.913B19.163820.703436.00ในทางอุตสาหกรรม
KMR MIRAE JOINT STOCK COMPANY
3730.00-4.36%-170.00ซื้อ521.040K221.823B27.15143.66377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
3830.006.98%250.00ซื้อ1.720K37.917B23.96159.88300.00วัสดุพื้นฐาน
TNT TAI NGUYEN CORPORATION
2660.006.83%170.00ซื้อ225.250K63.495B-51.2912.00วัสดุพื้นฐาน
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
25000.000.00%0.00ขาย3.630K523.597B6.184044.74291.00ในทางอุตสาหกรรม
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
10300.000.00%0.00ขาย20106.345B6.501584.87105.00ในทางอุตสาหกรรม
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
14900.006.81%950.00ซื้อ861.540K850.810B14.46964.68156.00ไฟแนนซ์
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
26000.004.00%1000.00แนะนำให้ซื้อ6.640K244.750B13.351873.131893.00ในทางอุตสาหกรรม
HRC HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
32000.00-1.84%-600.00ขาย430984.736B149.25218.791809.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4
7570.00-0.92%-70.00แนะนำให้ซื้อ37.810K122.634B36.71208.14929.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
16500.00-6.25%-1100.00ขาย101463.843B8.691898.141620.00ไฟแนนซ์
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
33500.00-0.30%-100.00ซื้อ2.010K429.506B8.164117.61372.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
21700.006.90%1400.00ขาย6.705M49871.990B6.892945.8726065.00ไฟแนนซ์
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
6100.00-3.17%-200.00ขาย37.190K484.336B3.581070.5797.00ไฟแนนซ์
HVX VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
3980.006.99%260.00ซื้อ70154.474B-112.11505.00วัสดุพื้นฐาน
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
9790.006.99%640.00ซื้อ30121.151B8.241187.52191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
15400.006.57%950.00ซื้อ1.076M3648.405B13.641059.60866.00ไฟแนนซ์
VPK VEGETABLE OIL PACKING JOINT STOCK COMPANY
5240.006.94%340.00ซื้อ97073.491B-12976.5014.00วัสดุพื้นฐาน
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
16500.003.45%550.00แนะนำให้ซื้อ3.875M14145.160B-649.282293.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ELC ELECTRONICS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION
7900.001.28%100.00ขาย45.250K394.825B21.51362.69300.00เทคโนโลยี
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
11750.006.82%750.00ขาย10226.188B7.751515.82238.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CDC CHUONG DUONG CORPORATION
14900.006.81%950.00แนะนำให้ขาย90229.314B6.872124.701010.00ในทางอุตสาหกรรม
FCN FECON CORPORATION
15900.006.35%950.00ซื้อ1.233M1410.467B7.022130.771860.00ในทางอุตสาหกรรม
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
6000.00-5.96%-380.00แนะนำให้ขาย10097.260B-977.3794.00ในทางอุตสาหกรรม
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1600.001.91%30.00ขาย6.669M748.261B19.3781.07280.00ไฟแนนซ์
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
15400.000.00%0.00ซื้อ270166.390B8.081905.95167.00เทคโนโลยี
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
13600.000.74%100.00ซื้อ133.620K646.614B8.061674.82วัสดุพื้นฐาน
TCR TAICERA ENTERPRISE COMPANY
2480.006.44%150.00ขาย10107.958B-1971.311075.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
2790.004.89%130.00ซื้อ4.613M2495.935B25.93102.57596.00ไฟแนนซ์
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
23800.000.85%200.00ขาย5.740K2767.735B16.691413.65986.00ไฟแนนซ์
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
15900.006.00%900.00ซื้อ4.970K196.560B7.392029.84244.00ในทางอุตสาหกรรม
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3370.00-1.46%-50.00ซื้อ3.368M1026.000B-640.421605.00ไฟแนนซ์
SCD CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY
22300.006.19%1300.00ขาย560178.030B-122.84383.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
27800.001.46%400.00ซื้อ1.340K323.324B303.00ในทางอุตสาหกรรม
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
1630.003.16%50.00ราบเรียบ37.540K221.200B1.61981.95784.00ในทางอุตสาหกรรม
PDN DONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
64000.000.00%0.00ขาย1.660K790.271B9.376827.15264.00ในทางอุตสาหกรรม
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
18100.00-1.09%-200.00ขาย55.660Kวัสดุพื้นฐาน
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
10500.00-4.55%-500.00แนะนำให้ขาย30233.959B10.581039.28639.00วัสดุพื้นฐาน
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
45000.001.35%600.00ซื้อ4.410K1108.912B8.255378.972716.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TVT VIET THANG CORPORATION
25300.00-0.20%-50.00ซื้อ15.040K532.350B6.004225.042279.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
6800.00-3.41%-240.00ขาย2.802M1936.909B39.94176.28204.00ไฟแนนซ์
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
13700.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.060K848.748B5.332665.0870.00ไฟแนนซ์
GMC SAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
41700.00-5.01%-2200.00ซื้อ29.260K680.729B6.396872.134053.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SGN CTCP PV MAT DAT SAI GON
122000.00-4.69%-6000.00ขาย27.930K3067.475B11.4611167.291928.00ในทางอุตสาหกรรม
HVG HUNG VUONG CORPORATION
5190.003.80%190.00ขาย278.480K1110.191B30.95161.836806.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KPF HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
29000.005.45%1500.00ซื้อ30471.900B12.962121.68วัสดุพื้นฐาน
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
6610.00-0.15%-10.00ซื้อ4.540K168.705B6.99945.97345.00วัสดุพื้นฐาน
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
1400.00-0.71%-10.00ขาย72.050K208.184B-192.90771.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ